5 Sierpień 2018

W wywiadzie udzielonym włoskiemu Il Giornale biskup Athanasius Schneider stwierdził, że napływające do Europy fale migracji z Afryki stanowią element planu wykorzenienia chrześcijańskiego dziedzictwa Starego Kontynentu. „Fenomen tak zwanej imigracji – mówił – jest częścią zaplanowanej i bardzo długo przygotowywanej przez międzynarodowe siły akcji, zmierzającej do radykalnej zmiany chrześcijańskiego i narodowego dziedzictwa Europy”.

Kościół został, jegozdaniem, podstępnie wykorzystany. „Siły te używają nadzwyczajnego potencjału moralnego, jakim dysponuje Kościół, a także Jej struktury, do osiągnięcia swoich antychrześcijańskich i antyeuropejskich celów. (…) Cały czas nadużywają pojęcia humanizmu, a nawet manipulują chrześcijańskim przykazaniem miłosierdzia”.

Biskup Schneider dodał również, że popierał każdy europejski rząd, który kładzie nacisk na „suwerenność swojego państwa i jego historyczną, kulturową oraz chrześcijańską tożsamość” wbrew dążeniom opartemu na niewątpliwie masońskiej ideologii nowemu wcieleniu Związku Radzieckiego – którym jest Unia Europejska.

Za: www.lifesitenews.com

(MM)

Za: http://myslkonserwatywna.pl/bp-schneider-migracja-z-afryki-jest-czescia-planu-wymazania-chrzescijanskiego-dziedzictwa-europy/

———————————————————–