9 Wrzesień 2019

Szanowni Państwo,

W trakcie trzech letnich miesięcy nastąpiła kumulacja spraw przełomowych dla naszych zmagań o ochronę rodziny, dzieci, małżeństwa i wolności sumienia. Z satysfakcją przekazuję do Pana rąk newsletter podsumowujący prace prawników i ekspertów Ordo Iuris. Zachęcam do lektury.

Adwokat Jerzy Kwaśniewski

Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Łączę wyrazy szacunku

======================================

Pan Tomasz zwolniony z IKEI

Nasi prawnicy udzielili pomocy prawnej Panu Tomaszowi, sprzedawcy sklepu IKEA zwolnionemu z pracy za to, że na wewnętrznym forum pracowniczym skrytykował zobowiązanie do promocji ideologii LGBT, przywołując fragmenty Biblii mówiące zdecydowanie o homoseksualizmie. To precedensowy spór o granice ingerencji pracodawcy i ideologii LGBT w wolność sumienia pracowników.

Sprawa odbiła się szerokim echem – o sytuacji pana Tomasza informowały wszystkie polskie media oraz liczne tytuły zagraniczne. Głos zabrali politycy, prawnicy, Rzecznik Praw Obywatelskich, teologowie i biskupi. Pod skierowaną do IKEI petycją „Za Tomaszem” podpisało się ponad 23 tysiące osób.

Zwycięstwo drukarza z Łodzi

Po czterech latach naszych procesowych zmagań w sprawie drukarza z Łodzi ukaranego za odmowę druku materiałów dla organizacji aktywistów LGBT Trybunał Konstytucyjny uznał komunistyczny przepis art. 138 Kodeksu wykroczeń za niezgodny z polską konstytucją. Kolejnym krokiem będzie wznowienie postępowania i uniewinnienie drukarza. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego trwale uwalnia przedsiębiorców od przepisu chroniącego prowokacje ideologów LGBT.

Stop cenzurze na YouTube

Udzielamy pomocy prawnej redaktorom Pawłowi Lisickiemu i Markowi Miśce po tym, jak portal YouTube usunął dwa odcinki ich programu „Wierzę. Magazyn katolicki”, w których wyjaśniano nauczanie Kościoła na temat ideologii ruchu LGBT, co YouTube uznał za szerzenie „mowy nienawiści”. Wobec narastającej fali cenzury na YouTube nasi prawnicy reprezentują kolejnych dziennikarzy i publicystów dotkniętych ograniczeniami publikacji, w tym kanał wideo Gazety Polskiej – Strefy Wolnego Słowa i telewizję internetową wRealu24.

Na prośbę „Gazety Polskiej” przystępujemy także do precedensowej sprawy sądowej cenzury naklejek wyrażających sprzeciw wobec ideologii LGBT.

Ważne narzędzia dla rodziców

Aby wesprzeć rodziców i chronić dzieci, eksperci Ordo Iuris opracowali przewodnik „Prawa rodziców w szkole”, informator z najważniejszymi pytaniami i odpowiedziami oraz precyzyjne rodzicielskie oświadczenie wychowawcze chroniące dzieci przed demoralizującymi zajęciami sprzecznymi z przekonaniami rodziców. Materiały można bezpłatnie pobrać ze strony dlarodziców.ordoiuris.pl. Wkrótce napiszemy o szerokich działaniach i ich pozytywnych skutkach w tym zakresie.

INTERWENCJE PROCESOWE

W obronie rodzin i dzieci

Szerokim echem odbiło się również zwycięstwo naszych prawników w głośnej sprawie Rosjanina Denisa Lisova, który razem z trzema córkami uciekł ze Szwecji, a ta skierowała za nim europejski nakaz aresztowania. Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do argumentacji naszych prawników i zdecydował, że rodzina może zostać w kraju, gdyż Szwecja nie zapewnia stosownej ochrony życia rodzinnego. Po tym zwycięstwie również Norwegia wycofała europejski nakaz aresztowania wobec matki, która razem z córkami i synem uciekła do Polski gdy Urząd do spraw dzieci Barnevernet próbował bezpodstawnie odebrać jej dzieci. Norweżkę reprezentował współpracownik Centrum Interwencji Procesowej ze Szczecina mec. Lew Lizak.

###

Po interwencji naszych prawników sąd okręgowy przychylił się do prośby matki z Łodzi, która od dłuższego czasu bezskutecznie ubiegała się o możliwość powrotu do domu jej dzieci przebywających w domu dziecka. Rodzinę reprezentowali mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Anna Przestrzelska oraz współpracujący z Instytutem mec. Piotr Madej.

###

Do rodziców wróciła także 12-latka z Warszawy cierpiąca na zespół Aspergera, która od pół roku przebywała w domu dziecka na skutek fałszywego donosu o rzekomym stosowaniu przemocy przez rodziców. Dziewczynka przez cały pobyt pisała listy do sądu, błagając o powrót do domu. Pełnomocnikami rodziny byli adw. Jerzy Kwaśniewski, dr adw. Bartosz Lewandowski oraz adw. Maciej Kryczka.

W obronie wolności religijnej

Zawiadomiliśmy Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu o internetowych wpisach pochwalających próbę zabójstwa księdza zaatakowanego nożem. Obraźliwe wpisy chwalące atak nożownika i nawołujące do nienawiści ze względu na wyznanie nie spotkały się z żadną reakcją administracji stron, na których zostały zamieszczone: m.in. portali „Gazety Wyborczej”, „Gazety Wrocławskiej”, Facebooka i Twittera.

###

Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił małżeństwo Alicję i Krzysztofa od fałszywego zarzutu blokowania tzw. marszu równości. Małżeństwo reprezentowali adw. Jerzy Kwaśniewski oraz adw. Maciej Kryczka.

###

Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w związku z nagraniem, na którym wrocławska aktywistka LGBT prezentuje figurkę Matki Boskiej wykonaną w taki sposób, aby przypominała żeński narząd płciowy. Wizerunek Maryi został przedstawiony w sposób obsceniczny i znieważony, co obraziło uczucia religijne szeregu osób, a tym samym wypełniło znamiona przestępstwa z art. 196 KK.

W obronie życia

W Sądzie Okręgowym w Lublinie oraz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie zapadły kolejne dwa wyroki uniewinniające wolontariuszy Fundacji Pro-Prawo do Życia, którzy w związku z prowadzonymi pikietami antyaborcyjnymi byli obwinieni o rzekome wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym oraz tzw. czyn nieobyczajny. Obwinionych reprezentowali: mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Wojciech Kaszałowicz, mec. Andrzej Chadaj oraz mec. Anna Przestrzelska.

###

Na wniosek naszych prawników reprezentujących działacza pro-life Bawera Aondo-Akaa Sąd Okręgowy nakazał sądowi prowadzącemu sprawę zwrócenie się do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu znanemu politykowi Guy Verhofstadtowi, który określił uczestników Marszu Niepodległości mianem „faszystów”, „neonazistów” i „białych suprematystów”.

ANALITYCY ORDO IURIS W OBRONIE ŻYCIA, MAŁŻENSTWA I RODZINY

W wakacje kolejne samorządy przyjęły opracowaną przez nas Samorządową Kartę Praw Rodziny. Do tej pory poza dawnym miastem wojewódzkim Białą Podlaską kartę chroniącą rodzinę wprowadziły również: Przasnysz i Wieluń, a także miasto i gmina Radzyń Podlaski oraz powiaty: rawski, łańcucki, łowicki, radzyński, przysuski, przasnyski, wieluński i opoczyński.

###

Eksperci Ordo Iuris przygotowali projekt ustawy o ochronie małżeństwa, rodziny i dobra dziecka, który eliminuje przepisy wykorzystywane przez m.in. ruch LGBT do obchodzenia polskiego prawa rodzinnego w zakresie m.in. transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodziców dziecka wpisano osoby tej samej płci. Projekt został zaprezentowany podczas konferencji prasowej. Uruchomiliśmy również petycję w tej sprawie, którą można podpisać na portalu maszwplyw.pl.

###

Podczas konferencji prasowej poinformowaliśmy o niezgodnym z prawem ukrywaniu, a nawet zakłamywaniu przez warszawski Ratusz informacji na temat szczegółów wdrażania Deklaracji LGBT+, w tym na temat autorów programu edukacji seksualnej dla warszawskich dzieci.

###

Podczas konferencji prasowej przedstawiliśmy najważniejsze problemy związane z zapłodnieniem in vitro po czterech latach obowiązywania ustawy. Ich omówienie dostępne jest w przygotowanej przez ekspertów Ordo Iuris broszurze na ten temat.

###

Przygotowaliśmy projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Dzięki proponowanym zmianom rodzice zyskaliby większy wpływ na treści wychowawcze przekazywane ich dzieciom w szkole czy przedszkolu.

###

Zebraliśmy 4 tysiące podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Deklaracji LGBT+, która została przyjęta bez zasięgnięcia opinii mieszkańców stolicy, w szczególności rodziców.

###

Nasza analiza wykazała szereg zastrzeżeń wobec wartego blisko 5 mln złotych projektu edukacji seksualnej zgłoszonego w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w Warszawie. Projekt został odrzucony.

###

Warszawska radna Agata Diduszko-Zyglewska zapytała dyrektora jednej ze szkół o przestrzeganie „zasady neutralności religijnej”, prawdopodobnie w związku z gazetką szkolną na temat Wielkanocy. Z tego powodu przygotowaliśmy analizę wykazującą nie tylko zgodność z prawem, ale także konieczność uwzględnienia w edukacji dzieci kultury narodowej zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie.

###

Opublikowaliśmy analizę na temat uchwały Rady Miasta w Poznaniu w sprawie przyjęcia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym opartej na zasadach ideologii gender. Karta m.in. błędnie określa źródła przemocy i może prowadzić do dyskryminacji przy zatrudnianiu pracowników.

###

W związku ze sprawą zwolnionego pracownika Ikei i różnego rodzaju błędnych opinii prasowych nasi eksperci przygotowali komentarz prawny na temat indoktrynacji w miejscu pracy, w którym dowodzą m.in., że zgodnie z polskim prawem zakaz dyskryminacji dotyczy pracodawcy, a nie pracownika, a także że zainteresowanie pracodawcy seksualnością pracowników czy ich poglądami na ten temat jest nielegalne.

###

Przygotowaliśmy opinię prawną w związku z próbą wymuszenia na parafii zapłaty za prawo do organizacji wydarzenia ewangelizacyjnego w przestrzeni miejskiej. Urząd wystawił fakturę, mimo że prawo nie pozwala organom władzy publicznej na pobieranie opłat za organizowanie zgromadzeń o charakterze religijnym.

###

Przeanalizowaliśmy przygotowany w Ministerstwie Zdrowia projekt nowelizacji ustawy w sprawie lekarskiej klauzuli sumienia. W swoim komentarzu dr Marcin Olszówka podkreślił, że projekt dostosowuje brzmienie klauzuli do standardów konstytucyjnej ochrony wolności sumienia i wyroku Trybunału Konstytucyjnego 2015 roku, o co od dawna apeluje Instytut Ordo Iuris. Opublikowaliśmy także uwagi do przygotowanego w Ministerstwie Zdrowia projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, postulując, by projekt uzupełnić o klauzulę sumienia farmaceuty.

###

W opinii prawnej wykazaliśmy, że wbrew twierdzeniom Rzecznika Praw Obywatelskich, który zapowiedział zaskarżenie uchwał przyjmowanych przez samorządy na znak sprzeciwu wobec ideologii LGBT, te uchwały są zgodne z prawem i nikogo nie dyskryminują.

###

Opublikowaliśmy analizę obywatelskiego projektu ustawy „Stop pedofilii” wskazując, że uchwalenie przez Sejm projektu przysłużyłoby się ochronie dzieci przed demoralizującą edukacją seksualną.

###

W przededniu rozpoczęcia roku szkolnego opublikowaliśmy analizę wykazującą bezprawność marginalizowania religii w szkole przez np. uniemożliwianie organizacji jasełek, utrudnianie zamieszczania w gazetce szkolnej treści religijnych, eliminację religijnych odniesień z przestrzeni szkolnej, czy zakaz organizowania spotkania z biskupem lub przymusowe umieszczanie lekcji religii wyłącznie na pierwszych lub ostatnich godzinach w planie lekcji.

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA W OBRONIE ŻYCIA, MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

W Radzie Europy zaprezentowaliśmy sprawę Silje Garmo, która uzyskała azyl w Polsce przed prześladowaniem przez norweski Urząd ds. Dzieci, omawiając także założenia kończonego przez nasz zespół obszernego raportu o Barnevernet.

###

W związku z przeprowadzonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych okresowym monitoringiem z wykonywania przez Polskę Konwencji przeciwko torturom Instytut Ordo Iuris przedstawił w ONZ w Genewie swój raport poparty przez 11 organizacji społecznych z Polski. Podczas wystąpienia podkreśliliśmy, że obowiązująca ustawa pozwala na torturowanie oraz poniżające i nieludzkie traktowanie dzieci nienarodzonych, tym samym wyrażając sprzeciw wobec prób uznania, że ograniczenie możliwości dokonywania aborcji stanowi poniżające i nieludzkie traktowanie.

###

Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wyraził zgodę na nasz udział w pięciu postępowaniach toczących się przeciwko Polsce, Rumunii i Niemcom. Dwóch homoseksualnych Izraelczyków skarży Polskę, za to, że odmówiono przyznania obywatelstwa dziecku, które urodziła im surogatka. W innej polskiej sprawie dwie kobiety żądają zapisania dwóch matek w polskim akcie stanu cywilnego. Natomiast postępowanie przeciwko Niemcom toczy się ze skargi transseksualistki, która domaga się uznania jej za ojca dziecka, które urodziła. W sprawie przeciwko Rumunii aktywiści LGBT skarżą swój kraj za to, że nie udało się pociągnąć do odpowiedzialności karnej grupy 50 osób, które zakłóciły emisję filmu na temat „praw” LGBT.

###

Wysłaliśmy rekomendację do posłów i senatorów w sprawie nieprzyjmowania rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, która wzywała do ratyfikacji genderowej konwencji stambulskiej.

CENTRUM BIOETYKI ORDO IURIS

Po śmierci Vincenta Lamberta Centrum Bioetyki Ordo Iuris zajęło stanowisko w tej sprawie. W swojej opinii dyrektor Centrum dr Błażej Kmieciak wskazał, że postępowanie w sprawie Francuza było sprzeczne ze standardami naukowymi oraz etycznymi, którymi kieruje się współczesna medycyna.

###

Centrum Bioetyki Ordo Iuris przygotowało również opinię w sprawie filmu opublikowanego przez Rafała Betlejewskiego pt. „Wojna z LGBT: Klepacka vs. Bartek. Kto zwycięży?”, w którym przedstawiona jest kilkuletnia Zosia uznana przez matkę za chłopca.

###

Dr Błażej Kmieciak wziął udział w konferencji naukowej „Nauka w służbie życiu”, gdzie mówił o hospicjach perinatalnych jako alternatywie dla aborcji.

WYDARZENIA I KONFERENCJE

Współorganizowaliśmy wykład Anthony’ego Murphy’ego „Moralne skandale w Kościele Irlandzkim. Czy Polsce grozi scenariusz irlandzki?”.

###

W naszym biurze w budynku PAST-y gościł znany socjolog prof. Mark Regnerus z University of Texas w Austin, który zaprezentował jeden z rozdziałów swojej książki na temat instytucji małżeństwa, wskazując na negatywne konsekwencje mentalności materialistycznej dla trwałości małżeństw i gotowości do ich zawarcia.

###

Prezes Instytutu adw. Jerzy Kwaśniewski, wiceprezes dr Tymoteusz Zych i adw. Rafał Dorosiński wzięli udział w konferencji w Zakopanem pod tytułem „Rodzina w społeczeństwie i państwie. Aspekty filozoficzne, kulturowe, społeczne i prawne”.

###

W związku z głośną sprawą zwolnionego za cytowanie Biblii pracownika Ikei opublikowaliśmy wywiad z Arturem Kubikiem, prawnikiem, przewodniczącym związku zawodowego Solidaritet Norge.

###

Zorganizowaliśmy interdyscyplinarne seminarium naukowe „Medyczne aspekty transseksualizmu”, w której wzięli udział krajowi eksperci z zakresu psychiatrii, genetyki klinicznej oraz endokrynologii. Wystąpień prof. Aliny Midro, genetyka klinicznego z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Joanny Smyczyńskiej, endokrynologa dziecięcego z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a także dra n. med. Łukasza Cichockiego, Małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii, kierownika kliniki psychiatrii w Krakowie można wysłuchać na naszym kanale na YouTube: cz.1., cz.2, cz.3.

KANAŁ YOU TUBE ORDO IURIS

Na naszym kanale na YouTube opublikowaliśmy nowe nagrania:

dr Tymoteusz Zych na temat karania za obrazę uczuć religijnych,

Katarzyna Nienaltowska z Centrum Analiz Ordo Iuris odnośnie przepisów dotyczących obrazy uczuć religijnych w Polsce i innych krajach,

Marta Kowalczyk z Centrum Analiz Ordo Iuris na temat znaczenia i kompetencji rad rodziców,

adw. Maciej Kryczka o sytuacji pana Tomasza zwolnionego z IKEI za cytowanie Pisma Świętego,

adw. Filip Wołoszczak na temat obrony rodzin zagrożonych przez Barnevernet,

r.pr. Bartosz Zalewski o zagrożeniach dla przedsiębiorców wynikających z tzw. Karty LGBT,

dr Tymoteusz Zych o przewodniku „Prawa rodziców w szkole” i rodzicielskim oświadczeniu wychowawczym.

A także:

transmisja z konferencji prasowej o projekcie ustawy ograniczającym możliwość obchodzenia prawa rodzinnego przez ideologów LGBT,

– transmisja z naszej konferencji prasowej podsumowującej cztery lata ustawy o in vitro ,

transmisja z konferencji prasowej na temat ukrywania przez warszawski Ratusz informacji o wdrażaniu Deklaracji LGBT+,

– transmisja z zorganizowanej przez nas konferencji naukowej pt. „Medyczne aspekty transseksualizmu” z udziałem lekarzy – cz.1., cz.2, cz.3.;

– transmisję z wystąpień ekspertów Ordo Iuris podczas konferencji „Rodzina w społeczeństwie i państwie. Aspekty filozoficzne, kulturowe, społeczne i prawne”, która odbyła się w Zakopanem: mec. Jerzy Kwaśniewski, dr Tymoteusz Zych, mec. Rafał Dorosiński. Na naszym kanale zamieściliśmy również słowa uznania wobec Instytutu wygłoszone podczas konferencji przez Marcina Zubka, prezesa Oddziału Zakopane Związku Podhalan.

MEDIA

W trakcie wakacyjnych miesięcy odnotowaliśmy rekordową liczbę cytowań. Nasze materiały informacyjne pojawiły się w mediach ponad 400 razy. Szczególnym echem odbiła się sprawa zwolnionego z IKEI Pana Tomasza. Głos ekspertów Ordo Iuris przywoływały m.in. TVN24, Polsat, TVP Info, Do Rzeczy, Rzeczpospolita, Wp.pl, Niezależna.pl, Tygodnik Solidarność, WPolsce.pl, Tygodnik Idziemy. O sprawie pisano również na zagranicznych portalach np. Bloomberg, Catholic News Agency, Church Militant.

Poniżej wymieniamy najważniejsze z pozostałych artykułów, wywiadów, audycji:

W „Rzeczpospolitej” ukazał się obszerny artykuł mec. Jerzego Kwaśniewskiego na temat współczesnych prób przedefiniowania praw człowieka i roli Rzecznika Praw Obywatelskich w tych przemianach.

###

Prezes Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski rozmawiał z red. Arturem Stelmasiakiem na temat działalności Ordo Iuris oraz przeprowadzki do budynku PAST. Wywiad ukazał się na łamach tygodnika „Niedziela”.

###

Prezes Instytutu udzielił tygodnikowi „Do Rzeczy” wywiadu „Marsze równości są aktami przemocy”. Rozmowa mec. Jerzego Kwaśniewskiego z red. Tomaszem Rowińskim dotyczyła m.in. prawnych aspektów organizacji, zakazu i rozwiązania marszów równości.

###

Mec. Jerzy Kwaśniewski udzielił red. Bogumiłowi Łozińskiemu obszernego wywiadu dla „Gościa Niedzielnego.

###

Mec. Jerzy Kwaśniewski był gościem programu „Dziennikarski poker” w Telewizji Republika, w którym rozmawiał na temat sprawy pana Tomasza z Ikei.

###

Mec. Jerzy Kwaśniewski w rozmowie z PCh24.pl skomentował incydent, do którego doszło w Poznaniu, kiedy to jeden z uczestników homoseksualnej imprezy zasymulował zabójstwo abpa Marka Jędraszewskiego.

###

„Do Rzeczy” przeprowadziło wywiad z wiceprezesem Ordo Iuris dr. Tymoteuszem Zychem na temat cenzury na Youtube. Fragmenty wywiadu były cytowane m.in. przez portal Wirtualne Media. O zjawisku cenzury w Internecie dr Zych mówił także w poranku „Siódma 9”

###

Dr Tymoteusz Zych dyskutował w programie „Punkt widzenia” w Polsat News o próbach ominięcia polskiego prawa przez ruch polityczny LGBT.

###

Dr Tymoteusz Zych był gościem programu „Wydarzenia i opinie” w Polsat News. Rozmowa dotyczyła kazania abpa Marka Jędraszewskiego.

###

Dr Tymoteusz Zych był gościem Łukasza Warzechy w programie „Polska na serio” w telewizji WSensie.pl. Rozmowa dotyczyła prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

###

Dr Tymoteusz Zych był gościem Telewizji Trwam, w której mówił o sprawie pracownika IKEI zwolnionego za cytowanie Pisma Świętego.

###

W rozmowie z PCh24.pl dr Tymoteusz Zych mówił o ochronie rodziny.

###

Dr Tymoteusz Zych mówił w Telewizji Republika o sprawie Vincenta Lamberta.

###

Dr Tymoteusz Zych był gościem Polskiego Radia, w którym mówił o zagrożeniach dla przedsiębiorców wynikających z podpisanej przez prezydenta Warszawy Deklaracji LGBT+.

###

Adw. dr Bartosz Lewandowski rozmawiał z telewizją wPolsce.pl o karaniu za profanacje.

###

Mec. Rafał Dorosiński mówił w programie Mediów Narodowych o edukacji seksualnej i wdrażaniu Deklaracji LGBT+ w Warszawie.

###

Konrad Dyda mówił na antenie Polskiego Radia o cenzurze w Internecie.

###

Adw. Maciej Kryczka mówił w programie „Komentarz Mediów Narodowych” o instytucji małego świadka koronnego.

###

Dr Błażej Kmieciak mówił w „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja o ideologii LGBT.

###

Dr Błażej Kmieciak opublikował na łamach portalu WPolityce.pl felieton pt. „Czy za pół wieku będzie jeszcze Dzień dziecka?

###

Dr Błażej Kmieciak opublikował na łamach „Gościa Niedzielnego” felieton pt. „Faktofobia” na temat kazania abpa Marka Jędraszewskiego.

###

Mec. Magdalena Majkowska mówiła w Mediach Narodowych o szeregu profanacji i obrazie uczuć religijnych na tzw. paradach równości.

###

O deprawacji uczniów podczas tzw. zajęć z tolerancji mówił na łamach Dziennika Gazeta Prawna Nikodem Bernaciak.

###

Eksperci Ordo Iuris Paweł Kwaśniak i Nikodem Bernaciak przedstawiali na antenie Radia Victoria założenia Samorządowej Karty Praw Rodzin.

###

Prawy.pl przeprowadził wywiad z Nikodemem Bernaciakiem, w którym analityk Ordo Iuris mówił o stanowisku Instytutu w sprawie obowiązującej ustawy o in vitro.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa

(22) 404 38 50

www.ordoiuris.pl

================================================