10 Kwiecień 2018

Szanowni Członkowie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

 W związku z wydaniem wyroku przez Sąd Najwyższy Stanu Nowy Jork (Wydział Apelacyjny), nakazujący Radzie Dyrektorów PSFUK zwołanie zebrania specjalnego członków, apelujemy niniejszym do Was o domaganie się od Rady Dyrektorów, aby zebranie specjalne zostało zwołane na terenie Brooklynu, gdzie znajduje się główna siedziba Unii i gdzie mieszka większość członków Unii. Poprzednio Rada Dyrektorów w złośliwy, lekceważący członków, sposób zwoływała zebrania w odległych trudno dostępnych miejscach w New Jersey lub Long Island w małych salkach. Na terenie Brooklynu znajdują się duże sale organizacji polonijnych, które mogą pomieścić nawet do 500 członków.

Poza tym, należy domagać się od Rady Dyrektorów, aby poinformowała członków o terminie i miejscu zebrania specjalnego na miesiąc przedtem

w polonijnej prasie lokalnej oraz w ogłoszeniach, umieszczonych w widocznych miejscach we wszystkich oddziałach PSFUK.

Z poważaniem

Jan Welenc

Henryk Kwiatkowski

Eryk Roszkowski

Jan Lipski