10 Październik 2021
 
(fot. Pixabay)

Światowa Organizacja Zdrowia mobilizuje banki, organizacje pozarządowe i rządy, by we współpracy z COVAX, a także African Vaccine Acquisition Trust i innymi partnerami zaszczepić do końca tego roku 40 proc. globalnej populacji. Do połowy 2022 r. dwie dawki wakcyny przeciw COVID-19 powinno otrzymać 70 proc. mieszkańców świata.

Sekretarz Generalny ONZ i Dyrektor Generalny WHO wezwali kraje i producentów szczepionek do wywiązania się ze swoich zadań. Do końca września planowano  zaszczepić 10 proc. populacji w każdym kraju. Jednak 56 państw nie było w stanie zrealizować tego zadania.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, szef WHO zapewnia, że „nadal możemy osiągnąć cele na ten i następny rok, ale będzie to wymagało zaangażowania politycznego, działań i współpracy, wykraczającej poza to, co widzieliśmy do tej pory”.

Antonio Guterres, Sekretarz Generalny ONZ podkreślił, że „dla dobra wszystkich musimy pilnie doprowadzić wszystkie kraje do wysokiego poziomu wyszczepienia”.

Trzyetapowe podejście WHO zakłada, że wszystkie osoby starsze, pracownicy służby zdrowia i grupy wysokiego ryzyka w każdym wieku muszą być zaszczepione w pierwszej kolejności, następnie należy podać wakcyny dorosłym w każdym kraju i wreszcie rozszerzyć szczepienia na nieletnich.

WHO szacuje, że będzie potrzebowało 11 mld dawek, by zaszczepić 70 proc. światowej populacji. W tym  celu trzeba produkować przynajmniej 1,5 mld dawek. Dlatego ONZ apeluje do bogatszych krajów o wsparcie finansowe, by szczepionki trafiły do państw o niskich dochodach. Do końca września rozdysponowano ponad 6 mld dawek.

Wszystkie kraje muszą zaktualizować cele i plany dotyczące szczepień  przeciw COVID-19. Powinny szczegółowo monitorować zapotrzebowanie na szczepionki i ich wykorzystanie , zobowiązać się do sprawiedliwej dystrybucji wakcyn zgodnie z trzyetapowym podejściem WHO. Powinny przygotować programy, które pozwolą wykorzystać wszystkie dostępne szczepionki. Tam, gdzie poziom szczepień jest wysoki, należy zwiększyć redystrybucję do krajów sąsiednich i ustanowić nowe zobowiązania w zakresie podziału dawek.

Kraje, w których produkowane są szczepionki, mają zezwolić na swobodny transgraniczny przepływ gotowych wakcyn, surowców i technologii. Producenci muszą priorytetowo traktować umowy COVAX i AVAT, wypełnić wobec nich zobowiązania w trybie pilnym.

Organizacje pozarządowe oraz sektor prywatny winny zaangażować się w działania na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym na rzecz sprawiedliwego dostępu do szczepionek, testów i terapii COVID-19. Mają także „mobilizować i wzmacniać społeczności, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych i sieci społecznościowych, w celu generowania silnego popytu na szczepionki oraz przeciwdziałania dezinformacji i błędnym wyobrażeniom, które przyczyniają się do niechęci do szczepień”.

Globalne i regionalne wielostronne  banki muszą umożliwić krajom szybszy dostęp do kapitału. Ze swojej strony WHO, GAVI, UNICEF i CEPI mają ściśle współpracować z Bankiem Światowym, Światową Organizacją Handlu, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Africa CDC, AVAT i innymi kluczowymi partnerami, aby monitorować postęp w zakresie szczepień i reagować na przeszkody.  Co miesiąc kraje mają informować o postępach w osiąganiu globalnych celów szczepień przeciwko COVID-19.

Źródło: who.int

AS

—————————————-

Komentarze:

Krakusik10 October 2021

Już dawno straciłem zaufanie do ONZ, gdy dowiedziałem się, że grunty ONZ to darowizna globalistow. Gardłowanie prezesa ONZ o szczepionkach dowodzi wyraźnie, że za wszelką cenę chcą wyludnić Ziemię w imię diabolicznego planu. Jednak wcześniej czy później pan prezes ONZ będzie musiał odpowiedzieć za swoje chore pomysły. Może nie na Ziemi, lecz z pewnością w wieczności. Na razie przypomina samobójcę stojącego na stołku i śpiewającego piosenkę: Motylem jestem…

————————————–
    pytanie10 October 2021

    Czy prawdą są krążące informacje o trwających w gabinetach Niedzielskiego i kancelarii Morawieckiego czystkach w dokumentacji i o paleniu pewnych dowodów ich zbrodni na narodzie polskim?

    Za: https://pch24.pl/who-jeszcze-do-konca-tego-roku-chce-wyszczepic-40-proc-populacji-swiata-a-do-polowy-2022-r-70-proc/

    ———————————————————