2 Listopad 2020

Poprzez chaos do totalitaryzmu

Upłynął tydzień od sobotnich protestów w Warszawie, 24 października 2020 r., przeciwników polityczno-medycznej psychodelii pod hasłem Covid-19, poprzez trwające i narastające protesty wokół  orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – niewątpliwie sprokurowane przez PiS i służące wywołaniu chaosu społecznego. Zbieżność obu protestów nie jest przypadkowa i zapewne jest częścią scenariusza, który ma uzasadniać wprowadzenie stanu wyjątkowego.

Analizując na chłodno realizowany scenariusz należy zadać sobie pytanie czemu miałby służyć stan wyjątkowy? Powodów jest zapewne kilka.

1.Rząd nie radzi sobie z narastającymi problemami gospodarczymi i społecznymi i działając według starej zasady „dziel i rządź” skłóca wzajemnie różne grupy społeczne, wykorzystując mechanizm wypalania energii społecznej i niezadowolenia w bezefektywnych i wzajemnie wyniszczających się działaniach kontestatorow. Tym samym zyskuje czas na działania tymczasowe, korumpowanie różnych grup społecznych i uzależnianie ich od decyzji ośrodka władzy. Zyskuje także czas na niejawne dla społeczeństwa, i odwracające jego uwagę, operacje ekonomiczne służące przejmowaniu majątku narodowego przez zagraniczne grupy finansowo-biznesowe. Dotyczy to zasobów naturalnych, własności gruntów ( zarówno rolnych, jak i inwestycyjnych), konsolidowania spółek skarbu państwa z jednoczesną opcją na ich ostateczne przejęcie: sektor paliwowy, energetyczny, hutniczy, chemiczny, gospodarka wodna.

2.Rząd będący narzędziem w rękach światowego lobby żydowskiego stara się stworzyć w osłonie stanu wyjątkowego warunki dla przyjęcia ewentualnej dużej imigracji żydowskiej na wypadek globalnego kryzysu polityczno-gospodarczego wywołanego destabilizacją USA po wyborach prezydenckich, czego skutki mogą wpłynąć na zagrożenie bezpieczeństwa pobytu ludności żydowskiej w jej dotychczasowych miejscach zamieszkania, tak w USA, jak i na Bliskim Wschodzie, a nawet w Europie Zachodniej. Czasowym rozwiązaniem, akceptowanym przez głównych światowych graczy politycznych, może być realizacja koncepcji Międzymorza, jako miejsca osiedlenia dużej części diaspory żydowskiej.

3.Rząd w Polsce, jak większość rządów na świecie, realizuje w trybie przyspieszonym scenariusz psychopatycznych elit NWO dążących do wymuszonego wprowadzenia w atmosferze psychozy pandemicznej Nowego Porządku Świata oparego na wszechobecnej cyfryzacji  gospodarki i społeczeństwa, włącznie z dehumanizacją istoty ludzkiej poprzez ingerencję w jej strukturę biologiczną i intelektualno-świadomościową. Polacy jako społeczeństwo o dosyć jednorodnej strukturze narodowościowej i ciągle silnych tradycyjnych wartościach kulturowych mogą być jednym z głównych obiektów ataku w Europie ze strony globalistycznych psychopatów. Skłócenie społeczeństwa, zniszczenie jego ewentualnej zdolności do kooperacji i solidarności, a tym samym do samoobrony, jest pilnym celem krótkookresowym. Długookresowym celem jest depopulacja Polaków oraz rozmiękczenie ich jednorodności narodowościowej.

PZ

    

Takie środki przeznacza państwo na ochronę domu ” zwykłego posła”, a obecnie już wicepremiera J.Kaczyńskiego, który nota bene zapewne przebywa w tym czasie, w innym miejscu

za: https://codzienny24.pl/wideo-starcia-demonstrantow-z-policja-uzyto-gazu-i-sily-fizycznej

Redakcyjny komentarz do wydarzeń podajemy tym razem w innym formacie niż zazwyczaj, z tego względu , że YouTube zablokował nam możliwość umieszczenia tego materiału w swoim serwisie. Na razie nie wiemy, czy jest to stała blokada, ze względu na globalistycznie zaciskaną pętlę,  czy czasowe utrudnianie nam działalności. Będziemy musieli wyciągnąć odpowiednie wnioski, gdyż z samowolą  YouTuba, jako instrumentu w rekach globalistów, nie jesteśmy w stanie walczyć wobec niesuwerennego statusu Polski.

https://www.bitchute.com/video/v9n7A0p0ZUw0

Więcej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/11/02/rzadowe-prowokacje-i-grozba-totalitaryzmu/

Za: https://wps.neon24.pl/post/158615,rzadowe-prowokacje-i-grozba-totalitaryzmu

——————————————————