24 Marzec 2018

Poniżej zamieszczam list wysłany przez mnie wczoraj do głównej organizacji amerykańskich Indian, The First Nations Development Institute, National Headquarters w USA. Ten sam list wysyłam do wiadomości rządu Autonomii Palestyny (za pośrednictwem ich przedstawicielstw przy ONZ i w Niemczech), który walczy z Izraelem o rekompensatę dla uchodźców palestyńskich z tytułu utraconej ziemi i mienia po 1947 i po 1967 roku. W przypadku Palestyny jest to również ważne dlatego, że poparcie przez USA roszczeń żydowskich o odszkodowania lub zwrot własności z tytułu strat spowodowanych zamierzchłymi wydarzeniami historycznymi może również być użyte jako legalne uznanie roszczeń Izraela do wschodniej Jerozolimy i innych palestyńskich terytoriów okupowanych przez Izrael.

9 lutego 2017 roku
Benny Shendo, Jr. (Jemez Pueblo)
Przewodniczący Zarządu
Instytutu Rozwoju Pierwszych Narodów (Amerykańskich Indian)
Zarząd Główny
2432 Main Street, 2nd Floor
Longmont, CO 80501
USA
Dzień dobry, Panie Shendo,
Piszę ten list aby zwrócić Pana uwagę na inicjatywę rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, która może stworzyć legalny precedens i pomóc Pierwszym Narodom w ich walce o odzyskanie ziem lub rekompensatę za utracone tereny i majątek.

Jak zapewne Panu wiadomo, rząd Rzeczypospolitej Polskiej niedawno zatwierdził nowelizaję Ustawy o IPN i dodał do tej Ustawy przepisy, które czynią nielegalnym i karalnym zarzuty sugerujące odpowiedzialność Polski i Polaków za zbrodnię Holokaustu podczas II Wojny Światowej. Te zbrodnie miały miejsce w obozach zagłady zbudowanych i zarządzanych przez Niemców na okupowanych przez
Niemcy ziemiach polskich.

Ta inicjatywa rządu polskiego spowodowała zaciekłą krytykę ze strony Izraela i rozmaitych żydowskich organizacji w różnych krajach, włączając w to Stany Zjednoczone. Ta opozycja oraz towarzysząca jej kampania fałszywych zarzutów pod adresem Polski i Polaków, oskarżanych o współpracę z Niemcami w zagładzie Żydów, ma na celu usprawiedliwienie i wsparcie żydowskich roszczeń o odszkodowania z tytułu utraconych w latach wojny przez ofiary Holokaustu majątków. Odszkodowania te mają być wypłacone tym, którzy przeżyli albo ich rodzinom i potomkom lub wyznaczonym w tym celu organizacjom żydowskim.

Po zakończeniu II Wojny Światowej, podczas konferencji w Jałcie (w Związku Radzieckim), trzej liderzy: Teodor Roosevelt (USA), Winston Churchill (W. Brytania) i Józef Stalin (ZSRR) dokonali podziału Europy na nowe strefy wpływów. Polska znalazła się w strefie wpływów sowieckich i została zmuszona do przyjęcia systemu socjalistycznego oraz komunistycznej ideologii i stylu rządzenia. Mając ograniczoną niezależność, Polska wprowadziła w życie wymogi nowego systemu, między innymi nacjonalizację ziemi, przemysłu, rynków i tzw. “własności niczyjej”. To było zrobione legalnie i zgodnie z obowiązującymi w
Polsce przepisami prawnymi.

Polska w żaden sposób nie może być obwiniana za kolaborację z Niemcami. Przeciwnie, Polska była jednym z nielicznych krajów Europy, które nie współpracowały z nazistowskimi Niemcami i z niemieckimi siłami okupacyjnymi.

Ostatnio, te żydowskie roszczenia o rekompensatę lub zwrot majątków utraconych w wyniku II Wojny Światowej przez Żydów na terenach polskich, zostały oficjalnie poparte przez rząd Stanów Zjednoczonych. Pełny tytuł rezolucji w tej sprawie brzmi: „”Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017″. Ta inicjatywa prawna ma dwa składniki:
1. Rezolucja Senatu USA 447 – (S. 447) – i…
2. Rezolucja Izby Reprezentantów USA 1226 – (H.R. 1226)

Senat USA jednogłośnie przegłosował S. 447 12 grudnia 2017 roku. Obecnie, Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA rozpatruje H.R. 1226. Celem tej legislacji jest zmuszenie Polski (i innych krajów w podobnej sytuacji) do wypłacenia roszczeń żydowskich.

Niezależnie od tego, że Polska jest krajem suwerennym, i ani Izrael ani USA nie maja prawa ingerować w nasze wewnętrzne ustawodawstwo, jeżeli Rezolucja H.R. 1226 będzie zatwierdzona jako pozycja rządu USA, zostanie stworzony precedens prawny, ustalający, że rząd USA oficjalnie i legalnie popiera roszczenia z tytułu utraconej ziemi i mienia w wyniku zamierzchłych wydarzeń historycznych.

Jeśli tak się stanie, pozwoli to organizacjom reprezentującym Pierwsze Narody (Amerykańskim Indianom) w USA na użycie tego precedensu w ich walce o rekompensatę z tytułu ziem i majątków utraconych w wyniku kolonizacji amerykańskiego kontynentu przez rząd USA. Te roszczenia będą mogły być wsparte prawdziwymi historycznymi incydentami ludobójstwa wielu szczepów i narodów indiańskich przez armię USA oraz w wyniku polityki rządu USA.

Życzę Wam wszystkiego najlepszego w Waszych wysiłkach o sprawiedliwą rekompensatę, w dzisiejszych cenach, za utracony kontynent. Mam nadzieję, że powyższa informacja będzie w tym pomocna.

Pozdrawiam,
Lech Biegalski – lech.biegalski@gmail.com
Kanada
Do wiadomości:
– Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA,
– Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce

List do głównej organizacji amerykańskich Indian (Pierwszych Narodów) w USA

————————————————————-