28 Czerwiec 2020

Apolityczność rotarian, jest ładnie opakowaną propagandą internacjonalizmu, że przypomnę W. Churchilla z jego polityczną ideą “Stanów Zjednoczonych Europy”.

Na stronie wolnomularstwo.pl czytamy:

“Czy rotarianie to masoni?  Rotarianie, czyli członkowie klubów Rotary International, nie są masonami z racji przynależności do tej organizacji. Co oczywiście nie wyklucza tego, że ktoś może być masonem i jednocześnie członkiem Rotary. Jak miało to miejsce w przypadku choćby, Franklina D. Roosevelta, Winstona  Churchilla, [Woodrow Wilsona Gen. Augusto Pinocheta, Zbigniewa Gertycha i wielu innych].

W samej Polsce Rotary liczy ponad 2.000 członków. Członkowie noszą odznaki przedstawiające koło zębate z 24 ząbkami. Symbol Rotatry oznacza przekazywanie energii oraz cykliczną rotację na wszystkich stanowiskach, widnieje na nim napis Rotary International. Kluby Rotary spotykają się raz w tygodniu i nie zajmują się polityką, religią, są otwarte na wszystkie rasy, przekonania i kultury.”

Powtórzmy…nie zajmują się polityką, ale są otwarci na wszystkie rasy, przekonania i kultury.

Apolityczność rotarian, jest ładnie opakowaną propagandą internacjonalizmu, że przypomnę W. Churchilla z jego polityczną ideą “Stanów Zjednoczonych Europy”.

Rotarianie odegrali bardzo ważną rolę w powstaniu ONZ i do dzisiaj są tam znaczącą siłą.
https://www.rotary.org/en/history-rotary-and-united-nations

Dzień Rotary w Organizacji Narodów Zjednoczonych
https://rotary.org.pl/dzien-rotary-organizacji-narodow-zjednoczonych-genewa-2017/

UNESCO zakładali żydzi, Ludwik Rajchman wolnomularz[1] i René Samuel Cassin mason i rotarianin, o którym możemy przeczytać:

“W 1944 był współtwórcą UNESCO; przedstawiciel Francji w Komisji Praw Człowieka ONZ, 1946-1958 przewodniczący tej komisji, główny autor Powszechnej deklaracji praw człowieka (przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne NZ 10 grudnia 1948). Działalność w dziedzinie ochrony praw człowieka przyniosła mu Pokojową Nagrodę Nobla w 1968; został także wyróżniony Nagrodą Praw Człowieka ONZ.

Od 1959 był członkiem, a w latach 1965-1968 prezesem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.”

Jeszcze w roku 1951 rotarianie byli potępiani przez Kościół katolicki, który zawsze twierdził, że Rotary International nie różni się niczym od masonerii. Od czasów Jana XXIII następuje gwałtowny zwrot w stosunkach.

“Wraz z Janem Pawłem II akceptacja Rotary osiągęła szczytowy poziom, w tym sensie, iż nie tylko stwierdzono ZGODNOŚĆ, ale wręcz WZAJEMNE UZUPEŁNIANIE SIĘ działalności katolików i rotarian”

14 czerwca 1979 roku i 4 lutego 1984 roku Jan Paweł II gościł Sigmunda Sternberga, żyda, rotarianina i masona z Londynu.

Przemówienie JANA PAWŁA II
do członków „ROTARY INTERNATIONAL”*

Czwartek, 14 czerwca 1979 r.

“Na koniec chciałbym prosić was o przekazanie wszystkim członkom Rotary International, wszystkim waszym kolegom na całym świecie, wyrażenia mojego szacunku dla wysiłków, jakie podejmujecie w imieniu ludzkości. Niech wasza hojna służba okaże honor dla poszczególnych krajów i znajdzie odzwierciedlenie w radości codziennego życia. Moje szczególne pozdrowienie kieruję do waszych dzieci i osób starszych w domu, a moje modlitwy obejmują wiele intencji, które nosicie w waszych sercach. Niech Bóg podtrzyma Rotary International w szlachetnym celu, by dotrzeć do ludzkości – ludzkości w potrzebie.”

Hymn rotarian

https://www.youtube.com/watch?v=UGnfbOUEitA

Chcę być rotarianinem dla świata,
Sprawię, aby flaga rotariańska powiewała jako flaga pokoju;
Będę służył mojej społeczności,
Pomagając w dążeniu do międzynarodowej jedności.
Rotarianom poświęcę wszystko,
Zrozumienie świata będzie moim ukochanym celem.

Refren: z testem czterech pytań*
Kontynuować będę swoją misję
A jeśli w jakiś sposób pomogę uzyskać
Pokój na świecie
Nie będę żył na próżno.

Będę przestrzegał zasad służby ponad własne interesy,
Pomagał wszystkim, którzy potrzebują mojej pomocy;
Sprawię, że mój małżonek zaangażuje się w ruch rotariański
I na wzór rotariański będę wychowywał moją rodzinę.

Refren…

Zbuduję pomost dla następnych pokoleń,
Wzmocniony tylko prawdą;
Połączymy nasze ręce, bo nie ma powodów do podziałów.
Wszyscy to zrozumiemy, podczas gdy dobry Pan będzie naszym przewodnikiem.

Refren…

Pokój osiągnięty
Więc nie będziemy żyć na próżno.

https://rotary.org.pl/co-to-jest-rotary/test-4-pytan/
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1979/june/documents/hf_jp-ii_spe_19790614_rotary-international.html

Za: https://arjanek.neon24.pl/post/156153,rotarianie-wszystkich-krajow-laczcie-sie

—————————————————–