8 Październik 2921

 Trzeba pamiętać, że kard. Nycz z pochodzenia jest Żydem, a każdy Żyd jest zobowiązany – przede wszystkim – być lojalnym wobec Talmudu, a nie praw katolickich, które reprezentuje… AD