22 Styczeń 2021 

Sąd Najwyższy podcina obywatelski projekt „Stop LGBT”. Za rzekomy błąd proceduralny

„Władza nie mogła znaleźć błędów merytorycznych w projekcie Stop LGBT, więc nagina prawo, aby nie poddawać go pod głosowanie” – tak sytuację utopienia przez sąd projektu za rzekomy błąd proceduralny komentuje Fundacja Życie i Rodzina. 

Co się wydarzyło? Kiedy podpisy obywateli podpierające projekt zostały pozytywnie zweryfikowane przez Kancelarię Sejmu, Marszałek uznał, że zgłoszony projekt jest niemożliwy do rozpatrzenia. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej złożył na tę decyzję skargę do Sądu Najwyższego. Ten orzekł, że skarga na decyzję Marszałka Sejmu wpłynęła po terminie. W komunikacie SN można przeczytać, że zdaniem sądu, skarga kasacyjna wpłynęła z uchybieniem czternastodniowego terminu przewidzianego w ustawie na zaskarżenie postanowienia Marszałka Sejmu.

„Tymczasem skargę nadano w urzędzie pocztowym w terminie. Powszechnie znana i stosowana w postępowaniu przed sądami jest zasada, że to data nadania listu jest jednocześnie datą doręczenia” – podkreśla Fundacja. Jak dodaje, wydaje się więc, że podany powód jest jedynie pretekstem do tego, aby rządzący nie musieli zajmować się niewygodnym dla nich tematem. Trzeba dodać, że dwóch sędziów SN złożyło zdanie odrębne do tego wyroku. 

„Poszukiwanie wymówek, szczególnie tak absurdalnych, żeby nie zajmować się projektem, pokazuje, że był on poprawny merytorycznie i złożony prawidłowo. Sąd nie obalił argumentacji zawartej w skardze, zamiast tego posunął się do naginania prawa” – komentuje Fundacja i zapewnia, że projekt Stop LGBT i tak znajdzie się w Sejmie – na wiosnę zbiórka podpisów zostanie przeprowadzona ponownie.

– To skandal, że głos 200 tysięcy obywateli jest ignorowany. Władza, która pozornie deklaruje przywiązanie do wartości rodzinnych, robi wszystko, aby nie zajmować się projektem, który ma te wartości chronić i bronić Polaków, szczególnie dzieci, przed demoralizacją – mówi Krzysztof Kasprzak, pełnomocnik inicjatywy.

Obywatelski projekt ustawy „Stop LGBT” ma na celu wprowadzenie gwarancji faktycznej ochrony małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa. Robi to poprzez eliminację z przestrzeni publicznej zgromadzeń negujących te podstawowe wartości. Jak wskazuje Fundacja, tego rodzaju wydarzeniom wielokrotnie towarzyszyły ekscesy o charakterze ekshibicjonistycznym oraz liczne profanacje, np. Mszy Świętej, obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, wulgarne przedstawienia postaci Jezusa i Maryi, szyderstwa i ataki na kler i świeckich katolików. Zaś każdy marsz LGBT niósł z sobą podziały, prowokacje i destabilizację sytuacji społeczno-politycznej.

Źródło: lgbtstop.pl, zycierodzina.pl

MA

Za: https://www.pch24.pl/sad-najwyzszy-podcina-obywatelski-projekt-stop-lgbt–za-rzekomy-blad-proceduralny,81497,i.html


————————————————