10 Marzec 2018

Prawicę.net uważam za portal niszowy, przeznaczony dla ludzi, którym sieczka dla osiołków, zadawana do korytek głównego nurtu, nie odpowiada. Nie da się oczywiście zablokować Prawicy.net na sieczkę z korytek głównego nurtu. Ważne wydaje mi się jednak, by istniał jakiś niesieczkowaty rdzeń portalu. W ramach budowy tego rdzenia staram się wmontowywać weń m.in. cegiełkę koreańską.

Sprawy koreańskie śledzę na tyle uważnie, na ile starcza mi czasu. Gdy 1 stycznia Szanowny Przywódca wygłosił orędzie noworoczne, natychmiast przekopiowałem pełny jego tekst ze strony KCNA. O tym, że dokument jest ważny, upewnił mnie dodatkowo mejl, który otrzymałem w dniu 2 stycznia z Ambasady KRL-D w Warszawie. Oprócz życzeń noworocznych zawierał on pełny tekst orędzia Szanownego Przywódcy (jako załącznik) i sugestię, bym się z tym materiałem zapoznał.

Orędzie noworoczne to dla mnie dokument, którego najważniejszymi elementami są ocena osiągnięć zakończonego roku i wskazanie głównych zadań na rok, który się rozpoczyna. Wśród wielu poruszonych w nim zagadnień nie zabrakło oczywiście sprawy broni nuklearnej. Poniżej fragmenty orędzia, w których mowa jest o broni nuklearnej. Ponieważ nie znam angielskiego (w tym języku otrzymałem orędzie), to dla bezpieczeństwa przytaczam te fragmenty nie tylko w moim niepewnym tłumaczeniu, ale też po angielsku.

 Podsumowanie osiągnięć 2017 roku

An outstanding success our Party, state and people won last year was the accomplishment of the great, historic cause of perfecting the national nuclear forces.

On this platform one year ago I officially made public on behalf of the Party and government that we had entered the final stage of preparation for the test launch of an intercontinental ballistic missile. In the past one year we conducted several rounds of its test launch, aimed at implementing the programme, safely and transparently, thus proving before the eyes of the world its definite success.

By also conducting tests of various means of nuclear delivery and super-intense thermonuclear weapon, we attained our general orientation and strategic goal with success, and our Republic has at last come to possess a powerful and reliable war deterrent, which no force and nothing can reverse.

Our country’s nuclear forces are capable of thwarting and countering any nuclear threats from the United States, and they constitute a powerful deterrent that prevents it from starting an adventurous war.

In no way would the United States dare to ignite a war against me and our country.

The whole of its mainland is within the range of our nuclear strike and the nuclear button is on my office desk all the time; the United States needs to be clearly aware that this is not merely a threat but a reality.

We have realized the wish of the great leaders who devoted their lives to building the strongest national defence capability for reliably safeguarding our country’s sovereignty, and we have created a mighty sword for defending peace, as desired by all our people who had to tighten their belts for long years. This great victory eloquently proves the validity and vitality of the Party’s line of simultaneously conducting economic construction and building up our nuclear forces and its idea of prioritizing science, and it is a great historic achievement that has opened up bright prospects for the building of a prosperous country and inspired our service personnel and people with confidence in sure victory.

Proponuję takie tłumaczenie:

Wyjątkowym sukcesem, jaki w ubiegłym roku odniosła nasza partia, państwo i ludzie, było dokonanie wielkiej, historycznej sprawy udoskonalenia narodowych sił jądrowych.

Z tego miejsca rok temu oficjalnie ogłosiłem w imieniu partii i rządu, że wkroczyliśmy w ostatni etap przygotowań do próbnego wystrzelenia międzykontynentalnej rakiety balistycznej. W minionym roku przeprowadziliśmy kilka uruchomień testowych, mających na celu bezpieczne i przejrzyste wdrożenie programu oraz pokazujących światu jego ostateczny sukces.

Również podczas testowania różnych środków dostarczania broni nuklearnej i superintensywnej broni termojądrowej, z sukcesem osiągnęliśmy naszą ogólną orientację i strategiczny cel, a nasza Republika wreszcie uzyskała potężny i niezawodny środek powstrzymujący wojnę, którego żadna siła i nic nie może odwrócić.

Siły jądrowe naszego kraju są zdolne do udaremnienia i przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom nuklearnym ze strony Stanów Zjednoczonych i stanowią potężny środek odstraszający, który uniemożliwia im rozpoczęcie wojennej awantury.

W żaden sposób Stany Zjednoczone nie odważą się rozpętać wojny przeciwko mnie i naszemu krajowi. Cała ich część kontynentalna znajduje się w zasięgu naszego uderzenia nuklearnego, a przycisk jądrowy jest stale na moim biurku; Stany Zjednoczone muszą mieć pełną świadomość, że nie jest to tylko pogróżka, ale rzeczywistość.

Zrealizowaliśmy pragnienie wielkich przywódców, którzy poświęcili swe życie budowaniu najsilniejszej zdolności obronnej kraju, aby niezawodnie chronić suwerenność naszego kraju, i stworzyliśmy potężny miecz do obrony pokoju, zgodnie z życzeniem wszystkich naszych ludzi, którzy przez wiele lat musieli zaciskać pasa. To wielkie zwycięstwo wymownie potwierdza słuszność i żywotność przyjętej przez partię linii jednoczesnego rozwijania gospodarki i sił nuklearnych oraz ideę priorytetowego traktowania nauki. Jest ono wielkim historycznym osiągnięciem, które otworzyło nowe perspektywy dla budowania zamożnego kraju i natchnęło nasze służby i ludzi pewnością zwycięstwa. 

Plany na 2018 rok

The nuclear weapons research sector and the rocket industry should mass-produce nuclear warheads and ballistic missiles, the power and reliability of which have already been proved to the full, to give a spur to the efforts for deploying them for action.

And we should always be ready for immediate nuclear counterattack to cope with the enemy’s manoeuvres for a nuclear war.

Proponuję takie tłumaczenie:

Sektor badań nad bronią jądrową i przemysł rakietowy powinny masowo produkować głowice jądrowe i pociski balistyczne, których moc i niezawodność zostały już w pełni udowodnione, by wesprzeć wysiłki na rzecz wdrożenia ich do działania

I zawsze powinniśmy być gotowi na natychmiastowy kontratak nuklearny, aby poradzić sobie z manewrami wroga na rzecz wojny nuklearnej. 

Mój komentarz

Z podsumowania 2017 roku dowiadujemy się, że testy prowadzone w tymże roku były ostatnim etapem, że KRLD “wreszcie uzyskała potężny i niezawodny środek powstrzymujący wojnę, którego żadna siła i nic nie może odwrócić”.

Dodatkowym potwierdzeniem, że program testów zrealizowano już w całości, są wytyczne na 2018 rok. Nie ma tam mowy o kolejnych testach. Jest mowa o wdrożeniu masowej produkcji przetestowanych już rakiet i głowic nuklearnych.

Cóż zatem oznacza nagłaśniana w korytkach głównego nurtu “informacja”, że jakoby Szanowny Przywódca podczas spotkania z delegacją Południa zadeklarował wstrzymanie testów na czas rozmów KRLD-USA? Przecież w orędziu noworocznym testy nie były na 2018 rok zapowiadane. Zapowiadano natomiast masową produkcję rakiet i głowic nuklearnych.

Zwracam uwagę na wypowiedź prezydenta Trumpa:

trump-tweet.jpg

W swej wypowiedzi Donald Trump informuje, że Kim Dzong Un rozmawiał (talked) z delegacją Południa o denuklearyzacji. Rozmawiać to sobie można do woli. Liczą się deklaracje i ustalenia, a o tym prezydent Trump nie informuje (gdy chodzi o denuklearyzację).

Z dalszej części wypowiedzi Donalda Trumpa dowiadujemy się, że jest też jakaś deklaracja, a mianowicie KRLD nie będzie dokonywała testów rakietowych i to jest wielki postęp (great progress). No ale przecież już co najmniej od Nowego Roku wiemy, że testy zakończono jeszcze w 2017 roku w związku z otrzymaniem wszystkich niezbędnych wyników. Ten wielki postęp jest zatem wielką lipą.

Nawet wielka lipa zawsze może jeszcze urosnąć. W tygodniku Newsweek(link zewnętrzny)urosła. Znalazłem tam takie tłumaczenie cytowanej wyżej wypowiedzi prezydenta Trumpa:

newsweek_0.jpg

Ja tam angielskiego raczej nie znam, ale nawet ta minimalna znajomość, którą dysponuję, pozwala mi dostrzec natychmiast, że Newsweek pisze o czymś, czego w cytowanej wypowiedzi Donalda Trumpa absolutnie nie było.

Myślę że bez trudu znalazłbym inne media, “tłumaczące” z angielskiego tak jak Newsweek. Wybrałem jednak ten właśnie tygodnik ze szczególnego powodu. Ze wspomnianego już wcześniej mejla Ambasady KRL-D dowiedziałem się, do kogo jeszcze był on wysłany.

Mejle można wysyłać tak, że żaden z adresatów nie dowie się, kto jeszcze taki mejl otrzymał. Jeśli ja dowiedziałem się, kto jeszcze otrzymał mejl z ambasady, to domyślam się, że ambasada chciała, bym się tego dowiedział i zapewne miała ku temu jakiś powód.

Wspomniany mejl ambasady otrzymały dwie osoby prywatne i cztery instytucje. Jedną z tych osób prywatnych jestem ja a drugą pewien profesor z Instytutu Nauk Politycznych UW (nazwiska nie podam, bo mejl wysłano mu na adres prywatny, a nie na instytut, więc chcę tę prywatność uszanować).

Gdy chodzi o instytucje to mejl wysłano do:
– Centrum Stosunków Międzynarodowych (na konto dyrektora wykonawczego – Michała Smagowicza)
– Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (na konta Jacka Foksa – zastępcy dyrektora PISM oraz Bartosza Wiśniewskiego – kierownika Biura Badań i Analiz)
– Redakcji Faktów RMF FM
oraz, co ważne,
– Redakcji Newsweeka

Jeśli tygodnik ma angielską nazwę Newsweek, to można domniemywać, że w redakcji radzą sobie z angielskim przynajmniej jako tako. Skoro dostali angielski tekst noworocznego przemówienia Szanownego Przywódcy, to zapewne przeczytali go ze zrozumieniem. Znali więc stanowisko KRLD. Mimo to nie uwzględnili go a ponadto przeinaczyli tweet Donalda Trumpa. Dlaczego?

Moim zdaniem Newsweek pisze dla osiołków. Gdyby Newsweek napisał prawdę o stosunkach KRLD-USA, to osiołki mogłyby doznać pomieszania zmysłów. Nie ma nic groźniejszego, niż stado osiołków z pomieszanymi zmysłami. Byle cwaniak może je wtedy popędzić na barykady. Tego być nie może, więc Newsweek dostarcza osiołkom tylko certyfikowaną sieczkę, po której są one spokojne i niewrażliwe na wraże podszepty. Chwała więc Newsweekowi, że tak dzielnie wykonuje swe nieciekawe zadania.

Jak już jednak wcześniej napisałem, Prawica.net jest portalem niszowym, więc mimo propagandowej mgły można sobie pozwolić tu na prawdę. Prawda zaś jest taka, że Prezydent USA bardzo, bardzo nie chce, ale bardzo, bardzo musi usiąść z Szanownym Przywódcą do stołu i rozmawiać z nim jak równy z równym. Dla Prezydenta USA to wizerunkowa katastrofa. Aby ją choć trochę zmniejszyć, trzeba stada osiołków urabiać w tym duchu, że te rozmowy będą wielkim sukcesem USA. Jak znam się na osiołkach – uwierzą w tę brednię.

Piotr Badura

Za: http://www.prawica.net/9873

————————————————————————