12 Wrzesień 2020

Żydowski wasal, premierem rządu w Polsce – za zdradę Polski i Narodu polskiego pod Trybunał Stanu! – AD

160 mln zł z budżetu na wolne i uczciwe media

Nadzwyczajna hojność premiera polskiego rządu, Mateusza Morawieckiego, w stosunku do obywateli Białorusi uzasadnia żądanie Polaków wobec własnego rządu o respektowanie naszych praw w państwie polskim. Ewentualna odmowa ze strony premiera polskiego rządu musiałaby być traktowana jako jawnie antypolski akt i lekceważenie przysięgi konstytucyjenej, w brzmieniu: Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. 

Łódź-Warszawa, 12 września 2020 roku

LIST INTENCYJNY

skierowany do polskich organizacji, mediów elektronicznych, wydawców prasy i książek o tematyce społeczno-politycznej, gospodarczej, kulturalnej i edukacyjnej; do ludzi nauki i sztuki, nauczycieli, twórców, dziennikarzy, publicystów; wszystkich osób związanych zawodowo lub społecznie z wiedzą, edukacją i wychowaniem młodego pokolenia Polaków; do wszystkich tych środowisk, które zaangażowane są  kształtowanie świadomości narodowej i zachowań obywatelskich Polaków, a którzy traktowani są przez obecny system i instytucje władzy państwowej jako NIEOBECNI.

SZANOWNI ADRESACI,

Na konferencji prasowej po spotkaniu pana premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, w dniu 26 sierpnia 2020 r., poświęconego sytuacji na Białorusi, padły z ust premiera znamienne zdania. Premier w odpowiedzi na pytania dziennikarzy stwierdził, że „ obecnie polski rząd ponad 40 mln złotych kieruje „ na wolne media … na uczciwy, wolny przekaz, który dociera do społeczeństwa białoruskiego”:

https://wyborcza.pl/7,82983,26241353,sytuacja-na-bialorusi-premier-morawiecki-po-spotkaniu-z-przedstawicielami.htmlkońcowe minuty konferencji, odpowiedzi na zadawane pytania).

W chwili obecnej liczba mieszkańców Białorusi wynosi ok. 9,5 mln osób, a liczba ludności w Polsce ok. 38 mln osób. Nie omieszkamy zauważyć, że podstawowym adresatem wydatków z budżetu państwa polskiego winni być obywatele Polski, a w tym konkretnym wypadku, parafrazując słowa premiera Morawieckiego, „ polskie wolne media”, a zatem środki winny być kierowane „ na uczciwy , wolny przekaz, który dociera do społeczeństwa polskiego”.

Na zasadzie prostego, uczciwego parytetu – choć należałoby się spodziewać nawet, że obowiązek względem państwa i społeczeństwa, którego jest się premierem wskazywałby na zasadność większych nakładów na potrzeby społeczeństwa własnego państwa niż obcego- domagamy się od premiera rządu polskiego zagwarantowania w budżecie państwa na 2021 rok środków, oraz realnej ich wypłaty, w kwocie 160 mln złotych, na rzecz „Fundacji Wolnych i Uczciwych Mediów”.

„Fundacja Wolnych i Uczciwych Mediów” będzie instytucją skupiającą niezależne – od rządu i samorządów lokalnych oraz podmiotów zagranicznych i ponadnarodowych,- inicjatywy medialne i wydawnicze, których celem jest rzetelna i prawdziwa informacja i edukacja społeczeństwa polskiego dotycząca bieżących i historycznych wydarzeń z zakresu polityki, gospodarki, kultury, wszelkich form aktywności społecznej Polaków na terenie własnego kraju i zagranicą oraz dokumentowanie, komentowanie i twórcze przetwarzanie wymienionych aspektów cywilizacyjnych w odniesieniu do Polski i świata.

Członkowie „Fundacji Wolnych i Uczciwych Mediów” deklarują i poddają się dobrowolnej weryfikacji rzetelności składanych przez siebie deklaracji, że nie korzystali i nie korzystają do tej pory ani z państwowych bądź samorządowych środków krajowych, ani z prywatnych lub publicznych funduszy lub fundacji zagranicznych – dotyczących finansowania lub wsparcia ich działalności w postaci kapitałowej, wsparcia technicznego, bądź opłaty kosztów osobowych z tytułu wykonywanej pracy, w tym także doradztwa i konsultingu w branży informacyjnej, medialnej i wydawniczej.

W zakres wyżej wymienionych środków nie wchodzą kwoty w postaci publicznych zbiórek, w tym także za pośrednictwem specjalnych procedur crowdfunding i zbiórek internetowych.

Osoby i organizacje akceptujące ideę „Fundacji Wolnych i Uczciwych Mediów” wystąpią do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o zagwarantowanie w budżecie państwa stosownej kwoty 160 mln złotych oraz zapewnienie jej wpłaty na konto bankowe Fundacji.

Założyciele Fundacji powołają Radę Powierniczą i Zarząd „ Fundacji”, które administrować będą zgodnie z zasadami profesjonalizmu i etyki otrzymaną z budżetu państwa subwencją w kwocie 160 mln zł rocznie ( waloryzowaną corocznie zgodnie ze wskaźnikiem inflacji), dbając jedynie o stronę finansowo-prawną bez prawa do narzucania światopoglądu, programu politycznego, struktur organizacyjnych, władz i zasad funkcjonowania podmiotów lub osób prywatnych popierających ogólną ideę „ Fundacji Wolnych i Uczciwych Mediów”.

Szanowni Państwo,

Jeśli uznacie, że wyrażone w powyższym Liście Intencyjnym myśli Was przekonują i wynikają także z Waszych doświadczeń i z Waszych potrzeb, to prosimy o kontakt w celu uzgodnienia wspólnego spotkania i powołania grupy roboczej, której celem będzie ustalenie zasad statutowych i powołanie Fundacji.

Lista sygnatariuszy:

1. Redakcja grupy medialnej WPS Production ,

adres strony internetowej: wiernipolsce1.wordpress.com

osoby do kontaktu:

Paweł Ziemiński, zieminskipawel@gmail.com
Dariusz Kosiur,    rzeczpospolita1000@interia.pl
Andrzej Skorski,  swiatowid4@o2.pl

https://www.youtube.com/watch?v=-P3kw6UYiSQ&feature=emb_logo

Za:  https://wps.neon24.pl/post/157561,fundacji-wolnych-i-uczciwych-mediow

————————————————————