6 Marzec 2018

Czy mogą to być Ziemianie?

Nikt nie podcina przecież gałęzi drzewa, na której akurat siedzi.

Musi to być ktoś z zewnątrz!!!

Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują.

Globalizacja, GMO, chemitrails, czipowanie, wojny, szczepienia, chora edukacja, chora kultura, czyli antykultura, promowanie zboczeń, aborcji, eutanazji … za tym wszystkim nie może stać człowiek!

Świat już dojrzał do rewolucji, od której zależy, czy przetrwa świat i ludzie, czy też nastąpi unicestwienie i ludzi i naszej planety Ziemi.

Dobry Bóg stworzył ludzi i Ziemię i ukochał to wszystko co stworzył, bo wszystko co stworzył było dobre. Niestety ZŁO zakradło się pomiędzy ludzi. Wtedy Dobry Bóg by uratować ludzi, poświęcił Swego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, by nas zbawić. Dzięki Jego Ofierze i Zmartwychwstaniu, człowiek ma wciąż szansę być zbawiony. Od tamtej pory każdy z nas, toczy indywidualną walkę ze złem i ma szansę je pokonać. Wszechobecne wokół ZŁO, kreują wściekłe na Boga zbuntowane anioły: szatan, lucyfer i cała masa pomniejszych demonów. Wysługują się oni na Ziemi masonerią. Kto działa z ich nadania, ten odnosi niebywałe sukcesy. W polityce, w sferze gospodarczej, w nauce, kulturze i sztuce. Masoni stoją na czele prawie wszystkich rządów na świecie (z wyjątkiem czterech państw) a banki centralne poszczególnych państw (z wyjątkiem tych czterech) są zarządzane przez masońskich oligarchów finansowych. To oni są sprawcami wszystkich wojen wzniecanych na świecie, najczęściej w imię „wprowadzania demokracji”. Wysługują się ubezwłasnowolnionym Golem-em, którym w obecnym czasie są Stany Zjednoczone.

Tym sposobem malutkie państewko, kręci Stanami Zjednoczonymi, jak przysłowiowy ogon psem.

Odpowiedzmy wreszcie na pytanie: Kto jest wrogiem ludzkości?

Pan Jezus powiedział ludziom jak rozpoznać to wszystko, co od ZŁEGO pochodzi.

Po pierwsze – w Ewangelii Św. Jana 8, 37-44 powiedział wyraźnie, że potomkowie Abrahama są dziećmi Szatana, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

37 Wiem, że jesteście potomkami Abrahama! Ale chcecie Mnie zabić – bo nie macie w sobie moich słów. 38 Ja mówię to, co widziałem u mego Ojca. Wy robicie to, co usłyszeliście od swojego ojca. 39 – Naszym ojcem jest Abraham – oświadczyli. – 40 A przecież usiłujecie Mnie zabić tylko dlatego, że powiedziałem wam prawdę, jaką usłyszałem od Ojca mego. 41 A jednak robicie to, co wasz ojciec. – Nie pochodzimy z nieprawego łoża – oburzyli się. – Naszym Ojcem jest Bóg.

42 – Gdyby Bóg był waszym Ojcem, darzylibyście Mnie miłością – odpowiedział Jezus. – Przyszedłem przecież od Niego. Nie jestem tu z własnej woli – to On Mnie posłał. 43 Dlaczego nie możecie pojąć moich słów? Bo nawet nie chcecie ich wysłuchać. 44 Jesteście dziećmi szatana-oszczercy i chcecie robić to, co on. Od początku był on mordercą i nie wytrwał w prawdzie, bo nie było w nim prawdy. Gdy kłamie, mówi z serca, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 45 Nie wierzycie Mi, bo mówię prawdę. 46 Kto z was mógłby Mi zarzucić jakiś grzech? Skoro więc mówię prawdę, dlaczego Mi nie wierzycie? 47 Kto należy do Boga, słucha Jego słów. Wy zaś ich nie słuchacie, bo nie jesteście Jego dziećmi.

Po wtóre – w Ewangelii Św. Mateusza, Mt 7, 15-20 powiedział, żeby za kryterium rozpoznające to co od ZŁEGO pochodzi, przyjmować „owoce” ich postępowania, nie deklaracje, nie zapewnienia, ale fakty.

15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach.

Faryzeusze, na usługach ZŁA, posunęli się do tego, iż zarzucili Panu Jezusowi służenie szatanowi.

Pan Jezus obnarzył z łatwością ich pokrętną logikę myślenia.

Zdarzyło się to podczas uzdrowienia opętanego: Mt 12, 24-26.

Kiedy ludzie zaczęli się zastanawiać w związku z tym, czy nie jest On Mesjaszem, bo przecież jest synem Dawida, faryzeusze powiedzieli: On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Na co Jezus tłumaczy, że takie twierdzenie jest pozbawione sensu, bo Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo?

Znamy już od 2 tysięcy lat, podpowiedzi i drogowskazy Pana Jezusa, a jednak ZŁO wciąż panoszy się na świecie. Ukrywa się sprytnie, pod na pozór niewinnymi słowami, rzeczami, działaniami. Są to jednak tylko pozory, a de facto ZŁO – czyli KŁAMSTWO i FAŁSZ niesie za sobą śmierć, zniszczenie i upadek moralny społeczeństw.

Świat stanął już dziś na granicy swego: być albo nie być.

Jedynym skutecznym i sprawiedliwym rozwiązaniem, byłoby powołanie światowego trybunału w rodzaju NOWEJ NORYNBERGI.

Ponieważ Żydzi podnoszą coraz to nowe zarzuty, że we wszystkich prawie krajach świata, mamy do czynienia z antysemityzmem w nich wymierzonym, najwyższy już czas zwołać ogólnoświatową MEGA DEBATĘ-TRYBUNAŁ, gdzie każdy z krajów – „oszczerców” podda pod osąd światowy wszystkie rzekome grzechy Żydów, jakich dopuścili się oni rzekomo wobec każdego konkretnego narodu. Konkretne nazwiska i konkretne liczby.

Tylko w Europie i Rosji Żydzi byli wypędzani 47 razy w ciągu ostatniego tysiąclecia.

Europejska Agencja ds. Praw Podstawowych doliczyła się, iż w latach 2006-2016 miało miejsce 1446 incydentów antysemickich w Niemczech, 1308 w Wielkiej Brytanii, 477 w Austrii, 428 w Holandii, 355 we Francji, 277 w Szwecji i 101 w Polsce.

Ponieważ Polska jako największy żydowski obrońca Izraela, spośród wszystkich europejskich krajów, została wytypowana przez państwo Izrael do totalnego ograbienia jej na 300 bilionów dolarów, Polska – dzięki której tak naprawdę powstało państwo Izrael, Polska – która ocaliła najwięcej Żydów w czasie II wojny światowej, tak więc Polska jako pierwsza, ma niekwestionowane prawo przedstawić światu swój rachunek krzywd doznanych od Żydów.

Wszystkie kraje powinny mieć to samo prawo zgłoszenia swoich krzywd.

W alfabetycznej kolejności, bądź w drodze losowania kolejności.

Nie ma innego sposobu by ten proceder antypolonizmów i wszystkich innych anty … narodowych oskarżeń ze strony Żydów, trwający od wieków podsumować i poddać światowemu osądowi.

Międzynarodowe gremium winno wydać werdykt w kwestii czy są to zarzuty zasadne, czy też nie.

Powinny zostać skonstruowane w przestrzeni informacyjno-medialnej ogólno-dostępne listy, na które można byłoby zgłaszać bardzo konkretne i udokumentowane zarzuty wobec żydów (kto, kiedy i co): https://ussus.wordpress.com/2013/04/06/zydzi-wypedzani-47-razy-w-ciagu-1000-lat-dlaczego/

Jolanta Mielnik – 6 Marzec 2018

—————————————-