10 Styczeń 2020

Image result for ZDJĘCIE - Ostatnia Wieczerza transwestytów w szwedzkim zborze."

Homopropaganda promowana przez nieprzyjaciół Ewangelii niczym taran próbuje wtargnąć do chrześcijaństwa, a zwłaszcza do umysłów jego wiernych. Stoją za tym homopropagatorzy licznych organizacji pozarządowych, producenci skandalicznych filmów takich jak „Pierwsze kuszenie Chrystusa”, gdzie Zbawiciel został przedstawiony jak dewiant, a którego przekaz oddziałuje na zdolności poznawcze szerokiej widowni. Na publikacjach i wypowiedziach wysoko postawionego pracownika watykańskiego jezuity James’a Martina, próbach uczynienia ze św. Pawła Apostoła sfrustrowanego geja, nabożeństw dla transwestytów i homoseksualistów, które w katedrze organizował wiedeński hierarcha czy specjalnych mszach adresowanych do LGBT+ – organizowanych z inicjatywy katolickiego biskupa.

Podobno propaganda do tej w Kościele Rzymskim przeprowadzana jest w totalnie zdeprawowanych luterańskich zborach, czego przykład mamy w szwedzkim Malmö. W protestanckim kościele pw. Św. Piotra i Pawła powieszono zdjęcie przedstawiające Ostatnią Wieczerzę transwestytów. Nie oszczędzono nawet Pana Jezusa, któremu na nogi założono szpilki. To „dzieło” niejakiej Elisabeth Ohlson, która jest lesbijką.
PRZECZYTAJ: Kolejny coming out! Na kazaniu wyznał, że jest gejem. Dostał gratulacje od biskupa i owacje na stojąco

Za: Cᴏɴᴛᴇᴍᴘᴏʀᴀʀʏ Aʀᴛ Nᴏᴡ!/ Twitter

Za: Cᴏɴᴛᴇᴍᴘᴏʀᴀʀʏ Aʀᴛ Nᴏᴡ!/ Twitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co ciekawe, zanim w szwedzkim zborze zawisło bluźniercze zdjęcie z Ostatnią Wieczerzą, w jego miejscu znajdował się równie skandaliczny obraz z dewiantami (zdjęcie po lewej stronie) autorstwa tej samej homopropagandystki.

Przypomnijmy, że od 2006 roku roku w szwedzkim Kościele luterańskim udziela się małżeństw parom homoseksualnym, co stoi w jawnej sprzeczności z doktryną zapisaną na kartach Starego i Nowego Testamentu (por. np.  Mdr 14,26; 1Kor 6,9b; por. 1 Tm 1,10). Mimo tych antychrześcijańskich wypaczeń, w myśl źle pojętego ekumenizmu Franciszka, luterański Kościół w Szwecji traktowany jest w Watykanie na równi z innymi denominacjami religijnymi i w ten sposób jest uwiarygadniany w oczach szeroko pojętej opinii publicznej.

———————————————————————