5 Maj 2017

,,Czyń co chcesz, to wszystko będzie prawem. Nie ma innego Boga, poza człowiekiem.’’ Edward Aleksander Aliester Crowley.Satanizm jest ruchem czy też ideologią, która w szczególny sposób koncentruje się na biblijnej osobowości zwanej Diabłem i czyni z niego główny punkt odniesienia swojej obrzędowości i celebracji. Początki tego wyznania wiążą się z grupą zlokalizowaną w kręgach dworu króla Francji Ludwika XIV, jest to przełom siedemnastego i osiemnastego wieku. To na tym dworze Katarzyna La Voisin organizowała pierwsze czarne msze w trakcie, których czczono diabła pod wieloma postaciami i wieloma imionami. Cel to otrzymanie wsparcia demonicznego, korzyści materialnych i społecznych względów. W trakcie czarnych mszy składano także ofiary z niemowląt.Obecnie na świecie coraz więcej ludzi interesuje się demonami, chce nawiązać z nimi kontakt by dokonać pewnego rodzaju układu, zawrzeć pakt. Jednak z punktu widzenia osoby totalnie nie wtajemniczonej, spójrzmy na to w ten o to sposób. Czy warto nawiązywać kontakt z bytem, który oczekuje od swoich wyznawców składania ofiar z niemowląt? Czasem sama ciekawość i pewnego rodzaju niedowierzanie popychają ludzi do wstępowania w szeregi sekretnych stowarzyszeń, które są podszyte satanizmem, ciekawość i chęć obcowania z czymś niecodziennym. Niestety demonowi nie jest potrzebna nasza wiara w niego. Wystarczy, że dobrowolnie wykażemy chęć spotkania go w naszym życiu a on niestety nam odpowie.Kluczową postacią w historii współczesnego satanizmu był Edward Aleksander Aliester Crowley żyjący w latach 1875-1947. Crowley był czarownikiem angielskim regularnie zażywającym morfinę i opium, był także nazywany doskonałym manipulatorem ludzkich umysłów. On stworzył fundamentalne zasady współczesnego satanizmu, z których najważniejsza brzmi: ,,Czyń co chcesz, to wszystko będzie prawem. Nie ma innego Boga, poza człowiekiem.’’ Zwróćmy uwagę jak podobne wybrzmienie ma legendarne kuszenie przez Szatana w raju samej Ewy. Tam również możemy doszukać się podobnej strategii. Pycha jest matką i ojcem wszystkich grzechów, tak i tutaj Diabeł posługuje się tą właśnie nutą.W marcu 1920 roku Crowley założył Opactwo Telemy, gdzie celebrowano czarne msze i tak zwane święte orgie. Wszystko odbywało się w niewielkim wiejskim domu, do którego prowadziła wąska ścieżka biegnąca wzdłuż cmentarza. Z czasem lokalne gazety zaczęły nazywać Crowley’a królem deprawacji, bestią ludzką a także najbardziej perwersyjnym człowiekiem świata. Natomiast on sam określał siebie jako Wielka Bestia Apokalipsy czy też Szatan. Crowley wielokrotnie podkreślał, że utrzymuje relacje z samym Lucyferem i to od niego otrzymuje polecenia i wskazówki. Tak jak Jezus miał swoich apostołów tak i analogicznie możemy napisać, że Crowley był apostołem Diabła i piekła.Jedną z podstawowych cech ideologii głoszonej przez Crowley’a była skrajna niechęć a wręcz nienawiść do Jezusa z Nazaretu. Szatan także nienawidzi a zatem można dojść do wniosku, że ową nienawiść Aliester odziedziczył po swoim panie. Dziś często podkreśla się, że Satanizm raczej jest bajką aniżeli faktem chociażby z tego względu, że obecnie nie ma sposobu na to, aby od tak porywać niemowlęta i dzieci a następnie składać je w ofierze. Otóż jest to błędna teoria, ponieważ w samych Stanach Zjednoczonych, co roku giną tysiące dzieci, których ostatecznie nikt nie odnajduje. Dodatkowo należy dodać, że fundamenty USA są fundamentami stricte okultystycznymi.Wiele współczesnych objawień określa USA jako kraj najbardziej grzeszny, kraj będący we władaniu demona. Czy zatem jest przypadkiem, że to w USA istnieją takie bractwa jak chociażby Bohemian Grove, któremu przypisuje się składanie ofiar z dzieci a do którego należą czołowi politycy tego kraju? Sądzę, że nie jest to przypadek. Otóż wiele osób w sposób realny dokonuje zawarcia paktu z demonem, który potrzebuje ludzi do tego by jego panowanie poszerzało się na tej planecie. Oczywiście potrzebuje owych ludzi do czasu, jednak ostatecznie potrzebuje stąd między innymi ideologia satanizmu.Ostatecznym celem Lucyfera jest po pierwsze strącenie jak największej ilości dusz do piekła, po drugie przejęcie kontroli nad całą planetą i powołanie Antychrysta, czyli kogoś przeciwnego do Jezusa z Nazaretu. Aby Lucyfer mógł tego dokonać najpierw musi zniewolić ludzkość, odebrać jej wszelkie prawa, sprawić, że poziom intelektualny pojedynczego człowieka spadnie do minimum. Takimi ludźmi i narodami będzie łatwo kierować za pośrednictwem wybranych, ja osobiście nazywam ich Iluminatami. Dalej pozostaje już otwarta walka z Bogiem i przejęcie władzy w niebie jak i na ziemi. Tak, może to brzmieć dość dziwnie, niemal jak bajka, ale Szatan w swojej szalonej pysze nadal wierzy, że odniesie ostateczne zwycięstwo.
Współczesny satanizm reaktywował się z okultystą Antonem La Veyem, który zmarł w roku 1997. La Vey wraz ze swoim przyjacielem Kenethem Angerem, filmowcem z Hollywood założył w 1961 roku stowarzyszenie Magiczny Krąg, które ostatecznie przekształciło się w roku 1966 w San Francisco w Kościół Szatana. Organizacja ta posiada swoich kapłanów, biblię i przykazania. Jest legalna i współpracuje z niektórymi artystami rockowymi.Bardzo ciekawą zależność możemy znaleźć w rankingu miast skupiających największą liczbę ludzi wyznających szatana. Otóż pierwsze miejsce zajmuje Londyn, zaraz po nim plasuje się Turyn a następnie San Francisco, Chicago i tutaj być może wiele osób się zaskoczy, ale piąte miejsce należy do Rzymu. Miasta połączone tak zwaną geometrią ezoteryczną tworzą czarny trójkąt, który zdaniem niektórych ekspertów wyznacza miejsce na obszarze, którego znajdują się wrota do piekła. Jednak jest to już wolna interpretacja oparta o prywatne badania, których nie możemy potwierdzić nie mniej w ramach ciekawostki piszemy i nich.A teraz, kim są tak naprawdę osoby wyznające Satanizm? Otóż są tymi, którzy uznają i czczą Diabła osobowego, to znaczy tego, jaki został nam objawiony w Biblii. Należy także pamiętać, że obok satanizmu okultystycznego istnieje także satanizm typu racjonalistycznego, którego przedstawicielem jest Anton La Vey. Satanizm tego typu różni się od okultystycznego tym, że traktuje on szatana, diabła jako symbol buntu przeciw wszystkim zasadom i streszcza się w motcie: ,,Czyń, co chcesz.’’Motywację, jakie kierują tymi, którzy wstępują do tej sekty, są różne. Uzyskanie korzyści materialnych, wola przeciwstawienia się społeczeństwu w sposób skrajny i całkowity, pragnienie zdobycia szczególnych mocy oraz uzyskanie dostępu do rzeczy tajemnych. Sam proces wciągnięcia potencjalnego kandydata rozpoczyna się praktycznie po przez inicjację polegającą na nawiązaniu z danym kandydatem intymnego i osobowego kontaktu. W dalszej kolejności zostaje mu także zaproponowany tak zwany ,,obrzęd oczyszczenia’’ który często zamienia się w akt seksualny. Następnie dochodzi do przejęcia kontroli psychologicznej i emocjonalnej przywódców nad wstępującym do sekty. Taka sytuacja czy też taki system działania powiela się w wielu sektach, jednak tylko w satanizmie mawia się, iż dany kandydat został zawładnięty nie przez człowieka, ale przez COŚ, innymi słowy COŚ POTĘŻNEGO NIM ZAWŁADNĘŁO.We Włoszech satanizm ma szerokie rzesze swoich wyznawców skupionych w wielu tajnych organizacjach o charakterze sekciarskim. To Włosi są najliczniejszymi nabywcami książek czarownika La Veya: Biblii Satanistycznej oraz Rytuału Satanistycznego. Nie dziwi, więc, że tylko w tym kraju działa bardzo wiele organizacji zajmujących się niesieniem pomocy osobom poszkodowanym przez sekty i kontakt z sektami. Do takich organizacji możemy zaliczyć Centrum badań nadużyć psychologicznych, Ambulatorium przeciw sektom, Religijne Stowarzyszenie Instytutów Społeczno Sanitarnych oraz Sekcje poszukiwania sekt znajdującą się w Rzymie, Bolonii i Palermo.W dzisiejszym społeczeństwie zjawisko satanizmu jest bardzo niepokojące i nieustannie przybiera na sile, mimo, że w zasadzie ten temat jest tematem taboo, nie mówi się o nim, nie analizuje się jego przyczyn, po prostu nawet się o tym nie myśli. Konsekwencją milczenia jest wzrost anormalnych zachowań i zabójstw inspirowanych przez mroczny świat kultów satanistycznych. W ostatnich latach przestępstwa związane z sektami okultystycznymi wzmogły się. W następnym artykule przytoczymy kilka z nich.XXI wiek przyniósł nam rozwój, poszerzył horyzonty i wytyczył nowe kierunki. Jednak jak pisaliśmy, zjawisko pewnego rodzaju odrodzenia, jakie pojawiło się po II wojnie światowej przyniosło ze sobą także coś mrocznego, przyniosło ze sobą niespotykane fatum milczenia w pewnych kwestiach, to z kolei spowodowało wzrost anormalnych zachowań i zabójstw, stricte inspirowanych przez świat mroczny, świat kultów satanistycznych. W ostatnim czasie przestępstwa związane z sektami okultystycznymi wzmogły się. Teraz przytoczymy kilka z nich.W listopadzie 1995 roku koło Bolonii, w domu zwolennika sekty satanistycznej założonej przez Marco Dimitriego w 1982 roku, nazwanej ,,Dzieci Szatana’’, podejrzanej o odurzenie narkotyczne i gwałt na szesnastoletniej dziewczynie w czasie czarnej mszy, zostaje odnaleziony materiał do wykorzystania w obrzędach ezoterycznych. Ta sama sekta będzie później oskarżona o profanację grobu, kradzież zwłok, porwanie w celu lubieżnym, gwałt seksualny i przemoc na nieletnich. Przywódca sekty zeznał, że nie robił tego z własnej inicjatywy, lecz na polecenie swoje duchowego pana. Policja uznała go za niepoczytalnego, nikt nie spróbował się nawet przez moment zastanowić czy aby ten człowiek nie mówi po prostu prawdy.W styczniu 1998 roku dwoje młodych ludzi, Fabio Tollis i Chiara Marino, wychodzi z domu na wycieczkę i znika. Wkrótce potem innych dwóch chłopaków popełnia samobójstwo. W dobie śledztwa okazuje się, że wszyscy sa ofiarami morderców należących do sekty satanistycznej ,,Bestie Szatana’’ która przez lata działała w Varesotto. Dwa lata później w czerwcu 2000 roku zakonnica Maria Laura Mainetti zostaje zamordowana przez trzy niepełnoletnie dziewczynki z Chiavenna, które zaatakowały ją kamieniami. Dziewczynki stwierdziły, że chciały złożyć ofiarę diabłu.W maju 2005 roku w Palermo pewna czternastoletnia dziewczynka popełnia samobójstwo. Na szkolnej ławce zostanie znaleziony napis ,,Enless odchodzi stąd. Śmierć 666.’’ Numeracja użyta w zdaniu odsyła do kultu szatana. W telefonie komórkowym młodej dziewczyny zostały także odnalezione zwroty hymnów pochwalnych używanych w obrzędach demonicznych i dziwne przezwiska, elementy, które potwierdzałyby jej powiązania z ludźmi należącymi do jakiejś sekty.Kroniki opisujące wydarzenia potworne i nieludzkie, potwierdzają, że w czasie niektórych obrzędów satanistycznych dzieci były torturowane i gwałcone. Rzeczywiście, na granicy ludzkiej wyobraźni są opowieści nastolatek ofiarowanych najwyższym kapłanom jakiejś sekty oraz ich adeptom. Znany na całym świecie egzorcysta ksiądz Gabriele Amorth w jednej ze swoich książek przytacza pewien szokujący przykład. Otóż opisuje on pewną grupę młodych i ciężarnych kobiet, które zostały zmuszone do poronienia na ołtarzach ofiarniczych a czteromiesięczny płód podzielono i wykorzystano do oczyszczenia zwierzchników, którzy pili jego krew a następnie spożywali go.Często sekty kupują dzieci z Europy Wschodniej lub płacą kobietom, aby oddawały swoje płody w celach ofiarnych. W Rzymie ukazały się dwa artykuły w dzienniku ,,Il Messaggero’’ z 19 oraz 20 lutego 1997 roku wyjawiły one istnienie ,,Sekty Lateranu’’ do której należało około czterdziestu zwolenników. W stolicy jak i w innych miastach Włoskich jak chociażby Mediolan czy Florencja są zawsze obecne bardzo niebezpieczne grupy satanistów stołecznych, według niektórych, praktykujących ofiary z ludzi. Z kolei w Neapolu odkryto włoską filię ,,Świątyni Seta’’ założonej przez Michała Aquino w 1975 roku. Jej członkowie zostali posądzeni o zorganizowanie w podziemiach stadionu San Paolo czarnych mszy.W Piemoncie spotykamy sektę ,,Dzieci Szatana’’ zajmującą się profanacją cmentarzy. ,,Kościół Szatana’’ La Veya posiada w Turynie dwie filie. ,,Dzieci Demona’’ to sekta z Wenecji, o której istnieniu dowiedziano się z artykułu opublikowanego w dzienniku ,,La Padania.’’ W Paskarze jest obecna grupa zwana ,,Erudole di Ishtar’’ tajemnicza sekta utworzona przez kobiety. Bardzo niebezpieczni są Kremmerziani, zwolennicy Włoskiego czarownika Giuliano Kremmerza, którzy operują magią zwaną ,,avatarica’’. Twierdzą, że mogą zabić jakąś osobę powoli, w taki sposób, że moce energetyczne tego, kto umiera, stopniowo przenoszą się na osobę, która wykonuje obrzęd, tak, że wzmacnia się jej energia witalna. Jest to tak zwana magia wampiryczna.Współczesny świat jest bardziej niebezpieczny niż to mogłoby się nam wydawać. Na pierwszy rzut oka widzimy wojny, konflikty na różnych płaszczyznach, ale nie mówi się nam o zagrożeniach ukrytych, które są i realnie zagrażają każdemu człowiekowi, szczególnie temu, który nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia. Dlatego oczywiście nie można popadać w strach, ale trzeba mieć świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą XXI wiek, ponieważ dzięki temu będzie nam łatwiej uniknąć problemów.

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl
Źródło 1: http://globalne-archiwum.pl/satanizm-cz-1-wielka-bestia-apokalipsy/
Źródło 2: http://globalne-archiwum.pl/satanizm-cz-2-cos-poteznego-nim-zawladnelo/
Źródło 3: http://globalne-archiwum.pl/satanizm-cz-3-zagrozenia-o-ktorych-sie-nie-mowi/
Za: https://www.nwo.report/nwo/satanizm-zagrozenia-o-ktorych-sie-mowi.html
—————————————-