23 Styczeń 2021

Pandemia Covid – to Globalna Inkwizycja. Uniwersalnym narzędziem kontroli ludzkości w przysłości – będą szczepionki przyszłości.

Wstęp:

Świat dzisiejszej rzeczywistości – jest światem pieniądza. Przynajmniej i jeszcze narazie.

Świat dzisiejszy kontrolują i zarządzają ludzie, którzy mają właściwie, wyłączne prawo do emisji, drukowania i dystrybucji – tego uniwersalnego narzędzia… jakim jest pieniądz.

Nie jest to chyba dla nikogo żadną, wielką tajemnicą; tak w pewnym sensie jest, dzieje się zresztą – już od końca XIX wieku…Ale…

Powoli jednak nadchodzą zmiany, będące konsekwencją, niewyobrażalnego wprost rozwoju myśli ludzkiej.

Kreacja rozmaitych, nowych technologii przekazu informacji i powszechnej telekomunikacji oraz planowane zastosowanie aplikacji sztucznej inteligencji, (jak wielu innych technologii przyszłości), powoduje, że … pieniądz obecnie traci na wartości, szczególnie – jako narzędzie globalnej kontroli.

Cały świat, wchodzi dziś w system transakcji bezgotówkowych – pieniądz staje się narzędziem wirtualnym. Ale to etap przejściowy (przysłowiowe łatanie dziurek w całym), wszystko po to, aby jak najdłużej i możliwie najlepiej, nadal jeszcze… utrzymywać kontrolę nad ludzkością…

Ponieważ światu, grozi także przynajmniej„teoretyczne” niebezpieczeństwo przeludnienia (zawsze łatwiej jest kontrolować ograniczony rozwój) – zaistniała konieczność inwencji nowego narzędzia kontroli nad ludzkością.

Wielkie, genialne mózgi Elit Ludzkości naszego świata, zdecydowały więc, że … takim uniwersalnym narzędziem kontroli ludzkości w przyszłości – będą szczepionki przyszłości.

Szczepionki, które będą kontrolować:

– całe życie człowieka/wszystkich ludzi. Od dnia narodzin – do śmierci (to też będzie pod kontrolą).

– wszystkie procesy rozwoju oraz wszelkie parametry istnienia, każdego człowieka.

W rezultacie wszyscy, obecnie jesteśmy (biernymi) świadkami – Globalnej Inkwizycji.

Inicjatorzy/Liderzy całej głobalnej akcji, tymczasowo, oczywiście działają w tajemnicach ukrycia.

Ich argumentacja i powody takich działań – nie są, może jeszcze do końca poznane i jednoznaczne, ale … strategiczny. końcowy cel działań obecnych Inkwizytorów (Samozwańczych Elit Ludzkości), moim zdaniem – nie budzi już żadnej wątpliwości.

Samozwańcze Elity Ludzkości prowadzą wojnę przeciwko ludzkości, której celem jest ostateczne przejęcie globalnej kontroli nad światem, obecną cywilizacją. Nad każdym, żyjącym człowiekiem.

Pandemia Covid i szczepionki przeciwko koronawirusowi – są (w wielkim skrócie) stosowaną na tej wojnie – Biologiczną Bronią Masowej Zagłady Demokracji – Narzędziami Przejęcia Kontroli.

Pandemia Covid-19; jest medialną przykrywką tych działań, wykreowaną w celu przeobrażenia globalnej opinii publicznej i globalnej akceptacji, wprowadzenia na światowy rynek kolejnych, nowych narzędzi Globalnej Kontroli nad ludzkością przyszłości.

Poprzez użycie tych właśnie narzędzi, będzie można kontrolować dosłownie i dokładnie wszystko – w tym również np. liczbę ludności świata – zależnie od potrzeb czasów w przyszłości. Człowiek i ludzkość – stanie się całkowitym niewolnikiem – Liderów Świata Przyszłości. Dla przypomnienia, kilka szczegółów z poprzednich artykułów.

1. Pandemia Covid – to celowo, medialnie wykreowana „pandemia strachu”, która przy pomocy „rozmaitych organizacji światowych (WHO, ONZ) oraz asyście wielu autorytetów medycznych i biznesowych; stała się już całkowicie, powszechnie akceptowalnym faktem życia i rzeczywistości.

Przez najbliższe dziesięciolecia, nad światem będą szalały, kolejne Pandemie mutacji wirusowych. Wszystko jest i będzie robione po to, aby wprowadzić na globalny rynek medyczny – rozmaite i nowe narzędzia kontroli, codziennego życia każdego człowieka (ludzkości).

Kreacja Pandemii Covid-19, była konieczna, aby przekonać Rządy i Administracje państw, oraz większość ludzkości, o najbardziej logicznej i akceptowalnej formie profilaktyki, przeciw infekcji Covid – czyli szczepionek, które w najbliższej przyszłości będą uniwersalnym narzędziem kontroli.

2. Szczepionki, będą „serwowane” każdego roku – obowiązkowo, wszystkim obywatelom naszego świata. Oczywiście, oficjalnym i głównym powodem „globalnych inokulacji” (szczepień), będzie ochrona życia każdego człowieka przed rozmaitymi, śmiertelnymi infekcjami, kolejnych mutacji wirusów.

Z tak oczywistym faktem NIKT … nie może przecież sensownie dyskutować … ani walczyć. Wszystko jest przecież robione – dla dobra i przyszłości ludzkości…

Nie mówi się tego oczywiście głośno ale … tak przy okazji …

Poprzez rozmaite dodatki, wprowadzane do szczepionek Nowej Ery, w zależności też od potrzeb – „Chipy” applikacje AI; „nanocząsteczki”, głównym zadaniem szczepionek – będzie globalna i stała kontrola nad każdym obywatelem i istnieniem naszego głobu – już w najbliższej przyszłości.

Ludzie, którzy nie wyrażą zgody na coroczną szczepionkę, zostaną wykluczeni z normalnego życia na ziemii – skazani na: całkowitą izolacje, obozy koncentracyjne – i stopniowe uśmiercanie. No ale, przecież życie człowieka – nie ma większego znaczenia. Najważniejsze są statystyki!

Oczywiście jest dziś coraz więcej innych, rozmaitych narzędzi kontroli życia i śmierci, w rękach Liderów ludzkości. (Broń neutronowa; aplikacje i narzędzia bio-neurotechnologii itd). Technologie zabijania, bardzo szybko się współcześnie rozwijają…ale są to bronie „obosieczne”.
Wszyscy WIELCY świata tym dysponują; ich zastosowanie może być też trudne „ideologicznie” – do globalnej akceptacji przez myślącą część ludzkości. Natomiast…szczepionki … to inna sprawa.

Obecnie, niemal każde laboratorium biochemiczne, potrafi produkować wiele rozmaitych toksyn i wirusów, (które można dowolnie zmieniać czyli mutować), na które nie ma i nie będzie w czasie żadnych leków –
ani oczywiście żadnej “gotowej” szczepionki. Dlatego też, konieczna będzie kontynuacja Pandemii Strachu.

Fakty, że szczepionki w sumie (oraz głównie z powodu ciągłej zmienności patogenów wirusów) – są mało skuteczne oraz mogą też powodować – rozmaite, wielce niepożądane efekty uboczne – to w sumie okoliczności mało istotne – a w pewnym sensie nawet … może korzystne. Trzeba będzie je bowiem wstrzykiwać – każdego roku. Już – bez żadnej dyskusji społecznej.

Pandemia Covid-19 – to w sumie „Mydło – na oczach ślepoty i głupoty ludzkiej”!

Szczepionki to idealna i powszechnie już akceptowalna Biologiczna Broń Masowej Zagłady oraz globalnej kontroli nad ludzkością.

Wszystko jest już jasne i oczywiste. Wszystko tylko i wyłącznie – „Dla Dobra Ludzkości”.

Dr Ryszard Opara

Za: https://ryszard-opara.neon24.pl/post/159961,szczepionki-narzedzia-globalnej-kontroli-epilog

———————————————————————-