Antypolski prowokator Mateusz Morawiecki

24 Listopad 2021

Morawiecki idzie w ślad innych prowokatorów z polskiego MSZ

Występując rzekomo w obronie Polaków ” prześladowanych przez reżim Łukaszenki”  premier Morawiecki – który zapowiada ” Nowy Ład Gospodarczy dla Polski”, a  nie zrealizował żadnego z punktów ogłoszonej kilka lat wcześniej ” Strategii”  na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – idzie  ścieżką wydeptaną przez innych prowokatorów oraz destruktorów w relacjach Polski z sąsiednią Białorusią, takich karykatur politycznych jak B.Geremek. W.Bartoszewski, A.Rotfeld, A.Fotyga, R.Sikorski, G.Schetyna, J.Czaputowicz, czy urzędujący nieszczęsny minister Z.Rau ( poplecznik kijowskiego majdanu i banderowskich praktyk). Ciekawe jest i wielce znamienne etniczne pochodzenia zdecydowanej większości wymienionych  ” polskich ministrów spraw zagranicznych” oraz ” polskiego ” premiera rządu Rzeczypospolitej?!

„W sprawie polskiej będziemy ujmować się za Polakami we wszystkich możliwych miejscach” – oświadczył  w dniu 24 .03.2021 r. premier Mateusz Morawiecki….czyżby?  A w Polsce także?… Zajmujecie się nimi od 1989 r.,  a skutki tego widać:

 1. Wyprzedana obcemu kapitałowi za bezcen, w korupcyjnym trybie paserskim gospodarka narodowa

 2. Zlikwidowane lub w trakcie  likwidacji strategiczne gałęzie gospodarki: górnictwo węgla, hutnictwo, przemysł stoczniowy, przemysł elektrotechniczny i maszynowy, przemysł farmaceutyczny, przemysł włókienniczy, telekomunikacja, przemysł samochodowy, przemysł lotniczy itd.

 3. Wyprzedany rynek wewnętrzny zagranicznym sieciom handlowym

 4. Kilkumilionowa emigracja Polaków ze względów ekonomicznych, ok. 5-8 mln obywateli

 5. Postępująca likwidacja rodzinnych gospodarstw rolnych

 6. Gigantyczne zadłużenie państwa i samorządów lokalnych; postępujące zadłużenie gospodarstw rodzinnych i firm

 7. Ujemny przyrost naturalny polskiego społeczeństwa

 8. Niekontrolowany jakościowo rynek produktów żywnościowych skutkujący złym stanem zdrowia Polaków

 9. Obecność w Polsce lichwiarskich firm i funduszy, tolerowanie praktyk lichwiarskich

 10. Degradacja polskich sił zbrojnych, zniszczenie kształcenia i funkcjonowania systemu obrony cywilnej

 11. Systemowy niedowład i niedofinansowanie polskiej służby zdrowia

 12. Skandaliczne obniżenie poziomu edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia

 13. Permanentne niszczenie rodziny przez złą politykę dochodowo-podatkową; wadliwą od dziesięcioleci politykę budowlano-mieszkaniową; hipokryzja i tolerancja dla depopulacyjnych środowisk LGBT; niszczenie ekonomicznego statusu matki rodzącej dzieci oraz jej etosu społęcznego jako podstawowego ogniwa w rodzinie – wychowującej dzieci

 14. Przyzwolenie na prześladowania polskich patriotów przez żydowskie lub pseudodemokratyczne organizacje, finansowane przez ośrodki zagraniczne,  denuncjujące Polaków do rzekomo niezawisłych instytucji wymiaru prawa, pod zarzutami ” antysemityzmu”, ” faszyznu” , ” nienawiści narodowościowej” itp.

Z czym Państwu kojarzy się Białoruś….Białoruś?…z biedą!

Porozmawiajmy zatem o Polakach na Białorusi:

A teraz zobaczmy kim sa krzewiciele ”demokracji na Białorusi” i na ile gotowi sa oni do dialogu:

Instytut Swobody


Fundatorzy i władze instytutu

Anna Bialas, (v-ce prezes), redaktor naczelna Korespondenta Wschodniego, koordynatorka licznych konferencji naukowych i kampanii społecznych – czyli antynarodowych, antysłowiańskich,
Franciszak Wiaczorka (prezes), białoruski działacz społeczny i polityczny, dziennikarz – a faktycznie: współpracownik syjonistycznej TvBielsat, agent szkolony w Polsce i przygotowywany do roli białoruskiego dysydenta,
Katarzyna Peszyńska-Drews (v-ce prezes), polska działaczka młodzieżowa, redaktor Stop Represjom na Białorusi, jest lansowana przez syjonistyczne lobby w Łodzi na przyszłą liderkę “obywatelskiej społeczności”.

Syjonistyczna zgnilizna zagrożeniem dla Polski i Polaków…i dla świata – https://wiernipolsce1.wordpress.com/2014/12/01/syjonistyczna-zgnilizna-zagrozeniem-dla-polski-i-polakowi-dla-swiata/

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/09/12/maria-kalesnikowa-zarys-legendy-i-realne-tlo/

Nieco więcej niż pół roku temu M.Morawiecki juz raz ” mobilizował”  europejskich polityków do sankcji wobec Białorusi. Jak wiemy niezupełnie to się udało, więc z polecenia swych zaoceanicznych dysponentów raz jeszcze Morawiecki grozi suwerennemu państwu walczącemu z opłacana z zewnątrz agentura, że będzie domagał się wniesienia ” sprawy prześladowań Polaków na Białorusi”

Premier Morawiecki hojnie wydaje pieniądze polskich podatników na destabilizację sąsiedniego kraju. Weszło mu to w nawyk, ale nie tylko on, gdyż minister kultury i dziedzictwa narodowego podąża jego śladem – zapewne wykonujac polecenia szefa, a ten swoich szefów zza oceanu, a może bezpośrednio z ambasad USA i Izraela w Warszawie?

Przypomnijmy fakty z jesieni ubiegłego roku

Poniżej podaję przykład manipulacji kancelarii rządu premiera Morawieckiego. Zauważmy, że ta instytucja jest zobowiązana do respektowania zasad dostępu Polaków do informacji publicznej. Kancelaria po prostu łamie kolejny raz Knstytucję RP i popełnia przestępstwo. Prokuratur Generalny zaś milczy.

art. 61 Konstytucji RP
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

Na oficjalne stronie KPRM jest relacja z konferencji prasowej M.Morawieckiego po spotkaniu z sejmowymi klubami i kołami partyjnymi w związku z sytuacją na Białorusi.

Okazuje się, że KPRM złamała prawo, gdyż nie przekazała pełnej treści wspomnianej konferencji.

Dowód: relacja ze spotkania, którą znaleźć możemy m.in. na stronie GW jest obszerniejsza, a co ciekawsze, w końcowym fragmencie relacji ( odpowiedzi Morawieckiego na pytania dziennikarzy). premier Morawiecki powiedział o bardzo ważnej rzeczy. Przyznał on, że z budżetu państwa polskiego ( niezależnie od tego nadzwyczajnego „datku” w kowcie 50 mln zł) wydawane jest rególarnie, corocznie, 40 mln zł na finansowanie „wolnych mediów”, m.in. na BeŁSat, które mają kształtować opinię publiczną na Białorusi !!!!

https://wyborcza.pl/7,82983,26241353,sytuacja-na-bialorusi-premier-morawiecki-po-spotkaniu-z-przedstawicielami.html

W zasadzie KPRM dwukrotnie złamała prawo, gdyż zarówno w świetle art.61 KOnstytucji RP, jak także stosując cenzurę prewencyjną złamała art. 54 Konstytucji RP

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

W wydawaniu pieniędzy polskich podatników, jeśli chodzi o wspieranie destabilizacji na Białorusi,   rząd PiS  nie waha się nigdy:

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/08/23/lato-nie-tylko-z-radiem-ale-z-polskim-radiem-dla-bialorusi/

Inicjatywy M.Morawieckiego ( podsyłane mu do wyartykułowania przez zawnętrznych dysponentów)  zatrącaja o groteskę i ośmieszają powagę Rzeczypospolitej Polskiej

 https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/09/14/groteskowy-premier-mm-przedstawia-plan-marshalla/

Już we wrześniu 2020 r. prezydent Łukaszenko apelował do polskich i litewskich marionetek politycznych o opamiętanie się:

Za: https://wps.neon24.pl/post/160959,antypolski-prowokator-mateusz-morawiecki

—————————————————–