13 Marzec 2019

Pytanie: gdzie Rosja i NATO wspólnie zwalczają nacjonalizm? Odpowiedź: wszędzie tylko nie w Izraelu.

“27 maja 1997 r. na szczycie NATO w Paryżu we Francji NATO i Rosja podpisały akt założycielski w sprawie wzajemnych stosunków, współpracy i bezpieczeństwa, mapę drogową dla przyszłej współpracy NATO-Rosja”.

Cytat z aktu założycielskiego:

“NATO i Rosja wychodzą z założenia, że wspólny cel wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności w obszarze euroatlantyckim dla korzyści wszystkich krajów wymaga reakcji na nowe ryzyko i wyzwania, takie jak agresywny nacjonalizm”

www.nato.int/cps/cn/natohq/official_texts_25468.htm

Cyt:”Rada NATO-Rosja (NRC) została ustanowiona na szczycie NATO-Rosja w Rzymie 28 maja 2002 r. deklaracją „Stosunki NATO-Rosja: nowa jakość”. Deklaracja rzymska opiera się na celach i zasadach aktu założycielskiego NATO-Rosja z 1997 r. w sprawie wzajemnych stosunków, współpracy i bezpieczeństwa, który pozostaje formalną podstawą stosunków NATO-Rosja. NRC zastąpiło Stałą Wspólną Radę (PJC), forum konsultacji i współpracy stworzone przez akt założycielski NATO-Rosja z 1997 roku”.

Tegoroczna pierwsza sesja NRC odbyła się 25 stycznia 2019 jak poinformował TASS.

//BRUKSELA, 21. stycznia / TASS /. Tegoroczna pierwsza sesja Rady NATO-Rosja (NRC) na szczeblu ambasadorów odbędzie się 25 stycznia w Brukseli, służba prasowa NATO poinformowała TASS w poniedziałek.

„Po konsultacjach z Rosją, uzgodniliśmy, że 25 stycznia 2019 r. W Kwaterze Głównej NATO w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady NATO-Rosja na szczeblu ambasadorów. Rząd ”- podało źródło.

Strony mają omówić sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa i przejrzystości wojskowej w Europie, a także sytuację w Afganistanie. Strony potwierdzą również swoje stanowisko w sprawie konfliktu ukraińskiego.// 

//tass.com/world/1040965

 Struktura Rady NATO – Rosja
www.nato.int/nrc-website/media/65228/nrc_structure-external.pdf
Za: http://arjanek.neon24.pl/post/148063,rosja-i-nato-wspolnie-zwalczaja-nacjonalizm
————————————————-