11 Wrzesień 2021

Jak przywrócić światu normalność?

Jak przywrócić światu normalność?

Istnieje na to tylko jeden sposób: likwidacja centrów światowego terroryzmu.

Światową politykę trzeba oczyścić z terroru ideologicznego, z terroru finansowego, z terroru ekonomicznego i gospodarczego, dzisiaj także z terroru medycznego (fałszywe pandemie), z terroru militarnych podbojów w imię przewrotnych wartości, z terroru szowinizmu religijnego.

Jak tego dokonać? Teoretycznie wiadomo jak to osiągnąć. Należałoby oczyścić Zachód ze ZŁA dokonując ataku jądrowego na USA, Wlk.Brytanię, Izrael i rozwiązać państwo Watykan – bo to jest rzeczywista OŚ ZŁA. Na koniec wyeliminować niedobitki światowej żydowsko-anglosaskiej finansjery.

Likwidacja raka ludzkości wymaga radykalnych rozwiązań.

Ale niestety, nie istnieją jeszcze takie możliwości militarne, żeby zlikwidować wroga – OŚ ZŁA nie doznając przy tym uszczerbku. Dlatego kroczące z Zachodu ZŁO będzie nas nękać nadal.

Dariusz Kosiur

Za: https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/163530,jak-osiagnac-swiatowy-pokoj

——————————————————