16 Maj 2020 

Zbrodnie Izraela i brutalnego bezprawia ciąg dalszy. 2020 rok. Tak wygląda rzeczywistosc a w niej izraelska okupacja ziem Palestyny.

Europejscy ministrowie spraw zagranicznych chcą w Brukseli w dniu 15 maja 2020 rze względu na zbliżającą się izraelską aneksję części Zachodniego Brzegu zwołać naradę. W związku z tą sytuacją kilka państw członkowskich UE, w tym Francja wzywa do podjęcia konkretnych działań przeciwko aneksji. Platforma 11.11.11 ÷ (11 listopad 2011) na Bliskim Wschodzie wzywa rząd Belgii do odegrania wiodącej roli. 

Nowa izraelska umowa koalicyjna, która została zawarta pod koniec kwietnia 2020 r., Wyraźnie stwierdza, że ​​od 1 lipca 2020 r. rząd Izraela może przystąpić do formalnej aneksji okupowanego terytorium palestyńskiego. Taka aneksja uniemożliwiłaby jakąkolwiek formę rozwoju społeczno-gospodarczego w Palestynie, prowadząc do trwałego naruszenia praw człowieka, obywateli palestyńskich.

Te plany aneksji znajdą się w czasie obrad Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych w piątek 15 maja 2020 r. Konieczne jest, aby europejscy ministrowie spraw zagranicznych zareagowali zdecydowanie na zamiar Izraela przyłączenia okupowanego terytorium palestyńskiego do Izraela.

W lutym 2020 r. Europejski wysokiej rangi przedstawiciel Josep Borrell stwierdził, że „ jeśli kroki w kierunku aneksji, zostaną wdrożone, to niezostaną zaakceptowane ”. Belgijski minister spraw zagranicznych Goffin poparł to oświadczenie.

Prawo międzynarodowe.

Aneksja terytorium stanowi poważne naruszenie prawa międzynarodowego i dlatego będzie nielegalna. Państwa trzecie, takie jak kraje europejskie, są prawnie zobowiązane na mocy prawa międzynarodowego do radzenia sobie z takimi naruszeniami i nie oferowania pomocy ani wsparcia w jakikolwiek sposób.

Reakcja społeczności międzynarodowej, a w szczególności Unii Europejskiej, będzie miała kluczowe znaczenie w nadchodzących tygodniach, aby zapobiec aneksji. Należy zatem podjąć konkretne środki w celu przeciwdziałania aneksji terytorium palestyńskiego. Sprawa powinna się znaleźć w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Mówiąc dokładniej, można podjąć następujące środki:

 Zawiesić układ stowarzyszeniowy UE-Izrael Zakazać importu produktów z izraelskich osiedli, a także zakaz inwestycji finansowych w izraelskim przemyśle. Skierować rezolucję do Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiającą i odrzucającą aneksję terytorium palestyńskiego.  

Istnieją jednak realne obawy i istnieje ogromne prawdopodobieństwo że pod presją USA liderzy UE poza pustymi deklaracjami i gadaniem nic konkretnego nie uczynią, i będzie tak jak jest już od dziesiątek lat. Czyli propaganda oburzenia, protestów i burza w szklance wody. Bo przecież kraje unii (EU) to są tylko wasale Izraela i USA.

A medialny show, pod kontrolą żydowskich właścicieli wszelkiej prasy, TV stacji i innych propagandowych trików będzie robić swoją robotę w celu wywarcia dobrego wrażenia do beznadziejnej i złej gry.

 Netanjahu i jego sojusznicy wykorzystują kryzys COVID-19, aby dokonać w tym czasie aneksji. Palestyńczycy chcą, aby kraje europejskie podjęły praktyczne kroki w celu nałożenia ograniczeń ekonomicznych i politycznych na władzę okupacyjną ”- powiedział Bisan Center for Research and Development, palestyński partner Viva Salud.

Izraelska umowa koalicyjna to kolejny krok w kierunku ustanowienia reżimu apartheidu i uniemożliwienia Palestyńczykom prawa do samostanowienia.  

By te dzialania mialy prawny skutek to UE musi uznać, że ten plan aneksji stanowi naruszenie prawa międzynarodowego i podjąć poważne działania przeciwko ”, podsumowuje Adalah.

 A jaka będzie reakcja rządzących Polską,  polskojęzycznych kacyków którzy są na smyczy USA i izraela,  Jakabędzie reakcja PiS i POna tak agresywne działania izraelskich syjonistycznych zbrodniarzy ?

Izraelski okupant, żołdak strzela Palestyńczykom w plecy.

izraelskie bomby na miasta w Palestynie. 

Miasto w Palestynie zrównane z ziemią po bombardowaniu przez izraelskich zbrodniarzy. 

O to dzieło narodu który uważany jest za ofiarę Holokaustu.  

 Ofiary izraelskiego Holocaustu.  Palestynczycy.

Za: https://fakty-kontra-news.neon24.pl/post/155322,bezprawna-nowa-izraelska-aneksja-palestyny-rok-2020

————————————————————