8 Sierpień 2020 

Obowiązkiem polskich patriotów i narodowców jest popieranie dążeń i aspiracji Białorusinów pod przywództwem A. Łukaszanki

Jutro wybory prezydenckie na Białorusi. Pomimo, że to wybory w kraju stosunkowo małym, pozornie bez większego znaczenia dla sytuacji politycznej i gospodarczej w Europie, jak i w świecie, to jednak wynik tych wyborów ma duże znaczenie dla krajów położonych zarówno na zachód, jak i na wschód od Białorusi.

Współczesny globalizm można sprowadzić do formuły 5D: denacjonaliazcja, dezindustrialiacja, depopulacja, dezinformacja, dehumanizacja. Na naszych oczach – wszelkimi siłami postkapitalistycznej, gloabalnej finansjery i psychopatycznych elit, które podjęły próbę sformatowania świata według scenariusza współczesnego feudalizmu – realizowane są dwa z ostatnich punktów formuły 5D.  Wbrew godności osoby ludzkiej i fundamentalnego prawa do życia, psychopatyczne, ludobójcze elity z wykorzystaniem współczesnych technologii medialnych, szantażu i korupcji zmierzają do złamania przyrodzonych praw człowieka i sprowadzenia narodów do formy bezwolnej, zastraszonej, sterroryzowanej masy ludzkiej, którą da się bez przeszkód zarządzać dla maksymalizacji zysków i władzy urojonych ” wybranych”.

Globalny plan złamania praw ludzkich i racjonalnej struktury społecznej rozpoczęto od wywołąnia chaosu w najbardziej konkurencyjnej, dla anglosasko-żydowskich elit, gospodarce, czyli w Chinach. Zainicjowany ” chiński efekt”wykorzystano dla celów szerszych, globalnych – wywołania kryysu ogólnoświatowego- i to nie tylko gospodarczego, ale społecznego, –  wręcz cywiliazacyjnego.

Nieoczekiwanie okazało się, że oprócz państw, które określono już wcześniej epitetem  ” wrogich cywiliazcji zachodniej”, czyli Korei Pn. i Iranu, jest kraj w środku Europy, którego przywódca wyłamał się z globalnego scenariusza szantażu pandemicznego. Tym  krajem okazała się mała Białoruś i jej prezydent Aleksander Łukaszenko. Przywódca Białorusi dopuścił się poza tym dodatkowych wielkich ” grzechów”, które grożą realną ” epidemią polityczną” na wschód i południe od granic Białorusi, tj, w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie.

Kiedy prezydent Rosji, W.Putin, ku zaskoczeniu wielu ( co bardziej poinformowani znawcy tematu i przenikliwi analitycy wewnętrznej sytuacji w Rosji dostrzegali to już od kilku lat ) wpisał się karnie w globalny scenariusz „pandemii”, to prezydent Białorusi wręcz przeciwnie, określił „pandemię”, nie jako problem medyczny, ale jako problem czysto polityczny i ekonomiczny.

A.Łukaszenko nie bacząc na medialno-polityczny globalny terroryzm , nie wstrzymał normalnego rytmu życia gospodarczego i publicznego; nie zamknął szkół, przedszkoli, teatrów, filharmonii, stadionów sportowych itd.;   nie zamknął cerkwi i kościołów i pozwolił na świętowanie Świąt Zmartwychwstania; jak co roku świętował z narodem Święto ludzi pracy 1 maja; jak co roku przeprowadził uroczyste obchody Dnia Zwycięstwa nad faszyzmem – tym bardziej symboliczne, że była to hucznie wcześniej zapowiadana w Rosji , 75 rocznica Zwycięstwa w Wojnie Ojczyźnianej, ocalającego świat słowiański ( w tym oprócz Rosji także Polskę , Białoruś, Ukraine i słowiańskie kraje bałkańskie) przed ostateczną zagładą i ludobójstwem; na koniec A.Łukaszenko jako odpowiedzialny mąż stanu postanowił wystartowac ponownie w wyborach prezydenckich i przeprowadzić swój naród i państwo przez decydujące lata chaosu światowego.  Przy tym prezydent Białorusi dał do zrozumienia, że przeciwnicy ” białoruskiego modelu społeczno-gospodarczego”, czyli po prostu niegdysiejszego modelu ustroju socjalistycznego (z niezbędnymi modyfikacjami zapewne koniecznymi ze względu na zmiany w otoczeniu polityczno-gospodarczym, ale także w aspiracjach i ambicjach społecznych)  istnieją już nie tylko na kapitalistycznym Zachodzie, ale i w ” liberalno-oligarchicznej Rosji.

Mówi się, że A.Łukaszenko popełnia błędy podobne do Janukowycza w latach 2013-2014. Każdy uczciwy analityk i osoba znająca realia białoruskie musi temu zaprzeczyć. To, że prezydent Białorusi podjął niebezpieczną walkę, to jest fakt, gdyż przeciwko niemu, przeciwko broniącemu swojej suwerenności i przyszłości narodowi białoruskiemu ( oczywiście tej jej patriotycnej, nie manipulowanej i nie skorumpowanej części) uruchomiono olbrzymie siły materialne i propagandowe. A.Łukaszenko w przeciwieństwie do byłego prezydenta Ukrainy nie handluje swoim krajem. Polityka wielowektorowa A.Łukaszenki jest póki co umiejętną polityką suwerenności państwa położonego w prowokowanej środkowo-europejskiej  strefie konfrontacji. Nie możemy zapominać, że nie tylko potencjalną, ale pewną ofiarą tej konfrontacji  będzie także Polska i Polacy.  Mamy zatem wspólne z Białorusią interesy stworzenia środkowo-europejskiej strefy pokoju i redukcji zbrojeń wbrew jastrzębiom  w USA i ich marionetkom w Polsce, Rumunii, na Ukrainie i na Litwie. W tej strefie winny uczestniczyć też Rosja( okręg kaliningradzki), Niemycy, Austria, kraje skandynawskie i kraje bałkańskie.

Jeśli A.Łukaszenko  nie zostanie zdradzony, i jeśli wygra wybory ( co jest najbardziej prawdopodobne, i czego należy mu życzyć), nie będzie to oznaczało zaprzestania prób wywołania majdanu i chaosu na Białorusi.

Obowiązkiem polskich patriotów i narodowców jest popieranie dążeń i aspiracji Białorusinów pod przywództwem A. Łukaszanki  do kontynuowania swojej drugi ku sewerenności i pomyślności. Polska nie powinna mieszać się do wewnętrznych spraw Białorusi. Spokój społeczny i ład polityczny u naszego wschodniego sąsiada stawarza warunki do wzajemnie korzystnej współpracy. A jeśli Polska pozbędzie się okupacji amerykańskiej i odsunie od władzy sprzedajne pseudoelity okrągłostołowe, to przyszłość ścisłych kontaktów polsko -białoruskich może być pomostem do dobrych stosunków z Rosją oraz na nowych zasadach  z Ukrainą – wolną od wpływów banderyzmu i przestępczej, żydowskiej oligarchii.

PZ

Dodatek medialny:

https://www.youtube.com/watch?v=51pzZzGTb2w&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=KOe8zxylynk&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=A4S-XFZwDAc&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=ly7tWl6Orrk&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4276&v=AqdhKfSeUNQ&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=HcKVkfaPa5Y&feature=emb_logo

Za: https://wps.neon24.pl/post/156896,wybory-na-bialorusi-wybor-miedzy-suwerennoscia-a-majdanem

————————————–