Żołnierze “niezłomni”! – nigdy nie byli wyklętymi!!!

Drodzy Rodacy – przyjęło się że Żołnierze Niezłomni to żołnierze wyklęci…  Jest to celowe działanie ukrytych naszych wrogów w Polsce. Po to, w tym kierunku idą działania, by za lata mieć z tego propagandową korzyść. Pamiętam zaraz po wojnie władza żydowska w Polsce nazywała Żołnierzy AK, BCh, NSZ, ZWZ, i innych walczących z okupantami – żołnierzami wyklętymi [a też “karłami zaplutej reakcji”], ale to był krótki okres, później się wyciszyli, myślę że powodem były zawirowania polityczne we władzach, gdzie polska część komunistyczna prowadziła jawną walkę z żydami uzurpującymi sobie prawo do rządzenia Polską [walka “chamów” z żydami]. Teraz z powrotem wracają do tej nazwy, po to, by za 50-100 lat młodzi Polacy wyedukowani na fałszywej historii [bo przecież nie prawdziwej, gdzie przede wszystkim od okrągłego stołu ukryci żydzi we władzach, fałszują całkowicie historię Polski], będą już postrzegali żołnierzy niezłomnych, jako rzeczywiście wyklętych – np., bo sprzeciwiali się “prawowitej” władzy. I być może – a żyda stać na to – będą też burzyć pomniki naszym bohaterom, jak np. “Inki” i innym. – Nie dajcie się “omamić” tzw. historykom na żydowskich usługach… – admin.