11 Wrzesień 2021

Dzieci karmione piersią zaszczepionych matek miały zakrzepy krwi. Niektóre z nich zmarły.

Według amerykańskiej bazy danych Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) dwoje dzieci zmarło wkrótce po tym, jak ich matki zostały zaszczepione. W obu przypadkach dzieci były karmione piersią. Kilka innych niemowląt karmionych piersią doznało czasami zagrażających życiu uszkodzeń, takich jak zatory naczyniowe, wstrząsy alergiczne, wysoka gorączka i inne objawy po szczepieniu ich matek.

Sześciotygodniowe niemowlę z Nowego Meksyku nagle dostało wysokiej gorączki dwa tygodnie po pierwszym szczepieniu matki szczepionką Pfizer, Badania wykazały zablokowanie naczyń krwionośnych, w tym tętnic wieńcowych. Zmarł po kilku tygodniach leczenia z objawami podobnymi do choroby Kawasaki.

W drugim przypadku, pięciomiesięczne niemowlę zachorowało po tym, jak matka została zaszczepiona drugą dawką szczepionki Pfizer. Miał wysypki skórne i wysoką gorączkę. Matka zabrała go do szpitala, gdzie stwierdzono zatory małych naczyń tętniczych. Niemowlę trafiło do szpitala, ale wkrótce potem zmarło.

Można przypuszczać, że istnieje potencjalnie ogromna liczba niezgłoszonych przypadków o podobnym charakterze. Odsetek przypadków działań niepożądanych faktycznie zarejestrowanych w oficjalnych bazach danych jest na ogół niski; na przykład w wyniku analizy danych zgromadzonych w latach 2007-2009 stwierdzono, że tylko 1% rzeczywistych działań niepożądanych jest zgłaszanych do bazy danych VAERS.

Brian Shilhavy z portalu internetowego “Health Impact News” przeszukał bazę danych VAERS i natrafił na kolejne 94 przypadki chorych niemowląt, których matki otrzymały szczepionkę Covid. Niektóre sprawozdania można obejrzeć na stronie internetowej. Objawy wahały się od wysokiej gorączki, drgawek, wymiotów, biegunki i wysypki skórnej do krwawienia i zakrzepów krwi. W jednym przypadku dziecku wypadły wszystkie włosy. Jedna matka zgłosiła niebieskawe przebarwienie mleka, a u innych przepływ mleka całkowicie ustał. Pomimo alarmującego nagromadzenia incydentów, amerykański odpowiednik Christiana Drostena, Anthony Fauci, radzi zaszczepionym matkom, aby kontynuowały karmienie piersią swoich dzieci, mówiąc, że jest to “dobry pomysł”, ponieważ rzekomo przenosi przeciwciała na dziecko.

Przekazywanie niemowlęciu białek kolcowych zaszczepionej matki? – Osoby zaszczepione stają się niejako bioreaktorem: komórki ciała zaczynają produkować białka kolców. Przypadki chorych niemowląt ponownie sugerują, że te białka kolczaste mogą również przedostawać się do mleka matki poprzez krwiobieg i w ten sposób być wchłaniane przez niemowlę, co może prowadzić do skutków ubocznych i objawów porównywalnych z tymi występującymi u osób zaszczepionych.

https://report24.news/schockmeldungen-in-us-datenbank-babys-von-stillenden-geimpften-muettern-erlitten-blutgerinnsel/

Opracował: Zygmunt Białas

Za: https://zygumntbalas.neon24.pl/post/163539,szczepienia-i-dzieci-12-09-2021

——————————————————————-