20 Październik 2021

źr. policja

Podkreślono, że w trakcie szkolenia przedstawione zostały żydowskie tradycje i zwyczaje oraz w jaki sposób obchody świąt i uroczystości żydowskich mogą angażować Policję. Wykład obejmował również zagadnienia „związane z przejawami antysemityzmu, stopnia rozpowszechniania postaw antysemickich w polskim społeczeństwie, historycznych źródeł stereotypów i uprzedzeń wobec Żydów, a także wielokulturowości, poszanowania praw i godności drugiego człowieka”.

„Uczestników szkolenia i zaproszonych gości przywitał nadinsp. Tomasz Trawiński Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, który podkreślił jak ważna jest problematyka związana ze stereotypami i uprzedzeniami wobec określonych grup mniejszościowych. Prelegentami szkolenia była pani Katarzyna Jankowska i Anita Borkowska z Działu Edukacji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Do udziału spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek i komórek organizacyjnych policji zachodniopomorskiej” – napisano w komunikacie.

Zobacz także: Europejskie Stowarzyszenie Żydów chce wprowadzenia lekcji o antysemityzmie

Po zakończeniu spotkania zarówno prowadzący szkolenie, jak i jego uczestnicy zwiedzili okazałą cerkiew prawosławną św. Mikołaja przy ul. Zygmunta Starego 1 w Szczecinie.

Zobacz także: „Polacy nienawidzą wszystkich, a polski antysemityzm jest najpodlejszy na świecie” – były izraelski dygnitarz w rosyjskiej TV  [+VIDEO]

zachodniopomorska.policja.gov.pl / Kresy.pl

Za: https://kresy.pl/wydarzenia/pracownicy-muzeum-historii-zydow-polskich-polin-szkola-polska-policje-nt-antysemityzmu-polakow/

——————————————————–