9 Lipiec 2018

Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że pod raportem dotyczącym oddziaływania tejże inwestycji na środowisko podpisał się prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zarazem znany ekolog, który niedawno protestował przeciwko „niszczeniu” Puszczy Białowieskiej.

„W związku ze stosunkowo niedużą powierzchnią zajmowaną przez planowaną inwestycję oraz nieznaczne wykorzystanie tych terenów przez istotne gatunki ptaków wnioskować można, że inwestycja nie przyczyni się do znaczącego ograniczenia przestrzeni niezbędnej do utrzymania obecnego stanu ochrony ptaków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Notecka. W związku z brakiem na omawianym terenie znaczących walorów przyrodniczych nie planuje się wykonywać szczególnych działań minimalizacyjnych” – czytamy w tym kuriozalnym raporcie.

Ale to nie koniec rewelacji – zarówno prof. Tryjanowski, jak i inni autorzy raportu związani są z Fundacją Fauna Polska, mającą swoją siedzibę właśnie w Stobnicy. W Radzie Fundacji, stanowiącej organ nadzorczy, jest również przedsiębiorca Paweł Michał Nowak, ojciec Dymitra Nowaka, prezesa zarządu spółki D.J.T., który buduje „zamek” w Stobnicy.

Zobacz obraz na TwitterzeZobacz obraz na Twitterze
Miasto Jest Nasze 🌳🌲🌿@MiastoJestNasze

===================================

Wiemy kto napisał raport (http://bip.umoborniki.nv.pl/Article/get/id,16124.html ) stwierdzający brak wpływu na środowisko budowy zamku na wodzie w Stobnicy!

To osoby z fundacji FAUNA POLSKI (np. @GreatGreyTryjan). W radzie nadzorczej tej fundacji zasiad Paweł Nowak-ojciec Dymitra Nowaka, który buduje zamek!!!

=============================================

Czytaj też:

Za: https://www.magnapolonia.org/wydal-pozwolenie-na-budowe-monstrualnej-budowli-w-sercu-puszczy-noteckiej-walczyl-z-wycinka-drzew-opanowanych-przez-kornika-w-puszczy-bialowieskiej/

—————————————————-