19 Styczeń 2017

Znany amerykański politolog i dyplomata Daniel Pipes, analizując obecny kryzys imigracyjny w Europie, zwrócił uwagę na niezwykłą skuteczność oddziaływania takiego narzędzia manipulowania społeczeństwami zachodnimi, jakim jest wmawianie białym mieszkańcom Europy poczucia winy przez liberalne media oraz rządzące elity polityczne, które usiłują narzucic swoim  narodom ideologię “multi-kulti.”.Kolejne pokolenie Niemców żyje z kompleksem winy za Holocaust a  młodych Francuzów ciągle zawstydza się kolonializmem.

Instrument ten był równiez podstawą do stworzenia wielkiego dochodowego biznesu jakim w rzeczywistości jest tzw. “Holocaust industry,” którego działanie świetnie opisał Norman Finkelstein. 

 

https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/09/przedsic499biorstwo-holokaust-norman-g-finkelstein.pdf

Dla jednych Holocaust został przeniesiony w sferę sacrum, uległ mitologizacji, przeradzając się w świecki system religijny dzisiejszego zlaicyzowanego Zachodu. Dla innych mitologizacja Holocaustu jest związana z ekspansywną polityką Izraela. Służy celom tej polityki przez wzbudzanie poczucia winy u nie-Żydów za wydarzenia II wojny światowej, jest moralnym szantażem zmuszającym do uległości względem polityki izraelskiej, której służy wiernie żydowska diaspora. Z tym poglądem zazwyczaj w parze idzie traktowanie religii Holocaustu jako mechanizmu służącego do uzyskiwania olbrzymich, bezprecedensowych w dotychczasowej historii, odszkodowań dla Izraela i żydowskich organizacji na świecie. Sporą grupę zwolenników posiada również pogląd głoszący tezę o postępującej sakralizacji Holocaustu spełniającego od dłuższego czasu rolę zwornika świadomości żydowskiej dla ulegających zeświecczeniu Żydów tak w Izraelu, jak również w diasporze. W tym poglądzie nowa religia – holocaustyzm wypiera religię judaistyczną.

http://www.fronda.pl/blogi/ciekawostki-o-zydach/religia-holocaustu-a-dialog-katolicko-zydowski,18356.html

Tzw. religia Holocaustu stała się ideologią na podstawie której zbudowano liberalny porządek polityczny świata zachodniego po 1945 roku. Nigdy też nie zostałby zbudowany Nowy Ład Światowy, bo przecież “pamięć o Holocauście” jest dla jego budowy czymś zasadniczym. Ponieważ religia “Holocaustu” zlała się w jedno ze współczesną ideologią demoliberalną, to jej upadek pociągnąłby za sobą upadek tej ideologii. Niemcy i Polacy wyzwoliliby sie z “teologicznego poniżenia” i ze statusu “metafizycznych wrogów”. Stolica Apostolska nie byłaby już oskarżana o to, że milczała w czasie “Holocaustu” a chrześcijaństwo o antysemityzm, który doprowadził do “Holocaustu”.

http://vho.org/aaargh/fran/livres6/Gabispol.pdf

My Polacy obserwujemy obecnie bardzo niepokojące zjawisko jakim jest próba przesunięcia winy za Holocaust z Niemców, na których ona rzeczywiście ciąży, na Polaków. Widzimy to na przykładzie de-germanizacji hitlerowców w filmach o Holokauście, wzmiankach o narodowości Polaków, ale nie Niemców  (“Naziści i Polacy”), częste medialne “pomyłki językowe” o “polskich obozach śmierci ” oraz coraz częściej o zdegermanizowanym Holocauście w Europie Wschodniej. Żydowska polonofobia zawsze oznaczała, że żydowska złość jest skierowana w większym stopniu na Polaków niż tam, gdzie powinna, czyli na Niemców. (“Systematyczne wybielanie Niemców i degermanizacja nazistów”)

 http://www.prawica.net/5881

http://www.prawica.net/4394

Niestety, ale w tej antypolskiej manipulacji w ramach tzw. “pedagogiki wstydu” biorą również udział niektórzy przedstawiciele kościoła katolickiego, który przez cały okres rozbiorów, II wojny światowej oraz panowania komuny był dla Polaków niezawodną ostoją.  Kościół katolicki już od dawna klęczy w pokutnej, masochistycznej pozie przed Żydami, przemilczając i ignorując równocześnie historyczny fakt, jakim było wymordowanie całego pokolenia chrześcijańskich wschodnich braci, czyli rosyjskiego ortodoksyjnego duchowieństwa przez bolszewickich Żydów. Czyż to nie jest przerażająca hipokryzja, wołająca o pomstę do nieba?

Oto jeden z przykładów takiej antypolskiej postawy: wiersz z Biuletynu Barwy Misji nr 45, wydawanego przez Polską Misję Katolicką w Niemczech:

 

KAINIE, GDZIE JEST TWÓJ BRAT ABEL?

 

Czy nie chcesz być nadal Polsko narodem “poszukującym” Boga? 

 

A jeśli nosisz w sobie to pragnienie, to czy naród “poszukujący’ Boga nie powinien uklęknąć przed narodem, który mu tego Boga przyniósł?

 

Czy nie powinien z największą czcią i szacunkiem pokłonić się pamięci narodu ze wszystkich narodów najnieszczęśliwszego?

 

Jakżeż nie prosić o przebaczenie tego umęczonego narodu, gdy nasi przodkowie mają ubroczone sumienia i ręce w jego krwi.

 

http://www.pmkduesseldorf.de/barwy-misji

Redaktor Stanisław Michałkiewicz podaje inny szokujący przykład takiej  ekspiacyjnej postawy.  Otóż, abp. Stanisław Gądecki w uroczystościach na Jasnej Górze z udziałem 100 tys. pielgrzymów mowił o “grzechach narodu polskiego”, który został uwikłany w komunizm. Trudno oczywiście wymagać od hierarchów wyznających tzw. judeochrześcijaństwo, aby pamiętali kto polski naród uwikłał w ten zbrodniczy ustrój.

http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=3767

Rola zbolszewizowanych Żydów w stalinizacji Polski      Żydzi a komunizm – prof. Jerzy Robert Nowak

http://www.bibula.com/?p=88024

Prof. Jerzy Robert Nowak „Przemilczane zbrodnie” żydowskie na Polakach!

https://forumemjot.wordpress.com/2013/04/08/prof-jerzy-robert-nowak-przemilczane-zbrodnie-zydow-na-polakach/

Jednym z celów komunizmu, podobnie zresztą jak obecnych elit Unii Europejskiej, było wyeliminowanie chrześcijaństwa.  Bolszewicy usiłowali przemocą wyrwać chrześcijańskie wartości i tradycje z rosyjskiej duszy.  Sołżenicyn, sowiecki dysydent, laureat Nagrody Nobla, który przez wiele lat był wielbiony przez Zachód, popadł nagle w niełaskę kiedy napisał ksiażkę pt. “200 lat razem,” w której ujawnił przerażające fakty o fatalnej roli jaką w tym procesie odegrali rosyjscy Żydzi bolszewicy. Ze szczególnym okrucieństwem traktowano ortodoksyjnych kapłanów. Autor opisuje jedną ze scen w gułagu, gdzie wypędzono popów nago na trzaskający mróz i polewano ich lodowatą wodą. Czy ktoś słyszał aby w podobny sposób potraktowano jakiegoś rabina? Wprawdzie Żydzi bolszewicy byli ateistami, ale urodzili się i wychowali w tradycyjnych żydowskich rodzinach, gdzie nienawiść do chrześcijanstwa wyssali z mlekiem swoich ortodoksyjnych matek.

http://konserwatyzm.pl/artykul/7875/dwiescie-lat-razem—klucz-do-najnowszej-historii-rosji/

Nieprzypadkowo, książka “200 lat razem” prawie całkowicie została przemilczana na Zachodzie,  w odróżnieniu od innego dzieła tegoż autora pt. Archipelag Gułag, które przyniosło mu sławę i nagrodę Nobla.  Naruszyła ona bowiem pewne tabu i dogmaty lewicowej rzeczywistości, obowiązujące na Zachodzie. Rownież w Polsce, przez długi okres czasu żaden dziennikarz nie ośmielił się nawet wspomnieć o samym fakcie istnienia tej książki. Przyczyna tego stanu rzeczy leży we wszechogarniającej środowiska intelektualne, politycznie poprawnej atmosferze, autocenzurze i duszących oparach filosemityzmu – co upośledza te środowiska przekształcając je w pseudointelektualne karłowate twory. Stan ten należy zmienić, rzucając snop światła prawdy historycznej na zakłamane tematy.

http://wazne-sprawy.pl/aleksander-solzenicyn-200-lat-razem/

Fałszywa propaganda żydowskiego ruch roszczeniowego i jednoczesne ukrywanie masowych zbrodni żydowskich w ramach terroru komunistycznego, doprowadziła do takiego stanu rzeczy, że o ile zbrodniarzy hitlerowskich postawiono pod sąd, o tyle zbrodniarzy- komunistów przed żadnym sądem nie postawiono, gdyż wedlug takiej interpretacji nie byli zbrodniarzami. Ten stan rzeczy utrwala w Polsce, między innymi Gazeta Wyborcza, książki Jana Tomasza Grossa oraz publikacje Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Powszechnie wiadomo, że stało się tak z powodu wielkiego udziału Żydów, w kolosalnych zbrodniach epoki komunizmu.

Dziesięć lat przed zbrodniami Hitlera, w czasie narzucania kolektywizacji, Żydzi pod wodzą Lazara Kaganowicza, wymordowali głodem dwa razy więcej chłopów w Sowietach, niż Hitler wymordował Żydów dziesięć lat później. Wówczas Żydzi chwalili się w Kijowie, w czasie narzuconego „głodomoru,” że w stolicy Ukrainy, żaden Żyd nie był głodny.

 

http://blogpress.pl/node/13772

 Rola żydów w rewolucji bolszewickiej i we wczesnych latach sowieckiego reżimu

 https://ussus.wordpress.com/2011/07/05/rola-zydow-w-rewolucji-bolszewickiej-i-we-wczesnych-latach-sowieckiego-rezimu/

Korwin Mikke – Bolszewicy byli Żydami, Stalin był Gruzinem, a Rosjanie ofiarami ich zbrodni

https://www.youtube.com/watch?v=0PhL_UTWpFQ

 Opracował:

Hans Rutecky

rutecky@mail.com

——————————————– 

Apel o delegalizację Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

http://citizengo.org/pl/38830-delegalizacja-osrodka-monitorowania-zachowan-rasistowskich-i-ksenofobicznych

Obszar załączników

Podgląd filmu YouTube Korwin Mikke – Bolszewicy byli Żydami, Stalin był Gruzinem, a Rosjanie ofiarami ich zbrodni

 

—————————————————————-