14 Lipiec 2019

Szanowni Państwo,

Nadszedł czas na ujawnienie strategii której celem jest uwolnienie Narodu Polskiego spod ekonomicznej i ideologicznej okupacji sił zła, a następnie doprowadzenie Polski do odzyskania pełnej suwerenności.

Zacznijmy od ujawnienia faktycznego stanu Państwa Polskiego.

Jak wspomniał już kiedyś Pan Morawiecki, Polska należy do kogoś z zewnątrz. I w świetle narzuconego nam niesprawiedliwego protestancko-talmudycznego prawa tak w istocie jest.  „III-cia RP widnieje jako syjonistyczna Firma zarejestrowana w USA o numerze 0000079312. Warto przeczytać dokumenty, jakie są zawarte pod tym numerem rejestracyjnym. Okazuje się że sprzedano nas za rządów SLD-PSL w 2002 roku. A właściwie zawiązano spółkę pod adresem polskiego konsulatu w Nowym Jorku, która ma prawo sprzedawać polskie zadłużenie. Najnowszy dokument z 2018 roku, mówi o tym, że spółka ma prawo sprzedawać zadłużenie Polski do wysokości 400 miliardów dolarów USA. Każdy kto kupi może stać się właścicielem fragmentu obszaru Polski.” Link do „firmy” https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000079312 (źródło książka pt.: „Fakty które każdy Polak powinien znać!”  autor: Prof. R.H Kozłowski).

Gdzie są przyczyny takiego stanu rzeczy?

W Polsce w roku 1989, w miejscowości Magdalenka, grupa agentów żydowskich międzynarodowej siatki syjonistycznej wraz z eksponentami byłej PZPR głównie pochodzenia żydowskiego, zawiązali przeciwko Polakom tajny spisek, aby w sposób podstępny przeprowadzić w Polsce zamach stanu i przejąć definitywnie w Polsce władzę. Aby w razie czegoś Wojsko Polskie nie robiło problemów sprzęgnięto tajne służby wojskowe z podstępnym planem żydowskim. Dziś wojskowi widzą jak zostali wyprowadzeni przez żydostwo na manowce. Czy i teraz w definitywnej ostatecznej „bitwie” o Polskę sprzegną się również z Żydami?

Żydowski zamach stanu w Polsce doszedł do skutku podczas wyborów czerwcowych w 1989r. W wyniku  tego spisku nazywanego oficjalnie i propagandowo „porozumieniaem okrągłostołowym” z Magdalenki, to Żydzi rzadzą w Polsce do dziś, używając do tego mechanizmu partyjnego i działając wedle dwóch głównych zasad: „Dziel i rządź” oraz „My nie ruszamy Waszych, Wy nie ruszacie naszych”. Celem nadrzędnym całej tej operacji miało być utworzenie na terenach Polski Judeopoloni. Co w rezultacie dzieje się teraz na naszych oczach.

Aby zrealizować swoje cele i móc się tutaj całymi gromadami osiedlać, przejmować nasze bogactwa naturalne,  oraz zarządzać Polakami wedle żydowskich dyskryminacyjnych rasistowskich reguł, musieli usunąć z terenów Polski jak najwięcej rdzennej ludności polskiej, sprowadzić obce wojska (już tu są), sprowadzić Ukraińców aby ich użyć przeciwko Polakom w razie gdyby Polacy się zbuntowali. Posłużono się wszelkimi im dostępnymi metodami niewidzialnej wojny z efektami dewastacyjnymi. Co zresztą widać. Zastosowali dyskryminujące Polaków polityczno-gospodarcze prawo. Zbankrutowali lub przejęli nasze polskie firmy, dorobek naszych poprzednich pokoleń, uniemożliwiając kolejnemu pokoleniu Polaków przeżycie i powodując wielomilionową emigrację. Żydzi nie potrzebowali wojny aby wypędzić Polaków z polskiego terytorium, użyli do tego rasistowskich względem Polaków i niesprawiedliwych  tzw. gumowych praw opartych na filozofii protestancko-talmudycznej, uniemożliwiających Polakom rozwój i przeżycie. W Polsce w ostatnich 30 latach używano prawa podwójnego stosowania tj. tym samym prawem można było człowieka skazać albo uniewinnić. Wyrok zależał od pochodzenia rasowego. Jeśli sądzono Polaka to sąd  wydawał wyrok skazujący jeśli osądzany był Żydem to wyrok był uniewinniający. Żydzi zamrozili Polską gospodarkę na kilka dziesięcioleci aby Polacy nie mogli się rozwijać i dzięki temu rozmnażać bo wtedy ich plany przejęcia terenów Polski obróciłyby się w pył.

Jedynym POKOJOWYM, LEGALNYM i możliwym wyjściem spod okupacji żydowskiej jest wytrącenie okupantom ich broni za pomocą której nas zaatakowali i za pomocą której nas zniewolili. Tą bronią jest PRAWO…… Dlatego w celu uwolnienia musimy w Polsce PILNIE zmienić PRAWO poprzez uznanie Prawa Naturalnego za obowiązujące w polskim systemie prawnym. Tu więcej: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2019/06/24/relacja-z-manifestacji-w-obronie-wolnosci-praw-czlowieka-i-obywatela-krakow-23-vi-2019r/

W celu pokojowego podbicia i przejęcia Polski, Żydzi wprowadzili cenzurę informacyjną we wszystkich mediach która trwa do dziś, po to aby społeczeństwo polskie nie poznało prawdy. Zakłamano naszą historię i zmanipulowano edukację.

Poprzez dyskryminujące Polaków prawo wyborcze W PRAKTYCE uniemożliwiono Polakom udział w życiu politycznym kraju i podejmowanie decyzji w sprawach własnego państwa. Fałszowano wybory i wprowadzano agentów do wszystkich nowo powstających partii politycznych. W wyniku tego Polacy jako Naród nie mają swoich reprezentantów w Sejmie, w Senacie ani w rządzie. Ci którzy tam są, są reprezentantami partii a partie są tworzone przez służby i służą interesom światowemu i krajowemu żydostwu.

Dlatego właśnie jako Naród Polski mamy mocne argumenty aby unieważnić PRAWNIE w sądzie międzynarodowym cały dotychczasowy dług publiczny oraz aby odsunąć uzurpatorów od władzy. Bo to nie są nasi reprezentanci. Ludzie sprawujący obecnie w Polsce władzę to nie są reprezentanci Narodu Polskiego, to są reprezentanci partii, korporaccji i reprezentanci Narodu Żydowskiego. To są reprezantanci partii które są tworami Żydowskich służb i ich zdradzieckich kolaborantów.

Wygląda na to że Firma pod nazwą „Poland Republic of” założona przy Konsulacie polskim w USA w 2002 roku, to jest maklerski pośrednik zajmujący się handlowaniem polskim długiem którego my jako Naród Polski NIGDY nie zaciągaliśmy jako że nie mamy naszych reprezentantów w Sejmie ani w rządzie. Ta Firma w celu świadczenia swoich usług rzekomo państwu polskiemu komunikowała się z Ministerstwem Finansów Polski, które podejmowało decyzje. Ale przecież to ministerstwo funkcjonowało i funkcjonuje dotychczas pod okupacyjnymi rządami żydowskimi. Więc za dług rzekomo polski, po roku 1989 odpowiadają okupanci czyli Żydzi! I to oni powinni te długi spłacić!

Aby Polska wyszła na prostą z całej tej sytuacji, trzeba PILNIE utworzyć całkowicie nowy POLSKI rząd. Następnie Nowy Rząd POLSKI powinien wydać oświadczenie unieważniające wszelkie umowy oraz długi zawarte przez żydowskiego okupanta rzekomo w imieniu państwa polskiego, oraz że  nowy rząd Polski nie będzie odpowiadał za żadne zobowiązania ani długi związane z działalnością firmy „Poland Republic of” gdyż ludzie podszywający się pod polski rząd którzy podpisywali rzekomo w imieniu państwa polskiego umowy na sprzedaż długu byli w istocie żydowskimi okupantami którzy w sposób podstępny oszukiwali światową opinię publiczną podając się za polski rząd. Byli i są to uzurpatorzy udający polski rząd. Nie byli oni w świetle Prawa Narodów i w świetle Prawa Naturalnego oraz w świetle demokratycznych praw obywatelskich, nie byli oni reprezentantami Narodu Polskiego lecz reprezentantami partii Narodu Żydowskiego.  Zatem za wszelkie zobowiązania wobec wierzycieli którzy zakupili obligacje polskie odpowiadają partie gdyż to ich partyjni reprezentanci i nadzorowani przez władze żydowskie urzędnicy ministerialni, podpisywali umowy między innymi  z tą firmą brokerską “Republic of Poland” przy konsulacie polskim,  nie będąc legalnymi władzami Narodu Polskiego lecz przedstawicielami partii i Żydów. Zatem wierzycieli długu publicznego należy do nich wysłać.

Strategia wyjścia spod żydowskiej okupacji w skrócie – co robić aby odzyskać wolność i suwerenność:

1.Wyłonić rząd tymczasowy Narodu Polskiego. Powinna pilnie powstać grupa inicjatywna w celu przejęcia władzy bezpośrednio na podstawie art.4 Konstytucji z 1997r. bo inaczej się nie da. Będzie szansa to zrobić po jesiennych wyborach które na pewno zostaną jak zwykle sfałszowane….

2.Nowy rząd powinien wydać oświadczenie odnośnie unieważnienia wszelkich umów i zaciągniętych długów po roku 1989, bo Polska była od tamtego czasu pod okupacją żydowską.

3.Nowy rząd POLSKI powinien natychmiast zwrócić się do Międzynarodowego Sądu działającego na Prawie Naturalnym i zasadach norymberskich w celu  otrzymania od Żydów odszkodowań za cały okres okupacji w szczególności za okres 1989-2019.

4.Nowy Rząd Polski powinien się zwrócić do Narodowego Sądu Obywatelskiego w celu osądzenia na Prawie Naturalnym wszystkich winnych zniszczenia Polski szczególnie w latach 1989-2002, za przestępstwa przeciwko Narodowi Polskiemu po 1 lipcu 2002 roku za przestępstwa przeciwko Narodowi Polskiemu orzekał będzie Międzynarodowy Sąd Karny w Hadze.

5.Nowy Rząd polski wprowadzi jednym dekretem wszystkie konieczne poprawki do Konstytucji z r. 1997 aby państwo polskie ale już pod polskimi rządami mogło w końcu zacząć się rozwijać gospodarczo.

6.Nowy Rząd polski uzna Prawo Naturalne za obowiązujące w polskim systemie prawnym.

7.Nowy Rząd polski wyda dekret w którym poinformuje opinię międzynarodową że wszystkie umowy międzynarodowe zawarte w imieniu rzekomo Polaków przez okupacyjne rządy żydowskie, z dniem przejęcia władzy przez nowy POLSKI rząd tracą moc prawną, zostaną zawieszone do ewentualnej renegocjacji. Być może trzeba będzie wyznaczyć jakiś termin przejściowy w którym umowy byłyby jeszcze respektowane po to aby nie robić zamieszania na arenie międzynarodowej. Ale okres ten nie może być dłuższy niż 6 do12 miesięcy, po czym jeśli nowa umowa nie zostanie podpisana przez nowy poski rząd traci automatycznie ważność.

8.Muszą już teraz powstać mocne grupy eksperckie które będą musiały się zmierzyć w kontaktach z rządem światowym. Oto niektóre ważne figury w światowej polityce: polityka gospodarcza (kontakt: Kenneth I.Juster), polityka monetarna (Szef Systemu Rezerwy Federalnej,  kontakt Janet Yellen), Międzynarodowy fundusz Walutowy (dyrektor: Christine Lagarde, z-ca David Lipton), Energia ( Sekretarz ds. Energii Rick Perry), wojsko gen.Edward Równy (działa od dzisięcioleci przy rządzie USA), handel (Wilbur Ross sekretarz). Podałam obsadę stanowisk aktualną na rok 2017.

9.Obywatele wolontariusze powinni już teraz przestudiować wszystkie podpisane w naszym imieniu przez żydostwo umowy międzynardowe i zrobić listę tych umów których przedłużanie jest niezgodne z interesem Państwa polskiego i z dobrem wspólnym Narodu Polskiego.

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest moją osobistą opinią i koncepcją działania wedle mojej wiedzy i mojego rozeznania na dzień dzisiejszy tj.13 VII 2019r.

W załącznikach kilka interesujących listów Komisji Papierów Wartościowych w Waszyngtonie. Dotyczących spraw polskiej gospodarki oraz długów.

2018 06 08

2018 04 10

2015 03 03

2012 06 20

2009 06 18

2005 09 21

„Polska potrzebuje ODRODZENIA  poprzez PRAWO NATURALNE. Konieczna poprawka do Konstytucji. Art.8 par.1 Konstytucji z 1997 r. który brzmi:  „Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej” powinien brzmieć:  „Konstytucja jest najwyższym prawem stanowionym Rzeczypospolitej Polskiej”.  Następnie polski Sejm powinien UZNAĆ aktem prawnym Prawo Naturalne za obowiązujące w polskim systemie prawnym. #UstawaNaturalna #PrawoNaturalne #PoprawkaArt8p1

Za: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2019/07/13/rozsylac-masowo-strategia-przejecia-wladzy-od-ekonomicznego-okupanta/

Tu więcej: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2019/06/24/relacja-z-manifestacji-w-obronie-wolnosci-praw-czlowieka-i-obywatela-krakow-23-vi-2019r/