14 Maj 2019

 
Poniżej przedstawiam w załączeniu tzw. umowę indemnizacyjną, zawartą 16 lipca 1960 roku w Waszyngtonie między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, dotyczącą uregulowania roszczeń obywateli amerykańskich wobec państwa polskiego z tytułu przejęcia przez Polskę ich mienia w drodze nacjonalizacji, albo w inny sposób – napisał jeszcze we wrześniu 2010 r. na swojej stronie autorskiej Stanisław Michalkiewicz.

– Z tej umowy wynika, że Polska zapłaciła rządowi USA 40 mln dolarów w 20 rocznych transzach, w zamian za co rząd USA przejął na siebie zobowiązania z roszczeń odszkodowawczych i zobowiązał się w art. IV tej umowy, że nie będzie wysuwał, ani popierał żadnych roszczeń wysuwanych wobec Polski z tego tytułu przez obywateli amerykańskich. Niestety postępowanie rządu Stanów Zjednoczonych, który bądź to bezpośrednio – przez deklaracje sekretarzy stanu – obecnie JE Hilarii Rodham Clintonowej – oraz interwencje ambasadorów – obecnie JE Lee Feinsteina – bądź to pośrednio – poprzez popieranie wystąpień przedstawicieli żydowskich organizacji „przemysłu holokaustu” do rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspieranie skierowanej m.in. na uzyskanie od Polski „rekompensat” na rzecz wspomnianych organizacji działalności żydowskiej loży B’nai B’rith – postępuje w sposób całkowicie sprzeczny ze wspomnianym art. IV umowy z 1960 roku. W świetle postanowień tej umowy, żądania, jakie pod adresem Polski wysuwają mające siedzibę na terenie USA i kierowane przez obywateli Stanów Zjednoczonych żydowskie organizacje „przemysłu holokaustu”, mają wszelkie znamiona usiłowania przestępczego wyłudzenia od Rzeczypospolitej Polskiej 65 miliardów dolarów i jako takie powinny być ścigane przez prokuraturę. Osobną sprawą jest ukrywanie przed polską opinią publiczną umów indemnizacyjnych – w tym również załączonej umowy – przez rządy Rzeczypospolitej Polskiej. Ukrywając przed polską opinią publiczną fakt istnienia tych umów oraz ich treść, kolejne rządy Rzeczypospolitej Polskiej próbują uniknąć odpowiedzialności za zaniechanie wydania rozporządzeń, umożliwiających obywatelom polskim uzyskanie restytucji lub odszkodowań za znacjonalizowane mienie – tłumaczył publicysta.

Oto link, który prowadzi do zeskanowanej umowy idemnizacyjnej: KLIK!

Tymczasem ambasada Stanów Zjednoczonych opublikowała wczoraj na swojej stronie “Zestawienie informacji na temat tzw. ustawy JUST z 2017 roku (Justice for Uncompensated Survivors Today)” (KLIK!). Z komunikatu tego wynika m.in. że umowa z rządem PRL bynajmniej nie załatwia sprawy roszczeń w stosunku do obywateli amerykańskich. Czytamy w nim:

* Przeważająca większość roszczeń obywateli amerykańskich z okresu Holokaustu nie była objęta porozumieniem odszkodowawczym z 1960 roku. W lipcu 1960 Stany Zjednoczone podpisały umowę z Polską, na mocy której rząd polski przejął odpowiedzialność za wypłatę odszkodowań dla obywateli amerykańskich, którzy byli obywatelami amerykańskimi w czasie, gdy ich majątek w Polsce był upaństwowiony przez ówczesny rząd komunistyczny.

* Obywatele polscy, których majątek został zajęty w czasach Holokaustu, a którzy później wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i stali się obywatelami amerykańskimi lub których potomkowie stali się obywatelami amerykańskimi, nie są objęci umową z 1960 roku.

Za: https://dzienniknarodowy.pl/ambasada-usa-umowa-indemnny/
————————————————-

A stara prawda o żydach mówi – “dasz żydowi palec, natychmiast żąda całej ręki, dasz mu rękę, to wchłonie cię całego”. By zrozumieć tę ich zachłanność, trzeba głębiej sięgnąć do ich starej historii, i zapoznać się z nią – a wtedy wielu zacznie dochodzić do takiego samego wniosku, iż jest to obca cywilizacja na naszym globie [to tak w wielkim skrócie], i że ich misją – patrząc na to co czynią – jest niszczenie życia na naszej planecie… Być może, nie jeden na to – zacznie się pukać w głowę … ale jest na to dobra rada, dla tych którzy mają co do tego jakieś wątpliwości, niech spojrzą: pod czyją kontrolą są tak ważne dziedziny życia jak: medycyna, farmacja, żywność, militaria, broń biologiczna i chemiczna, media, wszelkie korporacje i organizacje, wymieniłem tylko najważniejsze – iż wszystkie dążą do totalnego zniszczenia życia na naszej planecie…

——————————————