9 Grudzień 2017

Ta petycja czeka na zatwierdzenie przez stronę Petycji Obywatelskich

Naród Polski: Zdelegalizować wszystkie organizacje i gminy żydowskie w Polsce

Żydzi szerzą i wyznają rasizm oraz dzielą ludzi na ”Gojów” i ”naród wybrany” co wprost oznacz, że wszelkie żydowskie organizacje, gminy oraz związki i stowarzyszenia funkcjonują w Polsce w sprzeciwie z prawem Polski !! Dlatego natychmiast należy domagać się delegalizacji i karania żydów w Polsce.


Judaizm jako para‐religia jest sprzeczna z Polską Konstytucją – dlaczego rasistowska ideologia nienawiści i pogardy do wszystkich NIE‐żydów jest w Polsce tolerowana i praktykowana pomimo, że są prawnie niedopuszczalne ?!


Art. 13. Konstytucji RP mówi: „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”.


W Talmudzie stanowiącym podstawy do istnienia kultury żydowskiej znajdujemy:


“Wycinajcie istoty ludzkie, gdyż narody świata nie są ludźmi, lecz zwierzętami” Baba Mecia 114,6.


“Tam gdzie silni są żydzi, nie wolno pozostawić żadnego bałwochwalcy. . .” Ibid (X,7)


“Nie jedz z bałwochwalcami, nie pozwalaj im czcić ich bożków, bo jest napisane: nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości (Pwt rozdz. VII, 2). Albo odciągniesz ich od bożków, albo ich zabijesz”. Hilkhoth Akum (X, 1)


“Odbierz życie Kliphoth i zabij ich, i sprawisz taką samą przyjemność Bogu jak być ofiarował mu kadzidło”. Sepher Or Israel (177b)


“Każdy kto przelewa krew bezbożnego jest przyjmowany przez Boga tak jak ten kto składa Bogu ofiarę”. Ialkut Simoni (245c. n. 772)


‐Nauki Talmudu są ponad wszelkimi innymi prawami. Są one ważniejsze niż prawa Mojżesza. – Babbi Ismael, R. Chjamber i inni rabini.


‐ Nauki Talmudu są ponad wszelkimi słowami żywego Boga. Sam Jachwe zasięga opinii ziemskich rabinów, kiedy ma trudne sprawy w niebie. Komentarz rabina Menechema do Piątej Księgi.


Poniżej dobrze znana i wysoko ceniona opinia napisana przez rabinów:


“Synu, zważaj na słowa uczonych w Piśmie, a nie na słowa prawa”. por. Erubhin, f. 21b


Powód tego jest w traktacie Sanhedrin X, 3, f.88b:


“Kto uchybia słowom uczonych w Piśmie, grzeszy bardziej niż ten kto uchybia słowom prawa”.


Izrael to przykład zwyrodniałego apartheidu oraz Talmudu w praktycznym wykonaniu w Polsce na praktyki wojującego rasizmu i pogardy do Człowieka nie ma miejsce !

 

—————————————————–

Petycja utworzona przez:
Marysia M.
Polska
Skierowana do:
Naród Polski

 


PODPISZ PETYCJĘ
 
Zdelegalizować wszystkie organizacje i gminy żydowskie w Polsce

 

 ———————————————————