16 Lipiec 2019

Instytut Ordo Iuris reprezentuje rodziców, którym grozi ograniczenie władzy rodzicielskiej nad synem oskarżonym przez dyrekcję szkoły podstawowej nr 10 w Toruniu o „propagowanie nacjonalizmu” za to, że chłopiec zwrócił uwagę ukraińskiemu uczniowi, aby nie nazywał Stepana Bandery bohaterem, ponieważ w Polsce jest on uważany za bandytę. W związku z nagłośnieniem tej bulwersującej sprawy władze szkoły przesłały mediom oświadczenie, z którego wynika, że Polak był prowokatorem agresywnych zachowań. Szkoła informuje, że „chłopiec, uczeń klasy czwartej, wielokrotnie naruszał nietykalność innych dzieci, a także stosował przemoc słowną, wyrażając jednocześnie niechęć do cudzoziemców”.

Instytut Ordo Iuris wskazuje, że tezy zawarte w oszczerczym oświadczeniu władz szkoły są sprzeczne z wystawioną przez wychowawczynię chłopca „Informacją o zachowaniu ucznia” z października 2018 roku. Czytamy w nim, że „zachowanie chłopca na zajęciach lekcyjnych nie budzi zastrzeżeń. Maciek stara się pracować na miarę swoich możliwości, często jest bardzo aktywny. Potrafi nawiązywać poprawne relacje z rówieśnikami, choć zdarzało mu się uczestniczyć w konfliktach z kolegami. Warto jednak podkreślić, że zawsze były to sytuacje związane z obustronną prowokacją. Jego zachowanie nie odbiega od zachowania rówieśników. Warto też podkreślić duże zaangażowanie rodziców chłopca w kształtowaniu właściwej postawy syna i we współpracy ze szkołą”.  

W wysłanym do mediów oświadczeniu władze szkoły pomijają również inne okoliczności sprawy. Korespondencja mailowa rodziców Maćka ze szkołą potwierdza, że ich syn był prowokowany przez kolegę. W oświadczeniu szkoły nie pojawia się także informacja o zasadnych obawach rodziców o bezpieczeństwo dzieci. W czerwcu tego roku wyszło bowiem na jaw, że młodszy brat chłopca, z którym miał zatarg Maciek, nosił do szkoły nóż, co spotkało się z reakcją dyrekcji szkoły pominiętą w dzisiejszym oświadczeniu – informuje Ordo Iuris.

„Interwencja Ordo Iuris i wsparcie udzielone rodzinie Maćka wynika z nieproporcjonalnej reakcji szkoły, która bez dostatecznego uwzględnienia wszystkich okoliczności rówieśniczego konfliktu z wątkami narodowościowymi, najpierw groziła jednemu z chłopców sądem, a następnie zainicjowała sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Warto podkreślić, że pomoc prawników Instytutu świadczona jest w innych sprawach także dzieciom z obywatelstwem ukraińskim. Trzeba stanowczo odrzucić wszelkie próby wykorzystania sprawy nieuzasadnionej ingerencji szkoły w życie rodzinne Macieja do budowy atmosfery konfliktu narodowościowego” – komentuje mec. Magdalena Majkowska, pełnomocnik rodziny.

Źródło informacji: Ordo Iuris

Zobacz też:

Za: https://wprawo.pl/2019/07/16/ordo-iuris-ujawnia-wladze-szkoly-manipuluja-oczerniajac-ucznia-sprzeciwiajacego-sie-gloryfikacji-bandery/

——————————————————