22 Sierpień 2018

=========================================

Z ostatniej chwili:

Szanowni Polonusi,

Piszę do Was bo sprawa jest bardzo pilna, o  której dowiedziałem się dopiero wczoraj wieczorem 

Jan W.  w tej chwili jest w drodze na Manhattan do adwokata Glassa, żeby sądownie zablokować “niespodziankę” tj. decyzję Uunii o zebraniu specjalnym i prosił abym taką informację przekazał i rozesłał  do członków Polsko-Słowianskiej Federalnej Unii Kredytowej w Nowym Jorku.  

Mianowicie: 

Zebranie Specjalne nie może się odbyć dlatego, ze decyzja unii jest niezgodna ze statutem przynajmniej z 3 x powodów:

1. Nie może to być dzień roboczy tylko weekend (niedziela)

2. Wszyscy członkowie unii powinni zostać powiadomieni pisemnie przynajmniej 7 dni przed zebraniem, a nie zostali…

3. We wszystkich Oddziałach Unii w miejscu najbardziej eksponowanym/zauważalnym (np. na drzwiach wejściowych) przynajmniej 30 dni przed zebraniem powinno znajdować się zawiadomienie o zebraniu specjalnym 

To tyle na razie,

Henryk Kwiatkowski henrykk@att.net

========================================

PSFCU Translation of the Notice of the Special Meeting:

ZWAŻYWSZY, ze żądanie o Zebranie Specjalne Członków zostało złożone w trybie petycji zgodnie z artykułem IV rozdział 2 i 3 Statutu PSFCU, Sąd Najwyższy stanu Nowy Jork zdecydował, że Zebranie Specjalne musi zostać zwołane. 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NINIEJSZYM INFORMUJEMY, że Zebranie Specjalne członków niniejszej Unii Kredytowej zostało zwołane i odbędzie się w Centrum Operacyjnym Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej przy 9 Law Drive, Fairfield, NJ 07004, we wtorek, 28 sierpnia 2018 r. o godz. 19-tej, w następujących celach:

  1. “Poddania pod głosowanie wniosku o usunięcie Edwarda Pierwoli z Komisji Nadzorczej za umyślną blokadę zwołania wcześniejszego Zebrania Specjalnego, naruszenie zasad zwoływania posiedzeń Komisji Nadzorczej, narażenie P&SFCU na straty finansowe poprzez nieetyczne działania, naruszenie Artykułu XVI, Rozdział 4 Statutu.

  2. Poddania pod głosowanie wniosku o usunięcie Elżbiety Baumgartner z Rady Dyrektorów i członkostwa w P&SFCU za podejmowanie decyzji naruszających Statut PSFCU, niewłaściwe zarządzanie, nadużycie władzy publicznej dla osobistych korzyści, ignorowanie Członków Unii przy podejmowaniu ważnych decyzji, narażenie instytucji na wielkie ryzyko finansowe poprzez błędne decyzje bez konsultacji z członkami Unii, dystrybucję nierzetelnych informacji dotyczących inwestycji funduszy członkowskich w wysokości 590 milionów dolarów.*

  3. Poddania pod głosowanie wniosku o usunięcie Leona Kokoszki z Rady Dyrektorów i członkostwa w P&SFCU za złamanie obietnic wyborczych i świadome wprowadzanie w błąd członków, którzy głosowali za nim. Po tym, jak został wybrany do Zarządu, Leon Kokoszka, w obecności różnych Członków, nazwał postulaty, na mocy których został wybrany “kiełbasą wyborczą” i stwierdził, że nie będzie można ich zrealizować.*

  4. Poddania pod głosowanie wniosku o usunięcie Krzysztofa Matyszczyka z Rady Dyrektorów i członkostwa w P&SFCU za podejmowanie decyzji naruszających Statut PSFCU, niewłaściwe zarządzanie, nadużywanie urzędu publicznego dla osobistych korzyści, ignorowanie Członków Unii przy podejmowaniu ważnych decyzji, narażenie instytucji na wielkie ryzyko finansowe poprzez błędne decyzje bez konsultacji z członkami Unii.

  5. Poddania pod głosowanie wniosku o usunięcie Kajetany Sawczuk z Rady Dyrektorów i członkostwa w P&SFCU za podejmowanie decyzji naruszających Statut PSFCU, niewłaściwe zarządzanie, nadużycie władzy publicznej dla osobistych korzyści, ignorowanie Członków Unii przy podejmowaniu ważnych decyzji, narażenie instytucji na wielkie ryzyko finansowe poprzez błędne decyzje bez konsultacji z członkami Unii, notoryczne nieobecności na posiedzeniach Rady Dyrektorów (Artykuł VI Rozdział 8 Statutu PSFCU).*

Równocześnie informujemy, że podczas spotkania nie będą poruszane sprawy nie związane z wyżej wymienionymi celami. 

NA PODSTAWIE DECYZJI RADY DYREKTORÓW PSFCU
Małgorzata Wądołowski, Pierwsza Wiceprzewodnicząca

                                                    
PODPISANO PRZEZ SEKRETARZA:
Franciszek R. Piwowarczyk                                Data: 20/8/2018

—————————————————

* Informujemy, że wnioski o usunięcie Elzbiety Baumgartner, Leona Kokoszki, Kajetany Sawczuk z Rady Dyrektorów nie będą poddane pod głosowanie ponieważ ich kadencje zakończyły się i nie są już oni Członkami Rady Dyrektorów.

LINK : https://pl.psfcu.com/Wiadomoci_241.html?article_id=1501