7 Marzec 2018

„Uchwała o Marcu’68 nie powinna być przyjęta w tym kształcie, dlatego że zawiera oczywistą nieprawdę”, powiedział we wtorek w Sejmie RP poseł Robert Winnicki. 

Szef Ruchu Narodowego w bardzo mocnych słowach skrytykował przygotowany przez Sejm projekt ustawy. Jego zdaniem jego treść fałszuje obraz najnowszej historii Polski. 

Po pierwsze: w projekcie uchwały nie ma mowy o tym, że wydarzenia sprzed 50 lat były skutkiem m.in. walki frakcji w łonie PZPR, i że to był jeden z głównych powodów dla których wydarzył się Marzec’68. Po drugie: opis Marca’68 nie jest prawdziwy, jeżeli nie powiemy o tym, że wtedy wyjechało z Polski również co najmniej tysiąc stalinistów: ubeków, morderców sądowych, oficerów Ludowego Wojska Polskiego, takich jak Stefan Michnik czy Helena Wolińska. Bez powiedzenia tej prawdy  uchwała o Marcu’68 jest po prostu nieprawdziwa – powiedział Winnicki. Jego wypowiedź nie spodobała się większości zasiadających w Sejmie posłów, którzy zaczęli krzyczeć, gwizdać, buczeć i tupać.

W imieniu Ruchu Narodowego domagam się prawdy o Marcu’68! Nie twórzmy mitologii na temat tamtych wydarzeń, które są jednym z mitów założycielskich III RP – dodał Winnicki.

Po wystąpieniu szefa Ruchu Narodowego głos zabrał poseł Piotr Babinetz (PiS), który przedstawił treść uchwały w sprawie 50. rocznicy Marca’68.

W dokumencie podkreślono, że Marzec’68 rozpoczął się od protestów przeciwko zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego „Dziadów” w inscenizacji Kazimierza Dejmka. Dodano, że spektakl ten był „sprzeciwem wobec totalitarnej dyktatury, cenzury i prześladowań politycznych”.

„Odpowiedzią władz stało się uruchomienie represji wobec uczestników demonstracji, rozpoczęcie fali antysemickich czystek oraz nagonki prasowej. Komuniści użyli całego szeregu kłamstw, dokonując publicznych spektakli nienawiści w środkach masowego przekazu. Doszło także do brutalnych działań służb specjalnych państwa policyjnego: aresztowań, procesów politycznych, masowych zwolnień z pracy i relegacji z uczelni” — napisano w uchwale.

Autorzy uchwały podkreślili ponadto, że Sejm RP, pamiętając o „dramatycznych losach Żydów polskich – zmuszanych przez władze komunistyczne do opuszczenia Polski w 1968 roku, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek objawów antysemityzmu”.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej solidaryzuje się z obywatelami polskimi, niezależnie od ich narodowości i wyznania, mieszkającymi w kraju i za granicą, prześladowanymi przez reżim komunistyczny oraz wyraża najwyższy szacunek dla odwagi i poświęcenia tych, którzy podjęli walkę z komunizmem” — głosi treść uchwały.

Na koniec zaznaczono, że „Sejm RP wyraża szacunek dla wszystkich walczących wówczas o wolność i demokrację, potępia komunistycznych organizatorów antysemickich prześladowań oraz dziękuje za solidarność z prześladowanymi”.

Po odczytaniu treści uchwały niemal wszyscy zebrani w Sejmie posłowie wstali i zaczęli bić gromkie brawa. Następnie głos ponownie zabrał poseł Winnicki. – Trzeba jasno powiedzieć, że jeden z mitów założycielskich III RP to właśnie Marzec’68, w którym to jedna frakcja PZPR walczyła z drugą i podziały narodowościowe były tylko pretekstem. W jednej frakcji było trochę więcej Żydów, a w drugiej trochę mniej. Taka jest prawda – mówił starając się nie reagować na kolejną falę buczenia i tupania wymierzoną w jego kierunku.

Trzeba powiedzieć poza tym, że w Marcu’68 i po nim bezpośrednio z Polski wyjechało ponad tysiąc stalinistów, ponad tysiąc tych którzy byli mordercami sądowymi, jak Helena Wolińska czy Stefan Michnik! UB-ków, morderców ŻW i innych. Tego nie ma w projekcie tej uchwały! I dlatego nie może być zgody na fałszowanie najnowszej historii Polski – powtórzył Winnicki.

Za przyjęciem uchwały głosowało 424 posłów, przeciw 3, wstrzymało się 2 posłów. Pierwotnie uchwała miała być przyjęta przez aklamację.

Źródło: TVP Parlament

TK

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-03-06)

Za: http://www.bibula.com/?p=100275

————————————————————————-

Robert Winnicki – wystąpienie z 6 marca 2018 r.