22 Luty 2021

Według stanu na 1 lutego 2021 roku w policji brakuje 5,7 tys. funkcjonariuszy.

Zdanych podanych przez wielkopolski oddział NSZZ Policjantów wynika, że 1 lutego 2021 roku w policji brakowało 5757 funkcjonariuszy, niemal 700 mniej niż 1 grudnia 2020 roku. 

Od początku roku do 1 lutego ze służby odeszło 455 funkcjonariuszy – w tym okresie roku ze służby zawsze odchodzi najwięcej mundurowych, głównie tych, którzy zdecydowali się skorzystać ze swoich emerytalnych uprawnień. W tym samym czasie przyjęto 105 osób.

Jak zaznaczył w rozmowie infosecurity24.pl komendant główny policji – gen. insp. Jarosław Szymczyk – stan kadrowy w formacji to jeden z tematów, który spędza policji sen z powiek. Kluczowe jest przyjmowanie nowych funkcjonariuszy do służby oraz zatrzymanie w niej najbardziej doświadczonych policjantów.

Szef formacji przypomniał, że w latach 1990-1991, do policji przyjęto łącznie ponad 20 tys. funkcjonariuszy, którzy teraz osiągają pełne wysługi emerytalne. „2021 rok jest więc naprawdę bardzo ważny pod względem kadrowym, pod względem tego, ilu funkcjonariuszy uda nam się przyjąć do służby i ilu z tych, którzy osiągnęli pełne prawa emerytalne, uda nam się przekonać do pozostania w formacji” – podsumował komendant. 

W październiku informowaliśmy o poważnych brakach kadrowych policji. W samej komendzie stołecznej policji brakowało wtedy 1231 policjantów. Był to najwyższy poziom nieobsadzonych etatów od ponad 10 lat, stanowiący 14 proc. całości.

W kwietniu pisaliśmy o znacznym wzroście wakatów w policji w 2020 roku. Na koniec  31 grudnia 2019 roku brakowało 4461 funkcjonariuszy, natomiast po trzech miesiącach nieobsadzonych było już 6865 – zgodnie z danymi z 1 kwietnia 2019 roku, w całej Polsce mundurowych wakatów w Policji było wtedy 5670. W samym marcu br. odeszło 2242 funkcjonariuszy. W styczniu 27, w lutym 543.

Od tego czasu do października tylko nieznacznie wzrosła liczba wakatów w warszawskiej policji – dane z kwietnia mówiły o 1206 nieobsadzonych stanowiskach. Również w całym kraju liczba wakatów wzrosła nieznacznie. Według stanu na 1 września 2020 r. w Policji służyło 95 614 policjantów,  a liczba wakatów wynosiła wtedy 7695. 

Na zmniejszenie się atrakcyjności pracy w policji wpłynęła jej aktywność w czasie pandemii koronawirusa. Wojciech Kawa, ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii, były z-ca komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu ds. kryminalnych, ocenia w swojej analizie, że „miała być Policja 2.0, a jest Milicja 2.0”. W pewnym zakresie policja się cofnęła do minionej epoki, chodzi o stosowanie środków przymusu bezpośredniego, niestosowanie zasad etyki zawodowej oraz sposób komunikowania się ze społeczeństwem – tłumaczy ekspert.

W 2019 roku Rzeczpospolita informowała, że nawet 10 tys. policjantów w latach 2020-2021 może zrzucić mundnur, w związku z wysłużeniem wystarczającej ilości czasu, co uprawnia ich do najwyższych uprawnień emerytalnych, czyli pobierania emerytury w wysokości 75 proc. uposażenia.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło w poprzednim roku przedemerytalny dodatek motywacyjny, który ma zatrzymać w szeregach służby mundurowych ze stażem powyżej 25 lat. W przypadku pozostania w policji otrzymają oni świadczenie w wysokości 1500 złotych brutto. Natomiast po 28,5 latach służby wzrośnie ono do 2500 złotych brutto.

Kresy.pl / infosecurity24.pl

Za: https://kresy.pl/wydarzenia/wysoka-liczba-wakatow-w-policji/

————————————————–