7 Październik 2021

Traktat amsterdamski z 1997 r.: „otwarta i bezpieczna Europa”

Nie chodzi jednak o rapera o takim pseudonimie, ale o Kalego z „Pustyni i w puszczy” i o jego sławetne życiowe motto: „Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy, to jest zły uczynek. Dobry, to jak Kali zabrać komuś krowy.

Tak właśnie funkcjonuje w obszarze polityki zagranicznej nie tylko żydowski reżim III RP, ale cały spedalony Zachód, którego politykę w stosunku do Rosji i Białorusi musi realizować, jako suwerenny wasal – każdy syjonistyczny rząd III RP.

Kolejne rządy IIIRP, wyłaniane także z opozycji – naprzemiennie, oraz aktualna opozycja, zgodnym chórem popierały i popierają wszelkie sankcje Zachodu wobec Rosji i Białorusi. Mało tego, żydowski reżim IIIRP od kilkunastu lat czynnie uczestniczy w próbach politycznej destabilizacji Białorusi i obalania prezydenta A.Łukaszenko – tę politykę realizuje za pieniądze kradzione polskiemu podatnikowi.

Wszelkie zbrodnie spedalonego Zachodu (często nazywane misjami – w końcu należymy do misyjnej, judeo-chrześcijańskiej, cywilizacji) dokonywane są zawsze w imię humanitarnych haseł, np. „walka o prawa człowieka”. W UE nad polityką imigracyjną pracowano od dawna. Traktat amsterdamski z 1997r. miał na celu usprawnienie działań UE na tym polu. Głównym założeniem traktatu była „otwarta i bezpieczna Europa”, respektująca prawa człowieka. Celem takiej polityki kierowniczych gremiów UE, które nie pochodzą z jakichkolwiek wyborów, jest likwidacja naturalnej dominacji białej rasy w Europie poprzez doprowadzenie jej do załamania demograficznego i poprzez napływ kolorowych imigrantów. Imigrację napędzają konflikty zbrojne, przepraszam, misje pokojowe, organizowane przez decydentów spedalonego Zachodu (głównie USA) w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki.

Dzisiaj Rosja i Białoruś są oskarżane o wywołanie kryzysu migracyjnego na granicy z Polską, Litwą i Łotwą, czyli na granicy z unijnym spedalonym obozem.

W maju 2021r. prezydent A.Łukaszenko oświadczył, że Białoruś odmawia ochrony Europy przed nielegalną migracją, przed handlem narkotykami i przemytem, ponieważ z powodu sankcji nie ma na to ani sił, ani pieniędzyWarto tu zwrócić uwagę na fakt, że prezydent Białorusi ostrzegł zachodnią bandę podczas, gdy ta banda działa bez najmniejszych skrupułów i zawsze podstępnie tak przeciwko Rosji, jak i przeciwko Białorusi. Czy ktokolwiek potrafi wymienić choćby jeden powód dla, którego Białoruś miałaby ochraniać granice z UE? Należy się tylko dziwić, że zarówno Rosja jak i Białoruś nie starają się spotęgować bardziej tego granicznego kryzysu, który jak widać wprowadza znaczny ferment nie tylko między koncesjonowaną władzę i koncesjonowaną opozycję żydowskiego reżimu IIIRP, ale i wewnątrz spedalonego obozu UE – całej tej syjonistycznej bandzie ta rosyjsko-białoruska nauczka po prostu się należy. Choć wniosków na przyszłość z całą pewnością nie wyciągną żadnych. Jedno co potrafi reżimowa banda IIIRP, to wprowadzić przy granicy z Białorusią stan wyjątkowy, żeby do Polaków nie docierały jakiekolwiek informacje o brutalnych działaniach służb reżimu i o jego politycznej nieudolności.

A czy istnieje jakieś rozwiązanie tegoż kryzysu?

Można sobie takowe wyobrazić. Np. spedalona UE i żydowski reżim IIIRP odstępują od antyrosyjskiej i antybiałoruskiej polityki, wyrażają ubolewanie z powodu jej stosowania i obiecują realizację polityki wzajemnego poszanowania. Ale na to musiałyby dać zgodę Waszyngton, Londyn i Tel Aviv, na co raczej się nie zanosi, ponieważ słabnący syjonistyczny żydowsko-anglosaski kartel terrorystów nie może dopuścić do politycznej współpracy Europa – Rosja.

Dariusz Kosiur

_______________________

Raper Kali o polskiej rzeczywistości w IIIŻydo-RP/Polin

https://www.youtube.com/watch?v=snmqQ8PqleA

Za: https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/163885,zydowski-rezim-iiirp-chce-byc-jak-kali

——————————————————-