17 Maj 2018

Zakończyło się przejmowanie enklawy na granicy prowincji Hama i Homs, czyli tzw. „rastańskiego kotła”, przez syryjskie siły rządowe.

Wieczorem, 15 maja 2018 roku zakończyła się operacja wywozu bojowników i członków ich rodzin z tzw. „rastańskiego kotła”, enklawy, która do niedawna zajmowała powierzchnię 1,2 tys. km2 i obejmowała 65 miejscowości. Ostatniego dnia, według danych rosyjskich, z „rastańskiego kotła” wywieziono 7.963 bojowników i członków ich rodzin. W sumie do prowincji Idlib i Aleppo od momentu zawarcia porozumienia i złożeniu broni przez bojowników, ewakuowano przeszło 30 tysięcy osób.

Dowódca brygady Al-Tahuid ze składu Wolnej Armii Syrii, Manhal Salluh, w wyniku rozmów przeprowadzonych z rosyjskimi pośrednikami przeszedł na stronę syryjskich sił rządowych. Wraz z nimi na stronę Damaszku przeszła część bojowników brygady Al-Tauhid.

Rankiem 16 maja oddziały wojsk syryjskich, a także służby bezpieczeństwa i policji przystąpiły do obsadzania byłego już „rastańskiego kotła”. Obsadzono między innymi największe miasta enklawy – Rastan i Telbisę, gdzie uroczyście wciągnięto na masz syryjskie flagi.

Za: https://www.magnapolonia.org/przejecie-rastanskiego-kotla-przez-syryjskie-sily-rzadowe-film/

———————————————