9 Maj 2020

Nie protestują w jakiś znaczący sposób?

Polaków wychowywanych i kształconych w myśl doktryny watykańskiej jest znacznie więcej niż według innych doktryn,

dlatego trzeba poszukać odpowiedzi na powyższe pytanie i bardziej zrozumiałe będzie godzenie się  rodaków na burdel(z punktu widzenia świadomych ludzi) polityczny.

List do Rzymian 13, 1-7

Posłuszeństwo wobec władzy świeckiej

1 Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, 

które są, zostały ustanowione przez Boga.

2 Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. 

Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia.

3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego.

 A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. 

4 Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. 

 Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzania   sprawiedliwej kary temu, który czyni źle.  

5 Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. 

6 Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd.

7 Oddajcie każdemu to, co się mu należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć.

Czy jest możliwe porozumienie polityczne polskich katolików z polskimi niekatolikami?

Jakaś NARADA o wspólnej przyszłości?

Solidarność, “okrągły stół”, wstąpienie do Unii Europejskiej były zrealizowane przy akceptacji i udziale funkcjonariuszy watykańskich.

Jeżeli przełożeni kościelni  nie postanowią inaczej, większość katolicka społeczeństwa polskiego będzie bierna.

Nie krytykuję, lecz sygnalizuję ten stan rzeczy osobom wypatrującym  protestów owieczek i baranków…

A bez ich udziału, póki co, nie są możliwe poważniejsze zmiany politycznej sytuacji w Rzeczpospolitej.

Proszę, nie dopatrujcie się w tym wpisie walki z Jezusem Chrystusem.
 Nie wiara w Jezusa jest problemem, lecz nie zauważanie przez rodaków,
 że ewangeliczny Nauczyciel jest maską, za którą kryją się globalni politycy.

 Obietnica nieba…za posłuszeństwo i podatki.

Jaka perspektywa może przelicytować  taką promocyjną ofertę?

Za: https://zbigniew1108.neon24.pl/post/155181,zastanawiasz-sie-dlaczego-rzymscy-katolicy-w-polsce

—————————————————–