28 Lipiec 2020

Aleksander Łukaszenka jako jeden z niewielu powiedział: NIE ! – światowym terrorystom

Aleksander Łukaszenka, prezydent Białorusi, popełnił ” straszny grzech” – jako jeden z niewielu na świecie, a w Europie praktycznie jako jedyny przywódca państwa, sprzeciwił się światowym złoczyńcom, terrorystom i kolonizatorom, którzy narzucając światu jarzmo pandemii przeprowadzili zamach na powszechnie cenione wartośći: godność ludzką, wolność osobistą i pracę, jako źródło dobrobytu i kształtowania cywilizacji ludzkiej. Gdy niemal wszyscy przywódcy państwowi milcząco przystali na zło, Aleksander Łukaszenka miał odwagę powiedzieć- NIE !

 https://www.youtube.com/watch?v=1eCMEsv44ho&feature=emb_logo

Aleksander Łukaszenka już od ponad dwudziestu lat zmierza w poprzek narzuconej krajom środkowo-wschodniej Europy „jedynej drogi społeczno-gospodarczego rozwoju”, za jaką euro-atlantyckie think tanki uznały tzw. wolny rynek, nie znający granic dla przepływu towarów, kapitału, ludzi i informacji. Te niby „wolne przepływy” winny mieć jednak swoich „administratorów” w postaci globalnych banków, różnego rodzaju funduszy i ponadnarodowych korporacji. Głównymi beneficjentami owych”przepływów” jak się okazało nie są suwerenne kraje i społeczności narodowe, ale stosunkowo nieliczne elity „anonimowych akcjonariuszy” i oligarchicznych  menedżerów. Społeczeństwa i indywidualne jednostki zamieniono w tzw. „kapitał ludzki” i poddano tresurze produkcyjnej, konsumpcyjnej i obywatelskiej.

Przedwolonorynkowy ład społeczny nazwano epietetem ” socjalizmu”, a wszelkie wspólnotowe formy społeczo-ekonomiczej kooperacji i redystrybucji dochodów, gwarantujące ład społeczny i eliminujące prymitywny darwinizm i egoizm społeczny – oetykietowano jeszcze dosadniejszym określeniem ” komunizm”.

Aleksander Łukaszenka, jako prezydent stosunkowo niewielkiego i niezamożnego kraju, nie tylko nie wpasował się w ten mechaniczy trend „wolnorynkowej” demokratyzacji i konsumpcjonizmu, ale i poprowadził swój kraj drogą stosunkowo stabilnego rozwoju gospodarczego i jednocześnie towarzyszącej temu rozwojowi opieki socjalnej państwa oraz dbałości o sferę edukacji i wychowania młodych pokoleń. Białoruski model społeczno-gospodarczy popadał w coraz większy konfliktnie tylko  z zachodnim modelem ” wolnorynkowo-demokratycznym”, ale i z ” liberalno-demokratyczno-oligarchicznym” modelem Federacji Rosyjskiej.

Obecnie, kiedy globalny kapitalizm zmierza w kierunek globalnego neofeudalizmu , w którym jednostki oraz szczególnie mali i średni przedsiębiorcy( duże firmy także zoraz bardziej) są poddawani coraz większej kontroli przez banki i  instytucje finansowe, włącznie  z kontrolą ich prywatności i swobody wyboru ekonomicznego, białoruski model społeczno-gospodarczy jest drzazgą w oku ” inżynierów społecznych” na Zachodzie i Wschodzie.

Rodzący się na naszych oczach neofeudalny kapitalizm, jako warunku swego powodzenia, wyumaga totalnej kontroli i efektywnej inżynierii społecznej. Ćwiczeniem do tego jest tzw. pandemia, czyli wywołany globalnie ( pod pretekstem zdrowotno-medycznym) stan, a wlaściwie proces, ograniczenia wolności osobistych,  swobód obywatelskich, swobodnego i racjonalnego gospodarowania, a wreszcie – ostatecznego zakwestionowania suwerenności polityczno-gospodarczej poszczególnych państw i poddania ich kontroli anonimowych, zakulisowych sił – ukrytych w cyberprzestrzeni i terroryzujących społeczeństwa za pomocą mediów.

Aleksander Łukaszenka jako jeden z niewielu powiedział: NIE !  – światowym terrorystom. Czy zapłaci za to bardzo wysoką cenę, czyli utraci prezydenturę? Czy wraz z nim przegra naród białoruski? Miejmy nadzieję, że nie. Zwycięstwo Aleksandra Łukaszenki w nadchodzących wyborach, w walce ze zmasowanym złem opłacanym przez zakulisowych terrorystów, będzie ważnym krokiem na drodze skutecznego oporu i zwycięstwa wolnych narodów nad globalnym neofeudalizmem.

PZ

——————————————–

Dodatek medialny:

Bardzo interesujący komentarz Plamena Paskowa m.in. 17:50 na temat udziału Polski. Paskow doskonale odróżnia poglądy Polaków od oficjalnych poglądów zupełnie niesuwerennej władzy w Polsce

Za: https://wps.neon24.pl/post/156729,a-lukaszenka-high-noon-a-d-2020

————————————————-