11 Luty 2018

Bieżąca ustawka medialna ma przygotować, moim zdaniem, grunt dla  uległej postawy wyznawców judeochrześcijaństwa, gdy zacznie być wdrażany ostatni etap likwidacji państwa izraelskiego.5 lat temu wspominałem o takiej ewentualności w poście WYWIAD USA NIE WIDZI SZANS NA PRZETRWANIE IZRAELA ??? :

“… Amerykańscy internauci dyskutują , co miał na myśli Henry Kissinger, stwierdzając , że Izrael zniknie do 2022 roku . Swojej tezy nie warunkuje brakiem pieniędzy, pomocy militarnej ..

 Mówi krótko ” zniknie za 10 lat “…”

 Trzy dni temu popularny japońsko-żydowski  bloger Benjamin Fuldorf zamieścił zdanie o podobnej wymowie :

“…. Rothschildowie podjęli już decyzję o zamknięciu “Projektu Izraelskiego”  przesuwają oni kluczowy 

personel, pieniądze i broń, na Ukrainę,…”

 Część judeosyjonistów wróci na Ukrainę, a czy część  zostanie przekierowana do Polski ?

 Zaakceptowanie takiego scenariusza przez  rzesze polskich watykańczyków wymaga solidnej pracy propagandowej, aby nie dąsali się na emigrantów  z Bliskiego Wschodu i nie chodzi  o Syryjczyków.

 

I np. prezydent Andrzej Duda nieźle nawija o dwóch narodach :

Otwierana dzisiaj wystawa przypomina o wspólnych doświadczeniach historycznych, które łączą narody polski i żydowski, oraz o wartościach, które stanowią fundament naszej przyjaźni, takich jak wolność, bezpieczeństwo, tolerancja, wzajemny szacunek, solidarność i przyjaźń (w czasie wizyty w Izraelu w 2017 roku) – Nie przeszkadzało mówcy, że w preambule  Konstytucji RP jest wyraźnie zapisane: 

 My, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej. Zatem nie ma w polskim prawie miejsca na dwa, trzy lub więcej narodów. Interesujące, jak strażnik Konstytucji rozwiązał ten rebus. Może ktoś zna logikę głowy państwa ?

Pamiętajmy również, że główni rozgrywający z ramienia Watykanu od lat promują dni judaizmu…

Jak w powyższy scenariusz  wpisują się roszczenia  o 65 miliardów dolarów ?

Przerażone taką kwotą owieczki kościelne łatwiej pójdą na ugodę.  

A cwańsze baranki pewnie już kombinują:

Skoro Bóg-Watykan i Historia-Prezydent mówią o tysiącleciu braterstwa katolicko-żydowskiego,  to czy nie lepiej negocjować cenę podziału stanowisk w Polin ?

Ps.

W okresie II RP nie było narodu żydowskiego tylko Polacy wyznania mojżeszowego.

Za: https://zbigniewjacniacki-zyciemojeinasze.blogspot.com/2018/02/rothschildowie-podjeli-juz-decyzje-o.html

—————————————–