23 Marzec 2021 

Zazwyczaj występujemy jako krytycy ” dzieła”  Tadeusza Rydzyka, ale nie jesteśmy fundamentalistami i kiedy są powody, to propagujemy treści warte obecności w świadomości współczesnych Polaków, pomimo miejsca ich głoszenia.  Niewątpliwie wystąpienie dr Grzegorza Osińskiego w trakcie niedawnego sympozjum ” Oblicza przemian cywilizacyjnych” ( Toruń, 13 marca 2021 r.) zasługuje koniecznie na jak najszersze rozpowszechnienie oraz  na pilne wyciągnięcie praktycznych wniosków z treści tego wystąpienia.

PZ

W powyższym materiale ” niewidzialna ręka cenzury”  wycięła  kilka ostatnich minut z wystapienia dr  G. Osińskiego, więc daję całość pod innym linkiem.

Należy  oglądać od 3:59:30 do 4:45:45

Od redakcji:

Grzegorz Osiński (ur. 1967 w Toruniu) fizyk kwantowy, informatyk, kognitywista. Absolwent Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika gdzie w 2000 roku obronił pracę doktorską.  W latach 2001 -2002 stypendysta w projekcie COCOMO realizowanym w Technical University w Kaiserlautern natomiast w latach 2002-2003 stypendysta National Research Council w laboratoriach NASA/JPL w Pasadenie w Kalifornii. Obecnie pełni funkcję kierownika Instytutu Informatyki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Naukowo zajmuje się analizą nieliniowych modeli chaotycznych w naukach medycznych i psychologii eksperymentalnej. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących zastosowania algorytmów numerycznych w badaniach eksperymentalnych mózgu. Obecnie zajmuje się kognitywnymi zagadnieniami percepcji w odbiorze komunikatów wizualnych. Współpracował z zespołem prof. Włodzisława Ducha w projektach dotyczących badania dynamiki systemów neuronalnych oraz symulacji korelatów neuronalnych. Autor i współautor popularnych interdyscyplinarnych pozycji książkowych m.in. „Neurologia kliniczna w praktyce. Homeostat mózgu”, „Chaos w głowie. Mózg i życie” oraz „Pień mózgu – oś życia”. Współautor portalu Wizualizacja informacji oraz Transhumanizm. Spotkajmy się w przyszłości. Parametryzacja publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym dostępna w bazach danych:

Wybrane publikacje naukowe:

Osińska V., Osiński G., Kwiatkowska A.B  „Visualization in Learning: Perception, Aesthetics and Pragmatism” in book Big Data: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Publisher: IGI Global, Editors: IGI Global, 2016

Osiński G Kognitywne aspekty komunikacji wizualnej in book: Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy, UMK, Editors: Kowalska Małgorzata, Głowacka Ewa, pp.69-83, 2013

Szelag, E., Dreszer, J., Lewandowska, M., Medygral, J., Osinski , G., & Szymaszek, A.
Time and cognition from the aging brain perspective. in book . Personality from biological,
cognitive, and social perspectives. New York: Eliot Werner Publications, Inc. 2010.

W. Duch, W. Nowak, J. Meller, G. Osinski, K. Dobosz, D. Mikolajewski, G.M. Wojcik, Computational Approach to Understanding Autism Spectrum Disorders, Computer Science 14 (2) 2012.

R. Mazur, G. Osiński, Małgorzata Świerkocka-Miastkowska, G. Mikolaiczik, R. Princ, T. Pałka. Evaluation of the dynamics of energetic changes in the brain stem respiratory centre in the course of increasing disorders of consciousness,  Act. Nerv. Super. Rediviva 2009; vol. 51, nr 1/2, s. 69-72.

J. Dreszer, E. Szeląg, G. Osiński, D. Górski, General intelligence and temporal control of motor tasksActa Neurobiologiae Experimentalis, 67, 2007, 322.

Swierkocka-Miastowska M., Osiński G., Nonlinear Analysis of Brain Spirography Signals – The Way to New Non-Invasive Diagnostic Tool Cerebrovascular Diseases, 23, 2007, 138-139.

Wybrane publikacje popularnonaukowe:

G.Osiński Wizualizacja informacji. Badanie struktur informacji w poszukiwaniu prawdy., Fides Ratio et Patria, Studia toruński, 3/2015

G.Osiński, V.Osińska Wizualizacja jako narzędzie badawcze historyka. W poszukiwaniu korzeni patrona 70 –letniego uniwersytetu. EBiB, 1 (155)/ 2015

Szeląg  E.,  Szymaszek  A., Mędygrał  J., Dreszer J., Lewandowska M., Bednarek D., Trzęsowska-Greszta E.,  Osiński G.  Czy zegar mózgowy zawsze tyka w jednakowym rytmie: rola różnic indywidualnych w przeżywaniu czasu. In book: Życie na czas perspektywy badawcze postrzegania czasu. PWN, Warszawa 2010

Za: http://wizualizacjainformacji.pl/gos.html

Za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2021/03/22/oblicza-totalitaryzmu-i-transhumanizmu-krzemowej-doliny/

—————————————————