3 Lipiec 2020

„Składam projekt zmiany prawa oświatowego” – ogłosił w piątek Andrzej Duda.

Prezydent chce, by działalność każdej organizacji i stowarzyszenia na terenie szkoły wymagała nie tylko zgody dyrekcji, ale i rodziców.

„Składam inicjatywę ustawodawczą, prezydencki projekt zmiany ustawy prawo oświatowe, który jednoznacznie przesądza, że działalność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń prowadzona na terenie szkoły wymaga także zgody rodziców” – powiedział prezydent.

Jak tłumaczył, w Karcie Rodziny, którą podpisał przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, jest mowa o szeregu działań i gwarancji dla rodziny, a także o prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

„Czas najwyższy, abyśmy w naszym systemie prawnym i edukacyjnym, zgodnie z oczekiwaniami wielokrotnie wyrażanymi przez rodziców, zagwarantowali ustawowo prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami” – argumentował Andrzej Duda.

Dodał, że zgodnie z projektem każda organizacja chcąca przeprowadzić zajęcia na terenie szkoły będzie zobowiązana do ujawnienia rodzicom pełnej informacji o tym, co i w jakiej formule zamierza przedstawić dzieciom.

Inicjatywa prezydenta ma na celu wzmocnienie roli rodziny w decydowaniu o wychowaniu dzieci.

Na podst. dorzeczy.pl/opr. Eugeniusz Onufyrjuk

Za:  http://xportal.pl/?p=37037

———————————————————–