7 Grudzień 2020

Janusz Sanocki dziennikarz, samorządowiec, polityk.
Urodził się 5 marca 1954 w Nysie. W 1973 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Nysie a następnie w 1979 r. AGH w Krakowie.

Żonaty – żona Elżbieta. Ojciec trzech córek.

Od 1977 był działaczem Duszpasterstwa Akademickiego w Krakowie oraz kolporterem wydawnictw niezależnych.

W 1980 należał do założycieli NSZZ Solidarność w Nysie. Kierował MKZ Ziemi Nyskiej, był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów związku w Gdańsku.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 został internowany, przebywał w obozach internowania w Opolu, Grodkowie, Kamiennej Górze, Głogowie, Nysie, Uhercach. Wydał płytę, wspomnienia z internowania „ Za kolczastym murem” – zbiór oryginalnych pieśni internowanych.

Zwolniony 10 grudnia 1982, zaangażował się w podziemną działalność wydawniczą i samokształceniową.

W 1985 za działalność opozycyjną kolejny raz aresztowany, skazano go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

W 1986 inicjował powstanie jawnej regionalnej struktury związkowej – Tymczasowej Rady Regionalnej NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. W 1989 brał udział w obradach Okrągłego Stołu w zespole polityki mieszkaniowej, w tym samym roku w okresie wyborów współorganizował kampanię „Solidarności” w województwie opolskim (jako wiceprzewodniczący wojewódzkiego KO). Później wycofał się z działalności związkowej.

W 1990 utworzył nyski Komitet Obywatelski, który wygrał pierwsze wybory samorządowe w Nysie.

W 1993 założył lokalne stowarzyszenie Liga Nyska. Od 1995 był związany z organizacjami działającymi na rzecz JOW. Twórca i redaktor naczelny tygodnika Nowiny Nyskie.

W 2000 został wybrany na prezesa Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „JOW”. Pełnił tę funkcję do 2008. Od 1994 do 2006 był radnym rady miejskiej w Nysie, a w latach 1998–2001 sprawował urząd burmistrza Nysy.

W 2006 został wybrany do rady powiatu nyskiego. Od listopada 2006 do marca 2007 był członkiem jego zarządu. W wyborach samorządowych w 2010 i w 2014 uzyskiwał reelekcję do rady powiatu z listy Ligi Powiatu Nyskiego.

W 2012 r. zaangażował się w budowę Ruchu Oburzonych, który później przekształcił się w Ruch Pawła Kukiza.

Ruchowi Kukiza oddał serce i czas. Był wulkanem pomysłów politycznych. Do klubu parlamentarnego K’ 15 nie został jednak przyjęty, choć włożył w jego tworzenie najwięcej pracy.

W 2015 r. został posłem na Sejm RP z okręgu opolskiego z list Kukiz’15. Przez całą kadencję do 2019 r. był jednak posłem niezależnym.

W 2019 r. założył niezależny Komitet Wyborczy „Przywrócić Prawo” z którego bezskutecznie kandydował do Senatu RP.

Był przez całe życie obrońcą praw człowieka.

Walczył o wolną Polskę, sprawiedliwą ordynację wyborczą i prawo obywateli do sprawiedliwego procesu. Jako jeden z nielicznych wygrał dwie sprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

W ostatnim okresie życia Prokuratura rejonowa w Opolu oskarżyła go o nie popełnione przestępstwo. Czekał go kolejny proces i walka o swoją niewinność. Nie doczekał jej.

Za swoją działalność odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Autor lub współautor książek: „WoJOWnicy”, „Za oknem mur, kolczasty drut”, „Kulisy polskiej demokracji – Obywatel wobec systemu”.

Ostatnim jego projektem w 2020 r. to pomysł współpracy organizacji i osób pokrzywdzonych przez organy państwa z Koalicją Polską, której był gorącym zwolennikiem. Niestety nie doczekał już dnia sformalizowania tej współpracy.

Zmarł 7 grudnia 2020 r. na dzień przed podpisaniem porozumienia organizacji pokrzywdzonych z Koalicją Polską.

Z Januszem Sanockim poznałem się w trakcie protestu w Warszawie w obronie żołnierzy z Nangar Khel. Od tego czasu razem aż do jego śmierci prowadziliśmy walkę o prawa człowieka. Byliśmy jak bracia. Nigdy przy jego energii i woli walki nie pomyślałem, że to ja będę na jego pogrzebie.

Janusz do zobaczenia w innym świecie.

Cześć Jego pamięci.

Kondolencje dla całej Jego rodziny.

Jerzy Jachnik


Posłuchajcie człowieka ( Janusza Sanockiego), którego wielu nie doceniało:

Źródło: Jerzy Jachnik na FB, 7 grudnia 2020.


Od red. PCO:

Tą drogą składamy wyrazy współczucia Rodzinie, Przyjaciołom i Znajomym ś.p. Janusza Sanockiego.
Niech spoczywa w pokoju ….

https://www.polishclub.org/2020/12/07/janusz-sanocki-5-03-1954-7-12-2020-wspomnienie/

—————————————————