5 Wrzesień

Szanowni Członkowie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

Po odrzuceniu przez Sąd w Albany kolejnej apelacji Rady Dyrektorów  PSFUK, dotyczącej decyzji Supreme Court Stanu Nowy Jork na Brooklynie, nakazującej zwołanie zebrania specjalnego członków, Rada Dyrektoów zwołała w skandaliczny sposób zebranie specjalne w Fairfield NJ bez zachowania wymaganego przez Statut Unii terminu powiadomienia czlonków. Poza tym, zebranie zostało zwołane w dniu roboczym o godz. 7:00 wieczorem  w tak odległym miejscu, aby uniemozliwić wielu członkom uczestnictwo w tym zebraniu.  W dodatku zebranie zorganizowano w Fairfield pod namiotem wewnątrz którego panowała temperatura ponad 30 stopni C, w sytuacji kiedy na Greenpoincie, gdzie mieszka większość członków unii znajdują się duże sale z chłodzeniem w domach organizacji polonijnych lub w polskim kościele.

W dniu 28 sierpnia br rozdawaliśmy załączone oświadczenie w tej sprawie, którego organizatorzy zebrania nie chcieli przyjąć.

Henryk Kwiatkowski i Jan Welenc

3 załączniki

===================================

Nowy Jork, 08/28/2018

OOŚWIADCZENIE GRUPY CZŁONKÓW FSFCU DO RADY DYREKTORÓW I KOMISJI REWIZYJNEJ:

My poniżej podpisani członkowie PSFCU zlokalizowanej na 100 McGuinness Blvd na Brooklynie w sposób kategoryczny żądamy od Rady Dyrektorów PSFUC unieważnienia w dniu dzisiejszym tj. 08/28/2018 o godz. 7:00 wieczorem zebrania specjalnego dla członków przez Radę i Dyrektorów Unii Kredytowej.

UZASADNIENIE:

  1. Zwołane zebranie specjalne w dniu dzisiejszym w Fairfield NJ przez Radę PSFCU dla członków nakazanego przez Sąd Najwyższy Stanu Nowy Jork jest pogwałceniem praw statutowych oraz drugiej poprawki do Konstytucji USA, która gwarantuje udział w głosowaniuczłonków. 2. Powiadomienia o zebraniu specjalnym wielu członków otrzymało na3 do 5-ciu dni przed datą zebrania. Statut Unii gwarantuje otrzymanie tej informacji na 7 dni przedodbyciem zebrania specjalnego dla członków. 3. Data 08/20/2018, która umieszczona jest w piśmie świadczy już otym, że wszystkie listy już zostały opóźnione o jeden dzień i członkowie PSFCU z dalszych miast jak: Chicago, Copejk, Floryda i innych stanów otrzymają te informacje z jeszcze większymopóźnieniem. Wymienione wyżej przypadki świadczą o tym, że nie został dotrzymany statutowy 7-dniowy termin dostarczania listów członkom. 4. Co roczne zwoływane zebrania sprawozdawczo-wyborcze przez RadęDyrektorów PSFCU przestrzegają od wielu lat informowania swoich członków poprzez wysyłanie listów z wyprzedzeniem l-miesięczmym oraz rozwieszania informacji na drzwiach wejściowych wszystkich oddziałów Unii Kredytowej, a także umieszczania informacji w prasie polonijnej.Set
  1. W przypadku obecnego zwołania zebrania specjalnego dla członków

Unii, nie zamieszczono tak ważnej informacji, ponieważ Rada Dyrektorów chce w maksymalny sposób ograniczyć udział członkóww tym zebraniu. 6. Rada Dyrektorów PSFCU dla obrony pełnienia swoich bezpłatnychfunkcji dyrektorskich jako wolontariusze nie opublikowała czterechwyroków sądowych nakazanych wyrokiem sądowym. 7. Precedensem jest fakt, że od 42 lat istnienia PSFCU po raz pierwszyRada Dyrektorów organizuje obecne zebranie w dzień powszedni tj. we wtorek 08/28/2018 w Fairfield , N.J o godz. 7:00 PM żeby utrudnić członkom uczestniczenie w tym zebraniu, którzy pracują do5:00 PM 8. Wszystkie dotychczasowe zebrania Rada Dyrektorów PSFCUorganizuje w niedzielę o godz. 2:00 PM. Takie upadlające decyzje Rady Dyrektorów dyskryminują członków Unii pozbawiając ich uczestnictwa w zebraniu. 9. Od 6 lat Rada Dyrektorów nie organizuje żadnych zebrań dlaczłonków na Greenpoint, Ridgewood, Maspeth, Boro Park, gdzie jestnajwiększe skupisko członków ponad 70%. 10. Następnym bulwersującym faktem jest, że ani adwokat aniczłonkowie którzy reprezentowali ich w sądzie nie zostali poinformowani wcześniej o dacie zwołania zebrania specjalnego dla członków jak to uczyniono do obecnych i byłych dyrektorów PSFCU na przykład Pan Leon Kokoszka otrzymał tę informację przed wysyłaniem listów członkom już na 3 tygodnie przed tym zwołaniemzebrania. 11. Decyzja o zwołaniu zebrania w innym miejscu, obecnie podnamiotem jest jawną dyskryminacją członków uniemożliwiając imuczestniczenie w tym zebraniu. Obecna sytuacja świadczy o podjęciu przez Radę Dyrektorów otwartej walki przeciwko członkom za ich własne pieniądze. Podjęcie walki przez Radę Dyrektorów w PSFCU jest ekstremalnym, patologicznym objawem, które ponosi zgubne skutki.

  1. W związku z wyżej przytoczonymi zarzutami wobec Rady

Dyrektorów członkowie nie mogą uczestniczyć w tej hucpie, ponieważ pozbawiono ich praw do głosowania bo wszyscy pracują.CH13.

Zebranie specjalne nie jest organizowane dla Rady Dyrektorów ich sympatyków i pracowników Unii Kredytowej, bo taka sytuacja jest w obecnej chwili.

Z poważaniem, w imieniu członków:Do wiadomości:

– Prokurator USA Sisson

– Prokurator Stanu NY

– FBI

– NCUA

– Rewident miasta NY, NJ

– Gubernator Stanu NJ

– Gubernator Stanu NY

– Gubernator ILINOJ

– Burmistrz NY, NJ

=============================================================

CIVIL COURT OF THE CITY OF NEW YORK COUNTY OF KINGS

——————————————————

Jan Welenc and Ireneusz Roszkowski,

Jr.        AFFIDAVIT IN OPPOSITION

against        Kings County Clerk’s Index No. 12933/13

The Board of Directors of the Polish and         Appellate Division, Second DepartmentSlavic Federal Credit Union         Docket Nos. 2015-10708 and 2016-02293

——————————————————-

STATE OF NEW YORK COUNTY OF KINGS     ss.:

___________________________________

being duly sworn, hereby deposes and says:Od powstania ponad czterdzieści lat temu Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej wszystkie spotkania, w tym specjalne spotkania członków, odbywały się w soboty lub niedziele. Obejmuje to specjalne spotkanie, które odbyło się w marcu 2012 r. W Greenpoint na Brooklynie. Nigdy nie odbyło się żadne spotkanie w ciągu tygodnia.

Ja, podobnie jak wielu członków P-SFUK, pracuję popołudniami lub podejmuję inne zobowiązania i biorąc pod uwagę bardzo krótką informację, otrzymałem zawiadomienie pocztą w dniu 22 sierpnia 2018 r., Nie będę miał okazji pojawić się na spotkaniu i zostać wysłuchanym. Mówiąc najprościej, tygodniowe powiadomienie, że spotkanie odbędzie się w ciągu tygodnia, jest nie do przyjęcia. Chociaż może to dopuszczać regulamin PSFCU, intencją tych przepisów, podobnie jak w przypadku regulaminu każdej organizacji, jest ochrona praw jej członków i zapobieganie nadużyciom ze strony kierownictwa organizacji. Co więcej, szczególną intencją przepisu, który pozwala na zwołanie zebrania w ciągu siedmiu dni, jest umożliwienie wladzom PSFCU zwołania zebrania wymaganego w nagłych sprawach, a nie wtedy kiedy np. chodzi o pozbawienie czlonkowstwa niektórym czlonkom zarzadu. To nie przypadek, że spotkanie mające na celu usunięcie pięciu obecnych i byłych Członków Zarządu P-SFUK z ich stanowisk kierowniczych i  członkowstwa w P-SFUK po raz pierwszy od ponad czterdziestu lat odbyło się w dniu powszednim.

Ponad 2000 podpisów członków P-SFUK zostało zebranych w 2012 roku w celu poparcia zwolania specjalnego zebrania w celu usunięcia niektórych członków zarządu. Umożliwienie Zarządowi odbycia nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 28 sierpnia 2018 r.,przy tak krótkim czasie na powiadomienie i w tak niewygodnym czasie i miejscu (kiedy większość członków P-SFUK mieszka na Greenpoincie, Brooklyn, Nowy Jork) poważnie zaszkodzi członkom P-SFUK i ich zdolności do utrzymywania jakiejkolwiek kontroli nad zarzadem. Ponadto, spotkanie o siódmej wieczorem poważnie ogranicza zdolność znacznej większości członkow P-SFUK do uczestnictwa w zebraniu, ponieważ co najmniej połowa członków przebywa w stanie Nowy Jork i byłaby zmuszona odbyć daleką podróż w godzinach szczytu. Poza tym, godzina spotkania o 7 wieczorem nie zapewnia wystarczającej ilości czasu na przeprowadzenie właściwego procesu dotyczącego usunięcia pięciu osób. Osoby te są uprawnione do dłuższego czasu, tak aby każdemu wnioskowi o usunięcie można było poświęcić odpowiednią uwagę. Każdy wniosek powinien podlegać szerokiej debacie, a rozpatrywana osoba powinna również zostać wysłuchana i mogla odpowiedzieć na argumenty za usunięciem. Spotkanie o siódmej po południu szkodziłoby nie tylko członkom P-SFUK, ale także tym osobom, które są wnioskowane do usunięcia. Nie jest to kwestia nagla, wręcz przeciwnie, kwestia tę toczy się od ponad pięciu lat, o czym świadczy numer rejestracyjny Sądu Najwyższego w 2013 r. W Nowym Jorku. Chociaż członkowie P-SFUK bardzo chętnie chcieli zwolac to zebranie od 2012 roku, to Zarząd starał się opóźnić sprawę w sporze tak długo, jak to możliwe. Zarząd podjął próbę odstąpienia od decyzji wydanej przez sądy, odbywając pozorowane spotkanie. Zgodnie z poleceniem sędziny Wavny’ego Toussaint, pierwotnego sędziego procesowego w tej sprawie, po  podjeciu decyzji w sprawie miejsca, daty i godziny, zarząd ma dostarczyć członkom PSFCU zawiadomienie o specjalnym spotkaniu z co najmniej sześćdziesięciodniowym wyprzedzeniem poprzez różne srodki, takie jak zwykła poczta, e-mail, ogłoszenia umieszczane w oddziałach, bankomatach i na stronie internetowej.

Ostatecznie spotkanie powinno się odbyć w miejscu, w którym narodziła się P-SFUK i gdzie mieszka znaczna większość członków na Greenpoincie na Brooklynie. Jest zrozumiałe, że rada może się wahać, ponieważ podczas ostatniego specjalnego spotkania w marcu 2012 r., które odbyło się na Greenpoincie, członkowie PSFCU zatwierdzili usunięcie czterech dyrektorów. Skorumpowani dzialacze będą się starać, aby pozostać jak najdluzej u władzy. W związku z tym apeluje do szanownego Sądu, aby  zarządził, by specjalne zebranie nie odbyło się w dniu 28 sierpnia 2018 r. lub w jakimkolwiek innym terminie bez zachowania właściwej procedury w celu zapewnienia, że każdy Członek P-SFUK otrzyma należną mu uwagę.

DLATEGO JA NIZEJ PODPISANY/A Z NALEZNYM USZANOWANIEM DOMAGAM SIĘ ODRZUCENIA DECYZJI ZARZADU

____________________________________

Signature
Sworn to before me this

_____

day of

____________________

20_________________________________________

Notary Public/Court Employee

==========================================================================

Supreme Court of the State of New York

Appellate Division: Second Judicial Department

                                                                                                                                                                                 D54957

                                                                                                                                                                                   G/htr

AD3d                                    

Argued – January 4, 2018

REINALDO E. RIVERA, J.P.

JEFFREY A. COHEN

ROBERT J. MILLER

LINDA CHRISTOPHER, JJ.

———————————————————-

2015-10708                                                                                                     DECISION & ORDER

2016-02293

Jan Welenc, et al., respondents, v Board of Directors

of Polish and Slavic Federal Credit Union, appellant.

(Index No. 12933/13)

Windels Marx Lane & Mittendorf, LLP, New York, NY (William C. Cagney and Rodman E. Honecker of counsel), for appellant.

Tseitlin & Glas, P.C., New York, NY (Eduardo J. Glas of counsel), for respondents.

Pozwany odwołał się od poprawionego postanowienia Sądu Najwyższego, Hrabstwa Kings (Wavny Toussaint, J.) z dnia 12 czerwca 2015 r. oraz postanowienia tego samego Sądu z dnia 24 lutego 2016 r. Poprawione postanowienie z dnia 12 czerwca 2015 r. , w zakresie, w jakim wniesiono odwołanie, odmówiło pozwanemu wniosku o wydanie wyroku zbiorczego, oddalając jego zażalenie, a w rezultacie przeanalizowania dokumentacji przyznał  wyrok zbiorczy korzystny dla skarżącego w tej sprawie. Zarządzenie z dnia 24 lutego 2016 r., w zakresie, w jakim wniesiono odwołanie, po przedłużeniu i ponownym przeanalizowaniu argumentów, było zgodne z pierwotnym ustaleniem w poprawionym wyroku z dnia 12 czerwca 2015 r.

Sąd postanowił, że odwołanie od poprawionego wyroku z dnia 12 czerwca 2015 r. zostało oddalone, ponieważ wyrok ten został zastąpiony orzeczeniem z dnia 24 lutego 2016 r., wydanym po przedłużeniu i ponownym przeanalizowaniu argumentów i dalej obowiązuje.

Sąd postanowił, że orzeczenie z dnia 24 lutego 2016 r. zostało potwierdzone, co dotyczyło wniesionego odwołania; i jest dalej obowiązujące.

Sąd postanowił, że koszty mają być zwrócone powodowi.

We wrześniu 2012 r. została przedłożona Petycja, podpisana przez ponad 2000 członków Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (zwana dalej “Unią Kredytową”), Radzie Dyrektorów Unii Kredytowej (zwanej dalej “Radą”), z żądaniem, aby Zarząd zwołał i przeprowadził specjalne zebranie członków, między innymi po to, aby poddać pod głosowanie wniosek o usunięcie niektórych osób z Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W październiku 2012 r. Rada opublikowała zawiadomienie stwierdzające, że petycja została “uznana za nieważną” z powodu, między innymi,  “rozbieżności” między wersją petycji zawierającą akapity napisane w języku polskim i tłumaczeniem na język angielski przedłożone przez Zarząd. W lipcu 2013 r. Powód rozpoczął tę akcję, która miała doprowadzić do “nakazania Zarządowi zwołanie nadzwyczajnego zebrania członków [Unii Kredytowej]”. Następnie Zarząd wystąpił o wydanie wyroku zbiorczego  odrzucającego skargę. W poprawionej decyzji z dnia 12 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy odmówił inter alia wniosku Rady o wydanie wyroku zbiorczego, a w rezultacie przeanalizowania dokumentacji wydal wyrok zbiorczy na korzyść powoda. Następnie Zarząd wystąpił o przerwę, aby odnowić i złożyć wniosek o wydanie wyroku zbiorczego. W postanowieniu z dnia 24 lutego 2016 r. Sąd, po odnowieniu i ponownym przeanalizowaniu argumentów, zastosował się do pierwotnego rozstrzygnięcia w poprawionym orzeczeniu z dnia 12 czerwca 2015 r. Wtedy Zarząd odwołuje się od poprawionego wyroku z dnia 12 czerwca 2015 r. i orzeczenia z 24 lutego 2016 r.

Wbrew temu, co twierdzi Rada, nie udało się ustalić prima facie, że petycja o zwołanie specjalnego zebrania była nieważna z powodu “rozbieżności” pomiędzy wersją petycji zawierającą akapity napisane w języku polskim a angielskim tłumaczeniem, złożonym przez Zarząd, ponieważ tłumaczeniu na język angielski nie towarzyszyło oświadczenie potwierdzające kwalifikacje tłumacza i że tłumaczenie było dokładne (zob. CPLR 2101 [b]), a zatem nie stanowiło dopuszczalnego dowodu (zob. Rosenberg v. Piller, 116 AD3d 1023, 1025 ). Ponieważ Rada nie stwierdziła, prima facie, że wniosek był nieważny, Sąd Najwyższy prawidłowo, po odnowieniu i ponownym rozpatrzeniu, zastosował się do pierwotnego postanowienia odmawiając uznania wniosku Rady o wydanie wyroku zbiorowego oddalającego zażalenie i w okolicznościach przedstawionych skorzystał z prawa do przeprowadzenia rewizji akt i wydania wyroku zbiorowego korzystnego dla  powoda (zob. CPLR 3212 [b]).

Pozostałe argumenty Zarządu są bez znaczenia i nie wnoszą nic nowego do sprawy.

RIVERA, J.P., COHEN, MILLER and CHRISTOPHER, JJ., concur.

ENTER:

Aprilanne Agostino

Clerk of the Court