6 Styczeń 2019 

«Niewielkie zwiększenie ilości CO2 w atmosferze sprawiło, że biomasa na skalę globu ziemskiego wzrosła o 20 %, co potwierdzają pomiary satelitarne, mówiące o wspaniałym zazielenieniu Ziemi».

 

RAM          6 styczeń 2019 
 
W swym artykule z 2 stycznia, Maurizio Blondet pisze, że już od pierwszych godzin roku 2019 rozpoczął się – realizowany przez mass media – terroryzm klimatyczny, straszący podwyższeniem poziomu oceanów o 60 metrów oraz innymi tego rodzaju nieszczęściami.  
 
Polityka ta (zasugerowana przez administrację Baracka Obamy) –wraz z 12 szczepionkami dla noworodków – jest, jak pisze dziennikarz, narzędziem przy pomocy którego rozpadająca się UE terroryzuje Europejczyków.

 
Autor artykułu obawia się, że tego rodzaju bombardowanie medialne może stać się impulsem do zainicjowania wprowadzania do stratosfery dużych ilości aerozoli siarczanów, które – zgodnie z majaczeniami Paul’a Crutzen’a, holenderskiego noblisty meteorloga (2006) – odbijałyby promieniowanie słoneczne.
 
 
Albedo Enhancement by Stratospheric Sulfur Injections: A Contribution to Resolve a Policy Dilemma?
 
Maurizio Blondet zamieszcza następnie wykres, na którym widać, iż w okresie ostatnich 40 lat, wzrost temperatury (linia czerwona) przewidziany przez tzw. «modele klimatyczne» (czyli szacunki ocieplenia, oparte o kanony teoretyczne dotyczące efektu szklarniowego) jest zakwestionowany przez pomiary zaobserwowane, tzn. te, które zostały zapisane przez balony i satelity meteorologiczne.
 
 
Roy Spencer oraz John Christy, dwaj klimatolodzy z Uniwersytetu w Huntsville (Alabama), na podstawie powyżej zaprezentowanego wykresu stwierdzili, że planeta Ziemia, na rzecz otaczającej ją przestrzeni, traci o wiele więcej ciepła, niż przewidują to obowiązujące dziś modele teoretyczne.
 
 
 
Oznacza to, że gdyby nawet ilość CO2 w atmosferze ziemskiej podwoiła się, temperatura wzrosłaby nie o 3.2 stopnie, ale jedynie o 1.6, zakładając przy tym, że wzrost poziomu gazów cieplarnianych jest wynikiem aktywności ludzkiej, co jest bardzo dalekie od jakiejkolwiek możliwości weryfikacji.
 
Roy Spencer stwierdza:
 
«Wydaje się, że zjawisko ocieplenia globu ziemskiego miało początek kilka wieków temu, tj. po zakończeniu Małej Epoki Lodowcowej (od roku 1300 do roku 1800), tj. zanim jeszcze doszło do masowego używania paliw kopalnych. Ponadto, należy pamiętać, że już w erach prehistorycznych koncentracja CO2 w powietrzu była pięciokrotnie wyższa niż obecnie. Wynikiem podwyższonej ilości CO2 w atmosferze jest obfitszy wzrost roślin, a skutkiem tego pojawienie się większej ilości pożywienia dla zwierząt».
 
John Christy dodaje, że «traktowanie CO2 jako gazu trującego jest błędem… », a Roy Spencer pyta, czy«polityka obniżania produkcji CO2 – w sytuacji, kiedy ludzkość w dalszym ciągu potrzebuje paliw kopalnych, po to by zredukować nędzę i stworzyć dobrobyt – jest etyczna?»
 
Po czym mówi: «Nie mam nic przeciwko alternatywnym źródłom energii, jeżeli będą one rozwiązaniami praktycznymi i konkurencyjnymi pod względem kosztów, jednakże dopóki Chiny oraz Indie, będą zwalczać u siebie ubóstwo, używając do tego celu coraz to większej ilości paliw kopalnych – emisja globalna CO2 będzie dalej wzrastać, niezależnie od poczynań USA czy Europy. Sądzę, że kiedy na świecie, około 1 miliarda osób nie dysponuje elektrycznością – pozbawianie ich taniego dostępu do tegoż dobra jest rzeczą wysoce niemoralną».  
 
Blondet cytuje również francuskiego fizyka François Gervais’a, byłego profesora Université de Tours, który analizując piąty raport oenzetowskiego organu IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (będącego najważniejszym promotorem katastrofizmu klimatycznego), utwierdził się w przekonaniu, że «tzw. krytyczna sytuacja klimatyczna globu ziemskiego jest mistyfikacją», oraz obliczył, że opodatkowanie od emisji CO2 w skali światowej kosztowałoby 43 000 miliardów dolarów, co stanowi wręcz olbrzymie obciążenie ekonomiczne, zagrażające przetrwaniu krajów rozwijających się.
 
Gervais stwierdza dalej, że pomimo, że agencja IPCC obliczyła, iż «na przestrzeni ostatnich 20 lat, wzrost temperatury szacowany na dziesięciolecie wyniósł zaledwie 0.04 ºC» – ten sam organ, w dokumencie, zwracającym się do zarządzających państwami (Summary for Policymakers), pisze, że «prognozowany wzrost temperatury na dziesięciolecie wynosi 0.2 ºC», tj. 5 razy większy, niż dane opublikowane». Francuski naukowiec podsumowuje, że «przy obecnym tempie zmian, w przeszłym piećdziesięcioleciu, temperatura wzrosłaby jedynie o 0.2 ºC».
 
 
 
Pomino to, Macron zamierza zainwestować miliardy euro w ogniwa słoneczne importowane z Chin oraz w wiatraki kupowane w Niemczech. W rzeczywistości, jednakże – jak wynika z mail’i Macron’a, opublikowanych przez wikileaks– opodatkowaniem diesli, prezydent francuski finansuje obniżenie ubezpieczeń społecznych płaconych przez pracodawców, co po raz kolejny potwierdza oskarżenia Żółtych Kamizelek, iż Macron łupi biednych, po to by dać bogatym.
 
«C’est clair sur le second point : le financement d’une baisse de cotisations patronales par une hausse de la fiscalité diesel est potentiellement progressive sous la réserve forte de faire fi des règles d’incidence (et qu’en gros on considère que la baisse des cotisations patronales bénéficiera à l’emploi ou aux salaires)».
 
 
François Gervais stwierdza dalej, że obserwując wykres, o którym była mowa cześniej, zauważa się, że z biegiem czasu, linia czerwona, która odpowiada szacunkowi tzw. «modelów klimatycznych», coraz to bardziej oddala się od danych zaobserwowanych, z czego wynika, że od 18 lat«temperatura globu ziemskiego jest stabilna lub zmniejsza się nieznacznie. Ponadto, zasięg lodowców na Antarktydzie powiększa się od 2 lat».
 
Wydaje się, że wzrost CO2 w atmosferze ziemskiej bynajmniej «nie jest przyczyną ocieplenia klimatu, ale jego skutkiem» – pisze Gervais. Tak, czy inaczej, wyprodukowany przez człowieka CO2 stanowi jedynie 0.0005 % gazów cieplarnianych, zaś pierwszym z nich jest para wodna, stanowiąca 97 %.
 
Francuski badacz, cytowany przez Blondet’a nalega, by nie traktować CO2 jako gazu trującego i pisze:
 
«CO2 to niezbędny i niezastapiony składnik pożywienia roślin. Niewielkie zwiększenie jego ilości w atmosferze (objętościowo 0.03 – 0.04 % na przestrzeni stulecia) sprawiło, że biomasa na skalę globu ziemskiego wzrosła o 20 %, co potwierdzają pomiary satelitarne, mówiące o wspaniałym zazielenieniu Ziemi. Dobrodziejstwem tego zjawiska jest także wzrost zbiorów, oceniany na 3 miliardy euro».

L’URGENCE CLIMATIQUE EST UN LEURRE….
https://actucourses.blogspot.com/2018/11/lurgence-climatique-est-un-leurre.html
«L’innocence du carbone – L’effet de serre remis en question» 
https://www.amazon.it/Linnocence-carbone-Leffet-serre-question/dp/2226209166
«L’urgence climatique est un leurre : Prévenir un gâchis économique gigantesque»
https://www.amazon.it/Lurgence-climatique-est-leurre-gigantesque/dp/2810008515
VIDEO: Wywiad z prof. François Gervais
https://www.youtube.com/watch?v=e-v_k6fDjgU&feature=youtu.be
 
Na podstawie:
PER PREPARARSI ALLA GRANDE “FAKE NEWS” DEL 2019
https://www.maurizioblondet.it/per-prepararsi-alla-grande-fake-news-del-2019/
#####
//dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=16743&Itemid=47
//dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=16547&Itemid=63
Wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM
Za: http://ram.neon24.pl/post/147089,globalne-ocieplenie-jest-mistyfikacja
——————————————————–