27 Lipiec 2020

«Pojawiają się żądania: “Wy na Białorusi postępujcie w walce z koronawirusem tak, jak we Włoszech. Nie chcę, nie daj Boże, żeby na Białorusi powtórzyło się to, co we Włoszech”…»

 RAM          27 lipiec 2020

——————————

W związku z prośbami Czytelników bloga o podanie linka do oryginalnej wypowiedzi prezydenta Aleksandra Łukaszenki, zamieszczam tłumaczenie automatyczne informacji zamieszczonej 19 czerwca 2020 przez białoruską agencję BELTA, wraz z krótkim video jej towarzyszącym. 

Aleksander Łukaszenko o nałożeniu dodatkowych warunków na uzyskanie kredytu zagranicznego: “Nie będziemy tańczyć do niczyjej muzyki” – 19 czerwca 2020, Mińsk / Corr. BELTA /.

Dla Białorusi nie do przyjęcia są nałożone na nią dodatkowe warunki kredytowania zagranicznego, które nie dotyczą kwestii finansowej.

Taka opinia została wyrażona przez prezydenta Białorusi – Aleksandra Łukaszenkę podczas spotkania w sprawie środków wspierania gospodarki realnej przez system bankowy – informuje BELTA.

Aleksander Łukaszenko zapytał uczestników spotkania, jak wygląda kwestia udzielania pomocy zagranicznej Białorusi. „Czego żądają od nas nasi partnerzy? Stwierdzono, że Białoruś może otrzymać 940 mln dolarów w postaci tzw. szybkiego finansowania. Jak rozwiązać ten problem?” – zapytała głowa państwa.

Jednocześnie Łukaszenko podkreślił, że dodatkowe warunki, jakie nakłada się na kraj w trakcie kredytowania – warunki niedotyczące kwestii finansowej – są dla kraju nie do przyjęcia. 

„Pojawiają się żądania: Wy – jak mówią – na Białorusi postępujcie w walce z koronawirusem tak, jak we Włoszech. Nie chcę, nie daj Boże, żeby na Białorusi powtórzyło się to, co we Włoszech. Mamy nasz kraj i naszą, własną sytuację” – powiedział Aleksander Łukaszenko.

Zdaniem prezydenta, Bank Światowy jest zainteresowany doświadczeniami Białorusi w walce z koronawirusem. – “Jest gotów sfinansować nas dziesięciokrotnie więcej, niż zaoferował, za to, że skutecznie walczymy z tą chorobą. Poprosił nawet Ministerstwo Zdrowia o doświadczenie. A MFW nadal żąda od nas: kwarantanny, izolacji, godziny policyjnej. Co za bzdury?” – powiedział Prezydent. – “Nie będziemy tańczyć do niczyjej muzyki”. 

VIDEO: Łukaszenko o nałożeniu warunków wstępnych do uzyskania zagranicznych kredytów:“Nie będziemy tańczyć do niczyjej muzyki”

Лукашенкоонавязываниидопусловийдляполучениявнешнихкредитов: Мыниподкогоплясатьнебудем

https://youtu.be/gvEN6mGhhHs

Tłumaczenie automatyczne artykułu (kto zna białoruski, niech poprawi tekst):

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-o-navjazyvanii-dopuslovij-dlja-poluchenija-vneshnih-kreditov-my-ni-pod-kogo-pljasat-ne-budem-395403-2020/

Za: https://ram.neon24.pl/post/156710,lukaszenko-nie-bedziemy-tanczyc-do-niczyjej-muzyki

—————————————————

 

 

©RAM