9 Październik 2017

Jak wiadomo Konstytucja Rzeczypospolitej została skrojona na potrzeby uczestników orgii na Okrągłym Stole. Spisali ją zdrajcy konspirujący ze zdrajcami. To oni miedzy innymi wprowadzili zasadę utajniania nazwisk kanalii popełniających przestępstwa oraz znieśli karę śmierci która groziła za zdradę stanu i interesów Ojczyzny.

Dzięki temu część sitwy politycznej może śmiało donosić na Polskę i spiskować przeciw legalnym władzom.

Skoro więc nie można (póki co) zmienić Konstytucji wprowadźmy, jak Amerykanie, poprawki – czego nawet ta kulawa konstytucja jaką mamy nie zabrania- a uchwaloną poprawkę można zatwierdzić w referendum ( skoro posłowie nie mogą się porozumieć).

Na początek skorzystajmy zw wzoru poprawki #14 do Konstytucji USA i to tylko paragrafu 3 który mówi:

“§3. Nie może zostać senatorem ani reprezentantem w Kongresie albo elektorem prezydenta i wiceprezydenta ani też sprawować w służbie Stanów Zjednoczonych lub poszczególnego stanu jakiegokolwiek urzędu cywilnego lub wojskowego kto poprzednio jako członek Kongresu lub funkcjonariusz Stanów Zjednoczonych albo któregokolwiek stanu złożył przysięgę na konstytucję Stanów Zjednoczonych, a następnie wziął udział w powstaniu lub buncie przeciwko niej albo udzielał jej wrogom pomocy lub poparcia. Jednak niezdolność ta może być zniesiona przez Kongres większością dwu trzecich głosów.”

W polskim wydaniu mogłoby to brzmieć:

“Nie może być posłem do Sejmu, Senatorem, Prezydentem lub członkiem rządu jak też pełnić urzędu we władzach samorządowych wszystkich szczebli ktokolwiek kto składając przyrzeczenie, ślubowanie lub przysięgę  rzetelnego i sumiennego wykonywania obowiązków wobec Narodu, strzeżenie suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli, a także przestrzegania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej a następnie dopuścili się udziału w buncie lub organizowania buntu przeciwko niej albo udzielali pomocy lub poparcia wrogom Polski lub tym którzy działaja na jej niekorzyść”

To oczywiście zapis roboczy ale intencja jest oczywista.

Tylko w wyniku wprowadzenia tej poprawki pozbylibyśmy się natychmiast z życia politycznego i widoku publicznego paru tysięcy kanalii.

Więc chyba warto.
 
Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/nathanel/wprowadzamy-poprawki-do-konstytucji—————————————–