6 Sierpień 2018

Potwornej masowej zbodni dokonali Amerykanie. Zginęło około 70 – 90 tysięcy cywilów.

Trzy dni później, 09 sierpnia 45 roku dzielni jankesi zrzucili następną bombę atomową, która zabiła około 40 – 70 tysięcy mieszikańców Nagasaki. W ciągu kolejnych sześciu lat zmarło jeszcze 60 tysięcy ludzi na chorobę popromienną.

Pięć miesięcy wcześniej, w nocy 09/10 marca przeprowadzili Amerykanie dywanowy nalot na Tokio – najbardziej niszczycielski atak powietrzny w historii. W ciągu jednej nocy zginęło 120 tysięcy mieszkańców.

Dużo tych zbrodni wojennych, dokonanych przez jedno państwo. Nie były to zresztą ani pierwsze, ani ostatnie zbrodnie w US-wykonaniu. 

Za: http://zygumntbalas.neon24.pl/post/144962,06-08-1945-zrzucenie-bomby-atomowej-na-hiroszime

—————————————————————