10 Sierpień 2018

Opublikowany wczoraj raport GUS zatytułowany „Sytuacja demograficzna Polski do 2017 r. Urodzenia i dzietność” jest bardzo wymowny. Polaków ubywa i proces ten będzie trwać.

– W najbliższej perspektywie nie można spodziewać się znaczących zmian gwarantujących stabilny rozwój demograficzny. Niski obecnie poziom dzietności będzie miał negatywny wpływ także na przyszłą liczbę urodzeń, ze względu na zdecydowanie mniejszą w przyszłości liczbę kobiet w wieku rozrodczym. Zjawisko to dodatkowo jest potęgowane wysoką skalą emigracji Polaków za granicę (szczególnie dotyczy to emigracji czasowej ludzi młodych). Niski poziom dzietności i urodzeń przy jednoczesnym korzystnym zjawisku, jakim jest wydłużanie trwania życia, będzie powodować zmniejszanie podaży pracy oraz coraz szybsze starzenie się społeczeństwa poprzez przede wszystkim wzrost liczby i udziału w ogólnej populacji ludności w najstarszych rocznikach wieku – czytamy w raporcie.

– Nieznaczny w 2017 r. wzrost liczby ludności odnotowano po raz pierwszy po obserwowanym przez 5 lat spadku i nastąpił on przede wszystkim w wyniku zmian rejestrowanych migracji zagranicznych na pobyt stały – głosi opracowanie. – Widoczny jest również wzrost liczby cudzoziemców zainteresowanych studiowaniem w Polsce (liczba cudzoziemców studiujących w naszym kraju w roku akademickim 2016/2017 wynosiła 65,8 tys.).

Według prognoz statystyków, „przez najbliższe około 25 lat liczba ludności Polski zmniejszy się o 2,8 mln. osób”.

Cały raport dostępny jest tutaj.

Za: http://dzienniknarodowy.pl/

—————————————————