18 Październik 2021

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (Państwowy Instytut Badawczy) opublikował zestawianie danych dotyczących Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych po szczepionkach przeciw Covid-19. Wyróżniliśmy dane dotyczące NOP-ów u dzieci i młodzieży. Dane są szokujące!

– Niepożądany Odczyn Poszczepienny (NOP) to każde zaburzenie stanu zdrowia związane ze szczepieniem, które wystąpiło w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki. Wyjątek stanowią NOP po szczepieniu przeciw gruźlicy, w których kryterium czasowe jest dłuższe – informuje PZH.

W ramach prowadzonego w NIZP PZH – PIB nadzoru epidemiologicznego z Inspekcji Sanitarnej do NIZP PZH – PIB wpływają zgłoszenia rejestrowane w systemie SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej).  Pozostałe zgłoszenia są uzupełniane przez Inspekcję Sanitarną  i sukcesywnie przesyłane do NIZP PZH – PIB.

Z danych instytutu wynika, że ogółem do dnia 26 września 2021 r. zarejestrowano 15 531 NOP, natomiast wykonano łącznie 37 158 644 szczepień – ZOBACZ RAPORT. Ze wszystkich NOP-ów, 3,4% z nich zakwalifikowano jako ciężkie.

Spośród wszystkich NOP-ów, 19 z nich dotyczy osób niepełnoletnich w wieku od 12 do 17 roku życia. Odczyny należy podzielić na trzy kategorie: neurologiczne, kardiologiczne i inne. NOP-y pojawiały się zarówno po pierwszej jak i drugiej dawce szczepionki.

Zdiagnozowano m.in.: udar niedokrwienny móżdżku, porażenie nerwu twarzowego, utratę przytomności, omdlenie, zapalenia mięśnia sercowego (najczęściej!), wstrząsy anafilaktyczne (jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia, który nieleczony prowadzi do śmierci), zaburzenia mowy i pamięci.

W oparciu o oficjalny raport za okres 27.12.2020  26.09.2021 opublikowany przez NIZP PZH – PIB, wyróżniliśmy informacje dotyczące NOP-ów u dzieci i młodzieży i opracowaliśmy je w formie tabelki.

Źródło danych: https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/09/Raport-NOP-do-26.09.2021_3.pdf; Opracowanie: WPRAWO.PLŹródło danych: https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/09/Raport-NOP-do-26.09.2021_3.pdf; Opracowanie: WPRAWO.PL

Przeczytaj także:

——————————————————————-