LICZBA ZGONÓW PO SZCZEPIONCE C-19 W USA JEST O WIELE WYŻSZA? ART MOORE

7 Styczeń 2022

Tylko około 14% lub 15% zgłoszeń jest wykonywanych przez samych pacjentów.

Najnowsza liczba zgonów CDC przypisywanych szczepionkom COVID-19 wynosi prawie 20 000, ale badanie przeprowadzone przez naukowców z Columbia University szacuje, że faktyczna liczba jest 20 razy wyższa?

Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) zgłasza 19 886 zgonów, 102 857 hospitalizacji i  946 461 zdarzeń niepożądanych spowodowanych szczepionkami COVID-19 do 3 grudnia.

Jeśli zaniżony czynnik w badaniu Uniwersytetu Columbia jest prawidłowy, oznaczałoby to, że z powodu szczepionek COVID-19 doszło do prawie 400 000 zgonów.
https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-cause_mortality_risk

W streszczeniu artykułu naukowcy zauważają, że „dokładne szacunki dotyczące ciężkich zdarzeń niepożądanych i śmiertelności wywołanych szczepionką COVID mają kluczowe znaczenie dla analizy stosunku ryzyka do korzyści szczepień i dawek przypominających przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 w różnych grupach wiekowych”.

Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej wskazuje, że raport VAERS nie dokumentuje, że ustalono związek między szczepionką a zdarzeniem niepożądanym. Jednak HHS zauważa również, że VAERS jest „pasywnym” systemem zgłaszania i „otrzymuje raporty tylko dla niewielkiej części rzeczywistych zdarzeń niepożądanych”. Wielu pracowników służby zdrowia ujawniło, że przełożeni poinstruowali ich, aby nie zgłaszali do VAERS żadnych szkód spowodowanych przez szczepionki przeciw COVID.

VAERS jest opisywany jako „dobrowolny” system zgłaszania, ale HHS twierdzi, że pracownicy służby zdrowia, którzy „podają szczepionki przeciw COVID-19, są prawnie zobowiązani po szczepieniu do zgłaszania VAERS wszelkich błędów w podawaniu szczepionek wraz z NOPami. 

https://vaers.hhs.gov/faq.html

Metoda badaczy z Uniwersytetu Columbia szacowania zaniżonych danych polegała na wykorzystaniu regionalnej zmienności wskaźników szczepień do przewidywania zgonów z jakiejkolwiek przyczyny i zgonów innych niż COVID w kolejnych okresach, na podstawie dwóch niezależnych dostępnych zbiorów danych z USA i Europy.

Odkryli, że ponad sześć tygodni po szczepieniu uzyskano ujemną korelację ze śmiertelnością. Ale w ciągu pięciu tygodni od wstrzyknięcia szczepienie przewidziało śmiertelność z każdej przyczyny w prawie każdej grupie wiekowej, z „związanym z wiekiem wzorcem czasowym zgodnym z wprowadzeniem szczepionek w USA”.

Porównując szacowany w badaniu wskaźnik śmiertelności poszczepiennej ze wskaźnikiem zgłaszanym przez CDC, naukowcy doszli do wniosku, że zgony VAERS są zaniżone o współczynnik 20, co jest „zgodne ze znanym błędem VAERS o niedostatecznej ocenie”.

Naukowcy stwierdzili, że skutki negatywne  szczepienia przeciw COVID i dawki przypominające przewyższają korzyści u dzieci, młodych dorosłych i starszych osób o niskim ryzyku zawodowym lub po wcześniejszej ekspozycji na koronawirusa”.

Dziesięć lat przed COVID-19 tak zwane badanie Lazarus przeprowadzone przez naukowców z Harvardu oszacowało, że VAERS odpowiadał za zaledwie 1% urazów wywołanych szczepionką.

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

Niedawno Steve Kirsch, dyrektor wykonawczy Vaccine Safety Research Foundation wraz z innymi ludźmi przeprowadzili analizę porównawczą wskaźników anafilaksji ze wskaźnikami znalezionymi w VAERS. Doszli do wniosku, że prawdziwa liczba zgonów ze szczepionek COVID-19 jest 41 razy wyższa.

https://stevekirsch.substack.com/p/latest-vaers-estimate-388000-americans

Strona internetowa VAERS Analysis wykorzystała dane  z CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services), aby uzyskać szacunkowy współczynnik zaniżania raportów. 

https://vaersanalysis.info/2021/12/13/using-cms-whistleblower-data-to-approximate-the-under-reporting-factor-for-vaers/

W aktach uzyskanych od Agencji ds. Żywności i Leków w listopadzie 2021 w ramach pozwu o wolność informacji odnotowano 158 893 niepożądanych zdarzeń związanych ze szczepionką Pfizer w ciągu pierwszych dwóch i pół miesiąca dystrybucji, w tym 25 957 przypadków „zaburzeń układu nerwowego”.

Pozew został złożony przez grupę o nazwie Public Health and Medical Professionals for Transparency, składającą się z ponad 30 profesorów i naukowców z uniwersytetów, w tym Yale, Harvard, UCLA i Brown. Jak poinformował WND, w dokumentach sądowych złożonych w grudniu, FDA zaproponowała, aby dać 55 lat na wydanie wszystkich 329 000 stron dokumentów związanych ze szczepionką Pfizer COVID-19, o którą wnioskowała grupa. FDA zmodyfikowała teraz ten wniosek, prosząc sędziego o 75-letnie opóźnienie.

https://www.wnd.com/2021/11/fda-wants-wait-55-years-disclose-vaccine-data/

https://www.newsmax.com/health/health-news/fda-vaccinedata-pfizer-75-years/2021/12/08/id/1047876/

Jednym z naukowców w pozwie jest dr Peter McCullough, który stał się otwartym krytykiem powszechnych szczepień przeciwko COVID-19.

W niedawnym, długim wywiadzie z podcasterem Joe Roganem przytoczył badanie przeprowadzone  przez dr H. Cody Meissnera z Tufts University School of Medicine stwierdzające, że około 80% raportów VAERS jest sporządzanych przez lekarzy, pielęgniarki lub inne służby zdrowia (którzy uważają, że szczepionka spowodowała problem). Tylko około 14% lub 15% zgłoszeń jest wykonywanych przez samych pacjentów. McCullough uważa, że ​​dane CMS wskazują na zaniżanie raportów przez VAERS o około cztery lub pięć razy.

https://open.spotify.com/episode/0aZte37vtFTkYT7b0b04Qz

Argumentuje, że odsetek pacjentów w populacji USA jest znany, dlatego oszacowanie można uzyskać poprzez ekstrapolację. W pozwie przeciwko FDA zastosowano współczynnik pięciu, szacując 45 000 zgonów w USA z powodu szczepionek COVID-19, podczas gdy VAERS zgłosił 9 000 w momencie wniesienia sprawy.

Źródło:

https://www.wnd.com/2021/12/4968311/

Jeśli chcesz przeczytać inne ciekawe wpisy kliknij linki poniżej 

https://polskawliczbach.blogspot.com/2022/01/wedug-oficjalnych-danych-uk-4-na-5.html

https://polskawliczbach.blogspot.com/2022/01/oficjalne-dane-rzadu-niemieckiego.html

https://polskawliczbach.blogspot.com/2022/01/obudz-sie-dla-przyszych-pokolen.html

PolskaWLiczbach

Za: https://polskawliczbach.neon24.pl/post/166070,liczba-zgonow-po-szczepionce-c19-w-usa-jest-o-wiele-wyzsza-art-moore

—————————————————-