13 Wrzesień 2021

Szanowni  Państwo,

28 maja zainaugurowaliśmy uczelnię, która może zmienić rzeczywistość akademicką w naszym kraju – Collegium Intermarium. Podczas międzynarodowej konferencji głos zabrało wówczas ponad 40 wybitnych naukowców, sędziów, polityków i publicystów z całego świata. O powstaniu naszego uniwersytetu informowały największe media, w tym agencje informacyjne „Associated Press” i „Reuters”, amerykańska telewizja „Fox News”, „Washington Post”, „New York Times”, „Corriere della Sera” oraz redakcje z Niemiec, Francji, Węgier, Rumunii, Chorwacji, Ukrainy, a nawet Indii. Pokazaliśmy, że w Polsce może toczyć się realna debata intelektualna, wolna od lewicowych uprzedzeń i odbijająca się szerokim echem na poziomie globalnym.

Kiedy przed rokiem na ulice polskich miast wyszły wielotysięczne nihilistyczne protesty, wielu z nas zadawało sobie pytanie o przyczyny tak szerokiego poparcia najmłodszego pokolenia dla postulatów radykalnej lewicy. Jednym z powodów jest niemal zupełny brak przestrzeni formacji akademickiej, która przygotowywałaby samodzielnie myślących liderów opinii. Dlatego uznaliśmy, że stworzenie uczelni, która zamiast powtarzać ideologiczne slogany, wróci do klasycznej idei uniwersytetu, to dla nas najwyższy priorytet.

Studenci Collegium Intermarium już od pierwszego dnia studiów będą mogli poznać najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki i doświadczyć prawdziwie wolnej debaty akademickiej osadzonej w klasycznych wartościach. Otwarcie roku nie będzie jedynie formalną ceremonią, ale okazją, żeby osobiście spotkać wybitnych myślicieli z całego świata, w tym redaktora „New York Post” i autora bestsellerów o potrzebie ponownego odkrycia tradycji, Sohraba Ahmariego, czy Adriana Vermeuele, profesora Uniwersytetu Harvarda i jednego z najważniejszych przedstawicieli konserwatywnej doktryny prawa w Ameryce.

Studia na naszej uczelni będą się różnić od tych, które znamy z innych polskich uniwersytetów. Każdemu ich uczestnikowi przez cały okres nauki towarzyszyć będzie doświadczony tutor, pod którego kierunkiem będą powstawały prace semestralne i roczne. W czasie praktycznych zajęć młodzi ludzie rozwiną umiejętność prezentowania myśli i prowadzenia sporów. Nauczą się także krytycznego myślenia, analizy i syntezy. Wszystko po to, aby absolwenci nie tylko potrafili dobrze wykonywać swój zawód, ale też umieli aktywnie zabierać głos w sferze publicznej i zmieniać rzeczywistość.

Pierwszym kierunkiem studiów magisterskich jest prawo. W naszej codziennej pracy widzimy, jak bardzo brakuje prawników pracujących w duchu służby i zdolnych, by odważnie przeciwstawić się dominującym trendom. Młodzi ludzie będą się kształcić nie tylko pod okiem adwokatów z Instytutu Ordo Iuris, ale też wybitnych praktyków i teoretyków prawa z całego świata. Nauczą się nie tylko tego, jak wygrywać sprawy sądowe i administracyjne, ale też jak przekonywać do swoich racji na forum międzynarodowym. Dzięki wsparciu Darczyńców część studentów będzie mogła podjąć naukę nieodpłatnie.

Równolegle ze studiami magisterskimi uruchamiamy podyplomowy program LL.M. poświęcony prawom człowieka i rozwiązywaniu sporów międzynarodowych. Przez całe lata takie studia organizowały przede wszystkim środowiska związane z George’m Sorosem, skutecznie wpływając na sposób myślenia dyplomatów i pracowników organizacji międzynarodowych. Nasz program to jedyna w skali Europy odpowiedź – po raz pierwszy udało się w jednym miejscu zgromadzić tak szeroką grupę praktyków prawa i myślicieli broniących praw człowieka w ich właściwym znaczeniu. Do udziału zgłosili się nie tylko Polacy, ale także słuchacze z innych krajów Europy Środkowej oraz Włosi i Hiszpanie. Międzynarodowa sieć obrońców wartości nie powstanie, jeżeli sami ich nie wykształcimy.

Nie zmienimy rzeczywistości, jeżeli będziemy działać w pojedynkę. Dlatego przygotowaliśmy program studiów dla liderów społecznych pokazujący w oparciu o nasze doświadczenia, jak zarządzać organizacją i zapewnić środki na jej działalność. Opracowaliśmy także specjalny program studiów, który przygotuje szkolnych nauczycieli etyki do kompetentnego prowadzenia zajęć.

Już trwają prace nad kolejnymi kierunkami studiów, które odpowiadają na braki w polskim systemie kształcenia. W przyszłym roku ruszą programy podyplomowe z zakresu klasycznej architektury i nowoczesnych technik komunikacyjnych. Działać zacznie także międzynarodowy program humanistyczny, który koordynuje prof. David Engels – filozof i historyk, który w poszukiwaniu wolności słowa przeniósł się z Belgii do Polski.

Polsce od lat brakuje ambasadorów wśród światowych liderów opinii – dlatego tak łatwo jest powtarzać kłamstwa o naszym kraju. Systematyczny wpływ na międzynarodową rzeczywistość chcemy osiągnąć nie tylko poprzez zgromadzenie wybitnych naukowców i utalentowanych studentów z całego świata. Ogromne znaczenie ma też stworzenie sieci współpracy, która pozwoli wpływać na obraz Polski za granicą i na bieżąco reagować na dezinformację wobec naszego kraju. Dlatego konferencji otwierającej rok akademicki będzie towarzyszyć robocze spotkanie przedstawicieli uczelni z Węgier, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Od lat szkoły wyższe z tych krajów nawiązujące do klasycznych wartości chciały współpracować, ale żadna z nich nie wyszła z inicjatywą sformalizowania tej sieci.

Szeroką aktywność rozpoczęły już centra badawcze, w których naukowcy z całego świata prowadzą rzetelne analizy tematów, jakie na większości innych uczelni trudno podjąć. Jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego roku akademickiego zainaugurowaliśmy działalność Centrum Badań nad Rodziną i Demografią oraz Centrum Badań nad Integracją Europejską. Pierwsze z nich opublikowało raport pokazujący, że problem rozbicia rodzin ma nie tylko aspekt etyczny, ale też ekonomiczny. Teraz eksperci opracowują dokument pokazujący w oparciu o konkretne wyliczenia, że praca wychowawcza podejmowana przez rodziców nie jest „biernością zawodową” i w ogromnym stopniu wpływa na dobrobyt społeczeństwa.

Drugie z centrów wykazało w interdyscyplinarnym raporcie, że traktowaną jako dogmat koncepcję „coraz głębszej integracji europejskiej” należy zastąpić rzetelną oceną korzyści i strat wynikających z federalizacji Europy. Przy centrum powołana zostanie niezależna komisja, która będzie oceniać czy organy UE przekraczają swoje kompetencje. Jeszcze w tym roku powołane zostanie także Centrum Praw Kobiet, które stworzy alternatywę dla radykalnie lewicowej narracji feministycznej. Odkłamie ono mity i rzetelnie określi obszary realnej dyskryminacji, która najczęściej dotyka matki.

Chcemy też dawać innym uczelniom narzędzia, które pomogą w codziennej pracy odważnym i ambitnym wykładowcom. Już rozpoczęły się prace nad stworzeniem pierwszego w Europie anglojęzycznego podręcznika o prawach człowieka, który odrzucając ideologię, pokaże jak próbuje się dzisiaj tę ideę wynaturzyć. Oddzieli też prawdziwe prawa człowieka od sztucznych ideologicznych konstrukcji, którymi próbuje się je zastąpić. Inaczej niż większość podobnych podręczników, nasz będzie możliwy do ściągnięcia dla każdego w formule wolnego dostępu.

Collegium Intermarium będzie także forum rzetelnej debaty naukowej, na którą często nie ma miejsca na innych polskich uczelniach. Jeszcze w tym roku zaplanowaliśmy międzynarodowe konferencje o prawach kobiet i o kosztach przystąpienia do strefy euro. W przyszłym roku zaprosimy do Polski sędziów trybunałów konstytucyjnych i autorów konstytucji z Europy środkowej, żeby pokazać, że chronią one wspólne wartości, a dzisiaj wspólnie musimy stawać w obronie suwerenności naszych państw.

Od wielu lat mówiło się o konieczności powołania uniwersytetu, który kształciłby młodych ludzi w innym duchu i na innym poziomie niż istniejące do tej pory uczelnie. Dzięki wsparciu ludzi Państwa udało się przekuć tę ideę w czyn. To pokazuje, jak wiele możemy dziś osiągnąć dzięki ofiarności Przyjaciół i Darczyńców. Głęboko wierzę, że dzięki Państwa pomocy uda nam się zrealizować plany, a Collegium Intermarium trwale zmieni obraz szkolnictwa wyższego w naszym kraju i w Europie.

Collegium Intermarium: miejsce prawdy w czasach cancel culture

Collegium Intermarium od samego początku we wszystkich podejmowanych działaniach nawiązuje do idei klasycznego uniwersytetu, który jest miejscem poszukiwania prawdy. Podstawą poszukiwania prawdy jest niewątpliwie wolność badań i swoboda wypowiedzi. Jakiekolwiek ograniczanie wolności słowa skutecznie uniemożliwia więc realizowanie podstawowej funkcji istnienia uniwersytetu. Tendencja, by usuwać z debaty publicznej niewygodne dla lewicowych cenzorów tezy, jest więc dzisiaj jednym z największych zagrożeń dla życia akademickiego.

Dlatego konferencja rozpoczynająca pierwszy rok akademicki na naszej uczelni, która stanowi przestrzeń wolną od terroru poprawności politycznej i ideologicznej cenzury, zostanie poświęcona właśnie zagadnieniu cancel culture. Podczas całodniowej konferencji wykłady wygłoszą wybitni naukowcy, politycy i myśliciele z całego świata, dzięki czemu nasi studenci od pierwszego dnia nauki będą włączeni w sam środek światowej debaty akademickiej i publicznej.

Gościem specjalnym konferencji będzie redaktor opinii „New York Post” Sohrab Ahmari, nawrócony na katolicyzm Pers, który jest autorem jednego z największych bestsellerów ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych – „The Unbroken Thread”. Obok niego głos zabiorą też były rektor Uniwersytetu Macieja Korwina w Budapeszcie prof. dr András Lánczi, który będzie jednocześnie jednym z wykładowców Collegium Intermarium, wicekanclerz Uniwersytetu Buckingham prof. dr James Tooley czy Marion Maréchal – była posłanka do francuskiego Zgromadzenia Narodowego oraz założycielka i dyrektor generalna Instytutu Nauk Ekonomicznych, Społecznych i Politycznych w Lyonie. Swój wykład wygłosi także prof. Adrian Vermeule – wykładowca prawa na najlepszym według Listy Szanghajskiej uniwersytecie świata i jeden z twórców doktryny „oryginalizmu dobra wspólnego”. Na konferencji nie zabraknie także polityków z Polski, Węgier, Słowacji czy Chorwacji. Wśród prelegentów pojawi się między innymi minister w Kancelarii Premiera Węgier Balázs Orbán, szefowa słowackiej delegacji do Rady Europy Anna Záborská, deputowany chorwackiego parlamentu dr Stjepo Bartulica czy marszałek dr Józef Zych, którego podpis widnieje pod Konstytucją RP.

Wydarzenie będzie więc nie tylko doskonałą okazją do refleksji nad przyszłością uniwersytetu i współpracy w regionie Europy Środkowej, ale także do zacieśnienia relacji z przedstawicielami nauki i polityki z całego świata, którym zależy na obronie klasycznych wartości w obliczu ofensywy skrajnych ideologii.

Przed rozpoczęciem wykładów i paneli dyskusyjnych odbędzie się natomiast ślubowanie pierwszych studentów Collegium, którzy już za 3 tygodnie rozpoczną zajęcia. Mam nadzieję, że to właśnie oni będą stanowić za kilka lat prawdziwą intelektualną elitę polskich prawników. Absolwenci Collegium Intermarium będą bowiem nie tylko doskonale znali przepisy prawa, ale też dzięki rozwiniętemu systemowi zajęć praktycznych i formacyjnych, opartych o etykę chrześcijańską, będą potrafili je stosować i wykorzystywać dla dobra wspólnego.

Kształcimy nowe elity Międzymorza

Flagowym kierunkiem Collegium Intermarium są dziś stacjonarne, magisterskie studia prawnicze. Stanowią one całkowicie nową jakość na rynku polskich uczelni prawniczych. Nasze studia wyróżnia położenie nacisku zarówno na praktyczne umiejętności, jak i wszechstronną wiedzę oraz zdolność krytycznego myślenia. Adepci prawa będą pracować na zanonimizowanych aktach procesowych oraz uczestniczyć w symulacjach rozpraw sądowych. Umiejętności koniecznych do tego, by stać się skutecznymi prawnikami, będą nabywać pod okiem doświadczonych adwokatów, radców prawnych, sędziów Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz liderów politycznych i społecznych, którzy swoją działalnością realnie wpływają na otaczającą nas rzeczywistość prawną. Nie chcemy jednak kształcić rzemieślników, a ludzi, którzy w przyszłości stanowić będą prawdziwą elitę naszego regionu. Dlatego podczas studiów znaczny nacisk położony zostanie na podstawy filozofii, myśli społecznej, retoryki, erystyki i ekonomii, dzięki czemu absolwent uczelni będzie nie tylko doskonałym fachowcem z dziedziny prawa, ale także osobą wszechstronnie wykształconą i gotową na przyszłe wyzwania w sferze zawodowej i publicznej.

Collegium Intermarium, spośród wielu uniwersytetów Europy Środkowej, wyróżnia indywidualne podejście do studenta. Każdemu adeptowi prawa zostanie przydzielony tutor – opiekun, który na każdym etapie studiów będzie dla niego swoistym mentorem i przeprowadzi go przez cały proces kształcenia. W odróżnieniu od innych polskich uczelni, na których również można spotkać się z systemem tutoringu, w Collegium Intermarium nie będzie to przywilej zarezerwowany najlepszych studentów, ale norma zapewniona każdemu przyszłemu absolwentowi Collegium. Jednocześnie, aby uniknąć masowego charakteru tutoringu, każdy tutor będzie mógł objąć opieką nie więcej niż troje studentów, a wybór tutorów będzie odbywał się w sposób zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb i zainteresowań studenta.

Tym, co wyróżnia naszą uczelnię na tle innych jest również unikalna oferta studiów podyplomowych. Absolwenci studiów magisterskich chcący specjalizować się w prawie karnym i kryminalistyce będą mogli wzbogacić swoją wiedzę, zapisując się na studia podyplomowe z zakresu nowoczesnych metod dowodowych, których słuchacze zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami przeprowadzania w postępowaniu sądowym dowodu z opinii biegłych różnych specjalności.

Na przełomie października i listopada uruchamiamy także pierwsze w Europie anglojęzyczne studia podyplomowe LL.M. poświęcone problematyce praw człowieka i rozwiązywania sporów transgranicznych. Ich podstawowym celem jest wyposażenie słuchaczy w rzetelną i niezideologizowaną wiedzę o tym, czym tak naprawdę są prawa człowieka i jak skutecznie je chronić na międzynarodowych forach przed współczesnymi zagrożeniami. Swoją wiedzą i doświadczeniem ze słuchaczami dzielić się będzie wybitna kadra, składająca się z czołowych przedstawicieli akademii i praktyków w dziedzinie praw człowieka z całego świata.

Ze względu na misję Collegium Intermarium, wyjątkowe miejsce w ofercie programowej zajmują studia „Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty”, które pozwalają pogłębiać wiedzę na temat historii i kultury Starego Kontynentu oraz rozwinąć umiejętności dyskusji i udziału w debatach politycznych i społecznych. Zajęcia teoretyczne poprowadzą wybitni profesorowie akademiccy i myśliciele, a praktyczne – znani z ogólnopolskich mediów dziennikarze. W ofercie uczelni znajdują się też między innymi studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, organizacji edukacji domowej czy polityki rodzinnej w samorządzie.

Prowadzimy rzetelne badania nad rodziną i demografią

W Collegium Intermarium kładziemy też ogromny nacisk na pracę badawczą. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego roku akademickiego zainaugurowaliśmy działalność dwóch pierwszych działających w ramach uczelni centrów badawczych.

Pierwszym z nich jest Centrum Badań nad Rodziną i Demografią, którego pracami kieruje prof. Michał Michalski – wybitny specjalista z zakresu kultury i etyki gospodarczej oraz badacz współzależności występujących pomiędzy rodziną a gospodarką. W ramach inauguracji Centrum powołani eksperci, we współpracy z Instytutem Ordo Iuris oraz Instytutem Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie przedstawili pierwszy w Polsce i czwarty na świecie raport szczegółowo analizujący ekonomiczne koszty rozbicia rodzin. Publikacja wykazała, że na łagodzenie konsekwencji rozpadu instytucji rodziny sektor finansów publicznych w Polsce przeznacza rocznie niema 6 mld zł! Raport został już przedstawiony na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, a obecnie jest tłumaczony na język angielski. W najbliższych tygodniach będziemy chcieli szeroko rozpowszechnić publikację także poza granica Polski, aby uświadomić jak największej liczbie Europejczyków, że rozkład rodzin wiąże się nie tylko z tragediami konkretnych ludzi, ale generuje olbrzymie koszty dla całego społeczeństwa.

Aktualnie Centrum Badań nad Rodziną i Demografia pracuje nad raportem wykazującym, jak bardzo codzienna praca opiekuńczo-wychowawcza rodziców przekłada się na poziom życia społeczeństwa. W najbliższym czasie nasi eksperci wezmą też udział w Światowym Kongresie Rodzin w Singapurze oraz Szczycie Demograficznym w Budapeszcie. Istotnym elementem funkcjonowania Collegium Intermarium jest bowiem szeroka współpraca z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi, która będzie elementem budowania międzynarodowej koalicji dla obrony rodziny i jej praw na całym świecie.

Bronimy suwerenności Polski

W sierpniu przedstawiliśmy także raport o federalizacji Unii Europejskiej – premierową publikację Centrum Badań nad Integracją Europejską, którym kieruje wybitny politolog i socjolog specjalizujący się w badaniu procesów integracji europejskiej – prof. Tomasz Grzegorz Grosse. W publikacji kompleksowo przeanalizowaliśmy aktywność organów unijnych, wskazując negatywne skutki postępującego procesu poszerzania kompetencji Unii Europejskiej kosztem państw członkowskich. Jednocześnie przypomnieliśmy, że organy UE mogą działać tylko w obrębie przyznanych jej przez państwa członkowskie uprawnień oraz w zgodzie z traktatowymi zasadami pomocniczości i proporcjonalności.

Aby dotrzeć z wynikami naszego raportu do jak najszerszego grona odbiorców, jesienią zorganizujemy dwie międzynarodowe konferencje. W trakcie pierwszej szczegółowo omówimy zagrożenia dla suwerenności państw członkowskich, wynikające z postępującej federalizacji UE. Druga będzie natomiast dotyczyć polityki monetarnej Wspólnoty. Oba wydarzenia zostaną wpisane w organizowaną przez Parlament Europejski „Konferencję w sprawie przyszłości Europy”, którą władze Unii próbują wykorzystać do promowania wizji dalszego „pogłębiania integracji”. Dzięki naszej pracy i zaangażowaniu wielu intelektualistów i naukowców z całego świata oraz europosłów z różnych grup parlamentarnych będziemy mogli na forum unijnym skutecznie przeciwstawić się totalitarnym zapędom eurokratów.

W najbliższym czasie w ramach Centrum powołamy także pierwszą na świecie całkowicie niezależną międzynarodową komisję, której zadaniem będzie monitorowanie działania Trybunału Sprawiedliwości UE, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego pod kątem zgodności z prawem traktatowym ich decyzji, wyroków oraz legislacji. W jej składzie znajdą się profesorowie prawa ze wszystkich 27 państw UE. Komisja będzie publikować anglojęzyczne glossy (komentarze do orzeczeń) poświęcone orzecznictwu TSUE oraz opinie dotyczące tworzonych przez centralne organy UE aktów prawnych.

Eksperci Centrum pracują również nad publikacją analizującą powiązania czynników geopolitycznych i kultury, która pokaże, jak ośrodki geopolityczne starają się wywierać wpływ na kulturę, aby realizować określone cele polityczne i ekonomiczne. Będzie to pierwszy krok na drodze do zapewnienia naszej Ojczyźnie pełnej suwerenności.

W nowym roku akademickim powołamy Centrum Badań nad Wolną i Podmiotową Gospodarką, którego stałym ekspertem będzie prof. Alejandro Chafuen z Action Institute w USA oraz Centrum Badań nad Technikami Manipulacji Społecznej. Pierwsze z nich prowadzić będzie badania nad tym, jakie warunki i otoczenie prawne, polityczne i społeczne jest najbardziej optymalne dla rozwoju ekonomicznego państw i społeczeństw. W jego ramach pracować będzie także zespół zajmujący się badaniem przedsiębiorstw rodzinnych oraz ich niebagatelnego wpływu na funkcjonowanie gospodarki. Eksperci z drugiego Centrum skupią się natomiast na analizowaniu metod sterowania procesami społecznymi przez czynniki zewnętrzne wobec państwa, a także budowania sterowanych z zewnątrz ruchów protestu oraz tego, jak im zapobiegać.

Pracujemy też nad powołaniem Centrum Praw Kobiet, którego celem będzie diagnozowanie obszarów, w których kobiety są dyskryminowane, proponowanie rozwiązań zapobiegających dyskryminacji oraz odkłamywanie neomarksistowskiej, fałszywej narracji, dominującej do tej pory w tym obszarze.

Wspólnie możemy dokonać przełomu w szkolnictwie

Collegium Intermarium to szansa, żeby wykształcić nowe elity zdolne, by myśleć podmiotowo i bronić interesów Polski oraz Europy środkowej. Powodzenie tak ambitnego projektu wymaga jednak wsparcia ludzi świadomych jego wagi.

Uczelnia zrealizuje swoją misję, jeżeli przynajmniej część studentów będzie mogła studiować nieodpłatnie – jak na czołowych amerykańskich uniwersytetach. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli już udało nam się ufundować stypendia na kierunku prawniczym i podyplomowych studiach LL.M. Niestety dla kolejnych zdolnych młodych ludzi bariera finansowa nadal jest przeszkodą przy podjęciu studiów. Rok studiów prawniczych na naszym uniwersytecie to koszt 8 tys. zł, ale nawet pokrycie tej kwoty może ułatwić studentom z mniej zamożnych rodzin rozpoczęcie nauki.

Także międzynarodowe studia LL.M. o prawach człowieka wiążą się z poważnym wydatkiem, który w przypadku każdego studenta sięga kwoty 2 200 euro rocznie. Efektem będzie jednak wykształcenie kadr, które odważnie będą stawać w obronie wartości na forum organizacji międzynarodowych.

Łączny koszt prac nad anglojęzycznym podręcznikiem o prawach człowieka, który będzie dostępny dla każdego studenta na świecie, to wraz z kosztami składu 60 tys. zł.

Konferencja otwierająca rok akademicki, której towarzyszyć będzie robocze spotkanie na temat nowej sieci współpracy akademickiej, to wraz z kosztami najmu sali, obsługi technicznej wydarzenia i jego transmisji koszt 90 tys. zł.

Z poważnymi kosztami będą się wiązały także prace badawcze prowadzone na naszym uniwersytecie. Raport odkłamujący mity o tym, że praca rodzicielska jest w rzeczywistości formą „bierności zawodowej” oznacza łączny wydatek 15 tys. zł. Wszystkie tego typu materiały tworzone przez centra badawcze Collegium Intermarium będą prezentowane na forach międzynarodowych, w tym w Radzie Europy i w ONZ.

Dlatego bardzo Państwa proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, dzięki której będziemy mogli wykształcić nowe elity Polski i całego Międzymorza, tworząc oazę wolnej debaty oraz rzetelnych badań naukowych dla akademików z całego świata.

Z wyrazami szacunku

Dr Tymoteusz Zych

Wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, radca prawny

P.S. Przed nami rozpoczęcie pierwszego roku akademickiego w Collegium Intermarium. Rekrutacja na większość kierunków nadal jest otwarta. Gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się z naszymi programami i polecenia ich rodzinie oraz znajomym.

Dzięki Państwa wsparciu duża część studentów będzie mogła studiować nieodpłatnie, mając do dyspozycji ofertę, którą trudno porównać z jakąkolwiek inną polską uczelnią.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

—————————————————–