14 Styczeń 2022

Szanowni Państwo,

gdy Polska świętowała rocznicę odzyskania niepodległości, w Siedlcach brutalnie pobito i pozbawiono życia franciszkanina o. Maksymiliana Adama Świerżewskiego – kapłana znanego i cenionego przez wiele środowisk katolickich. W toczącym się postępowaniu uczestniczą prawnicy Ordo Iuris, reprezentując rodzinę zmarłego. Uczestniczymy również w procesie dotyczącym morderstwa proboszcza z Paradyża-Wielkiej Woli zabitego w marcu 2021 roku.

Gdy w wigilijną noc wielu Polaków wybierało się do kościołów na Pasterkę, wandale zdewastowali przepiękną, zabytkową fasadę Bazyliki św. Krzyża w Warszawie, na której napisano prowokacyjnie: „tu będzie techno” oraz „świeckie państwo”.

W tym samym czasie pełni nienawiści do chrześcijan wandale przeprowadzili akcję ścinania przydrożnych krzyży piłami mechanicznymi. I tutaj nasi adwokaci natychmiast przystąpili do pracy i uruchomili działania organów ścigania, składając do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Zastanawia milczenie mediów, które nabierają wody w usta, gdy akty agresji, wandalizmu i nienawiści uderzają falami w chrześcijan, kościoły, kapliczki, symbole i wizerunki świętych. A przecież każdy kolejny atak na osoby wierzące i obrońców wartości, którego sprawcy nie zostają przykładnie ukarani, prowadzi do tego, że ich naśladowcy idą o krok dalej, stopniowo eskalując nienawiść, a ta prowadzi ostatecznie do takich tragedii jak zabójstwo kapłana. Dlatego oferujemy bezpłatną pomoc prawną każdej ofierze nienawiści religijnej i reagujemy na każdy atak na osoby wierzące. Dużo łatwiej zatrzymać toczącą się kulę śnieżną, gdy jest jeszcze mała i nie nabrała odpowiedniej prędkości.

Pierwszym etapem rosnącej nienawiści wobec osób wierzących jest ograniczanie wolności religijnej i swobody publicznego kultu religijnego. Dlatego prawnicy Ordo Iuris reprezentują rzymskokatolicką parafię pw. św. Józefa Oblubieńca NPM w Puszczykowie, przeciwstawiając się skoordynowanej akcji uciszania dzwonów kościelnych. Złożyliśmy w tej sprawie do starosty poznańskiego, który jest organem prowadzącym postępowanie administracyjne, stanowisko prawne i opinię ekspercką z zakresu teologii liturgii, zwracając uwagę na to, że korzystanie z dzwonów kościelnych to element zagwarantowanej konstytucyjnie wolności uzewnętrzniania religii.

Nasi prawnicy uczestniczą w procesie trzech aktywistek LGBT, które sprofanowały wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, dodając do niego sześciobarwny nimb, symbolizujący ruch LGBT. Naklejki z tak sprofanowanym wizerunkiem Maryi rozklejano na brudnych ścianach, obskurnych transformatorach, znakach drogowych i latarniach, a nawet na przenośnej toalecie czy śmietniku w Płocku. Przygotowaliśmy również ekspertyzę, w której precyzyjnie wykazaliśmy, dlaczego prowokacja aktywistek jest czynem zabronionym naruszającym art. 196 Kodeksu Karnego.

Obrażająca uczucia religijne milionów Polaków grafika została szeroko rozpowszechniona w internecie. Wykorzystano ją do okazania solidarności z Elżbietą P. i jej koleżankami podczas gdańskiej parady równości, w trakcie której doszło również do wyszydzenia Najświętszego Sakramentu, którego imitację w kształcie żeńskiego organu płciowego niosła profesor Uniwersytetu Gdańskiego Ewa G. Dzięki reakcji prawników Ordo Iuris prokuratura ściga sprawców tych profanacji. Przeciw profesor Ewie G. występujemy także w imieniu studenta Uniwersytetu Gdańskiego w postępowaniu przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym Uniwersytetu, do którego student złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia deliktu dyscyplinarnego.

Interweniujemy również w związku z profanacjami dokonywanymi dla autopromocji przez Adama D. ps. Nergal. Celebryta znieważył krzyż, umieszczając figurkę przedstawiającą Chrystusa na sztucznych męskich genitaliach, oraz wizerunek Najświętszej Maryi Panny, przydeptując go butem. Za swoje działania został już raz nieprawomocnie ukarany. Teraz postępowania toczą się dalej z udziałem prawników Ordo Iuris.

Nasza skuteczna interwencja doprowadziła już do prawomocnego skazania Macieja Maleńczuka – piosenkarza, który w biały dzień i bez żadnego powodu, uderzył pięścią w twarz działacza pro-life, biorącego udział w antyaborcyjnej pikiecie na Rynku Głównym w Krakowie. Celebryta musi zapłacić grzywnę w wysokości 6 000 zł oraz 1 000 zł zadośćuczynienia dla jego ofiary, a także pokryć koszty sądowe procesu. Reprezentujemy też pana Łukasza z Fundacji Pro–Prawo do życia i samą Fundację w sprawie przeciw aktywiście LGBT Michałowi Sz. ps. Margot, który wziął udział w pobiciu kierującego furgonetką pro-life obrońcy życia oraz uszkodzeniu samego pojazdu.

W każdym postępowaniu jesteśmy świadkami albo bezradności organów ścigania wobec profanacji, albo wprost obawy prokuratorów przed podejmowaniem czynności w sprawie obrazy uczuć religijnych. Radykalna lewica skutecznie zastraszyła wymiar sprawiedliwości, przekonując go, że akty nienawiści wobec chrześcijan to wolność artystyczna, wolność słowa lub… zasadna krytyka instytucji kościelnych. Nie wyobrażam sobie, by podobne argumenty podniesiono po zdewastowaniu świątyni lub zamordowaniu kapłana innej religii?

Dlatego w najbliższych tygodniach przedstawimy poradnik adresowany do prokuratorów i policjantów prowadzących postępowania w sprawach dotyczących przestępstwa obrazy uczuć religijnych (art. 196 Kodeksu Karnego), polegających na różnego rodzaju naruszeniach wolności religijnej czy profanacjach takich jak ataki na kościoły, symbole religijne i osoby wierzące. Zapoznanie się z nim pozwoli na skuteczne pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności. Rozszerzymy też poradnik dla obrońców świątyń, omawiając problem profanacji dokonywanych za pośrednictwem internetu. Poradnik pokaże, jak skutecznie przeciwdziałać temu procederowi i ścigać jego sprawców.

Jak co roku, przekażemy do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) raport o przestępstwach motywowanych nienawiścią na tle religijnym popełnionych w Polsce w 2021 roku. Jeszcze w styczniu przedstawimy raport poświęcony krajowym i międzynarodowym zagadnieniom prawnym związanym z przestępstwami z nienawiści.

Musimy powstrzymać machinę nienawiści, która sięga już po akty agresji i prowadzi do rozlewu krwi kapłanów. Tylko zdecydowane i konsekwentne egzekwowanie prawa może zatrzymać sprawców przestępstw, którzy czują się dziś bezkarni, znajdując dzięki temu kolejnych naśladowców.

Jestem przekonany, że wsparcie naszych Darczyńców i Przyjaciół pozwoli prawnikom Ordo Iuris na podjęcie interwencji w każdej zgłoszonej nam sprawie, tak by każda ofiara mogła liczyć na skuteczną pomoc profesjonalistów.

Obserwując medialne i społeczne przyzwolenie oraz brak zdecydowanej reakcji ze strony organów ścigania na przestępstwa motywowane nienawiścią do katolików i obrońców wartości, sprawcy profanacji i ataków na kościoły często działają w poczuciu całkowitej bezkarności. Posuwają się przy tym coraz dalej w swoich napędzanych nienawiścią działaniach. Nie możemy im na to pozwolić. Musimy zdecydowanie odpowiadać na każdy atak wymierzony w miejsce kultu, kapłana czy wiernego. Każda interwencja naszych prawników wiąże się jednak z poniesieniem konkretnych wydatków.

Monitorowanie naruszeń wolności religijnej pochłania co miesiąc nie mniej niż 3 000 zł. Podjęcie każdej interwencji wiąże się natomiast z przygotowaniem odpowiednich pism, podróżami po całym kraju oraz z koniecznością opracowania specjalistycznych analiz prawnych czy zasięgnięcia opinii biegłych i ekspertów z różnych dziedzin. Dlatego jednostkowe koszty każdego postępowania są nie mniejsze niż 6 000 zł. Już dzisiaj prowadzimy kilkanaście takich postępowań.

Kolejne 4 000 zł musimy przeznaczyć na kontynuowanie postępowania w obronie wolności do używania dzwonów kościelnych przez parafię w Puszczykowie. Jeśli nie zatrzymamy akcji wyciszania dzwonów kościelnych w tym miejscu, już niedługo dzwony we wszystkich parafiach w Polsce mogą zostać uciszone przez radykalnych aktywistów.

Przygotowanie poradników dla prokuratorów i policjantów prowadzących postępowania o naruszenie wolności religijnej oraz dla obrońców świątyń wygenerują wydatki rzędu 12 000 zł.

Publikacja raportu przedstawiającego przestępstwa motywowane nienawiścią na tle religijnym w Polsce w 2021 roku oraz raportu o przestępstwach z nienawiści to natomiast wydatek rzędu co najmniej 10 000 zł.

Wszystkie te działania są jednak konieczne do zatrzymania narastającej fali nienawiści i przemocy. Jeśli ataki radykalnych aktywistów nie napotkają na zdecydowany sprzeciw ze strony obrońców naturalnego ładu społecznego, to wkrótce dojdzie do kolejnych aktów agresji wymierzonych w symbole religijne, miejsca kultu i ludzi wierzących.

Dlatego bardzo proszę Państwa o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, dzięki której będziemy mogli skutecznie zatrzymać wzbierającą falę agresji przeciw chrześcijanom i obrońcom podstawowych wartości.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Kwaśniewski - Ku Prawdzie

P.S. Musimy konsekwentnie i stanowczo reagować na każdą profanację symbolu religijnego, atak na miejsce kultu, fizyczną napaść na duchownego i wiernego. W przeciwnym razie akty agresji będą się mnożyć i kumulować do tego stopnia, że w niedługim czasie żaden chrześcijanin lub obrońca wartości nie będzie się mógł czuć bezpiecznie jako potencjalna ofiara ataku motywowanego nienawiścią. Głęboko wierzę, że z Państwa pomocą wspólnie postawimy tamę motywowanej ideologicznie przemocy.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.